Tuková buňka stále plodnější - editorial


Autoři: P. Sucharda
Působiště autorů: III. interní klinika 1. lékařské fakulty UK a VFN Praha, přednosta prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA
Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2007; 53(9): 928-929
Kategorie: Editorialy

Tajtáková M et al. Sérová hladina retinol-binding proteinu 4 u obézných s inzulínovou rezistenciou a jedincov s diabetom 2. typu liečených metformínom. Vnitř Lék 2007; 53(9): 960–963.

Když před téměř 20 lety profesor Jiří Šonka přednášel a publikoval o tukové tkáni jako „zdroji a cíli hormonů“, bylo to výsledkem průniku jeho vědecké dráhy metabolicky zaměřeného endokrinologa a velmi prakticky orientované činnosti obezitologické. V té době byly jedinými známými hormony vytvářenými v adipocytech estrogeny. Monografie profesora Pera Björntorpa, autora hormonální teorie původu abdominální obezity, z roku 1992 neříká o hormonech tukové tkáně prakticky nic. Až objev leptinu týmem profesora J. Friedmana v roce 1994 odstartoval explozi poznatků o tukové tkáni jako největším endokrinním orgánu lidského těla. K více než 20 známým hormonálním produktům adipocytů se letos zařadil i retinol-binding protein 4 (RBP4), látka dosud známá jako jediná specifická transportní bílkovina pro vitamin A produkovaná v játrech.

Zásadní poznatky přinesly práce výzkumné skupiny prof. Barbary B. Kahnové z Harvardu: exprese RBP4 je zvýšená v tukové tkáni myši s vyřazeným glukózovým přenašečem Glut4 a sérové hladiny RBP4 jsou zvýšené u inzulinrezistentních myší, obézních lidí a diabetiků 2. typu. Syntetický retinoid fenretinid normalizuje tyto zvýšené hodnoty (zvýšenou močovou exkrecí RBP4) a zlepšuje inzulinovou rezistenci obézních myší [11].

První klinická studie, publikovaná v červnu roku 2006, ukázala, že sérové koncentrace RBP4 přesvědčivě korelují se stupněm inzulinové rezistence nejen u osob s porušenou glukózovou tolerancí a diabetem 2. typu, ale i obézních jedinců s normální tolerancí glukózy, a dokonce i u neobézních, nediabetických příbuzných pacientů s cukrovkou 2. typu [2].

Další práce, dostupné do poloviny února roku 2007, kdy píši tento komentář, ukazují, že situace zdaleka není tak jednoznačná. Studie Jankeho et al našla cirkulující RBP4 ve zcela srovnatelných koncentracích u osob s normální hmotností, nadváhou i obezitou [4]. Počty vyšetřených osob přitom jsou obdobné jako v práci Grahama et al [2]. K obdobným závěrům došli výzkumníci Česko-francouzské laboratoře klinického výzkumu obesity při 3. lékařské fakultě UK, kteří také neprokázali korelaci mezi plazmatickou hladinou RBP4 a stupněm inzulinové senzitivity, množstvím viscerálního tuku a BMI [10]. Nepřítomnost korelace mezi RBP4 a inzulinorezistencí hlásí bývalý doktorand naší kliniky Josef Šilha z týmu prof. Murphyho ve Winnipegu [8], práce Stefana et al z Tübingen popírá souvislost mezi cirkulujícím RBP4 a celkovým i viscerálním tukem, na druhé straně potvrzuje negativní korelaci mezi RBP4 a citlivostí k inzulinu [7].

Předložená práce Tatjákové et al je prioritní v tom, že RBP4 byl stanoven i u obézních diabetiků, léčených metforminem. O tomto biguanidovém antidiabetiku víme, že zlepšuje inzulinovou rezistenci, a to dokonce nezávisle na hypoglykemizujícím účinku [5].

Zjištěné rozdíly v koncentracích RBP4 inzulinorezistentních obézních pacientů bez diabetu a diabetiků léčených metforminem jsou přesvědčivé. Ovšem ke zjištění, zda léčba metforminem ovlivňuje koncentrace RBP4, by bylo potřebné sledovat skupinu diabetiků před a po nasazení metforminu, nejlépe v randomizované, dvojitě zaslepené, dostatečně dlouhé studii. Také srovnání obézních s inzulinorezistencí, ale bez diabetu (tedy bez poruchy sekrece inzulinu?) s diabetiky je problematické.

Za nekorektní považuji, že autorky uvádějí v seznamu literatury studie, které se zabývaly stejnou problematikou, ale s jejich nálezy a závěry se v diskusi nevyrovnávají. Týká se to zejména již zmíněné práce Jankeho et al [4], jejichž výsledky jsou v přímém rozporu, tak článku Cho et al, která výsledky autorek z větší části (ale ne zcela) podporuje [1].

Ze současných poznatků nelze vyvozovat kauzální vztah mezi produkcí RBP4 a Glut4 [2,6]. Vztah mezi cirkulujícím RBP4 na jedné straně a tělesnou hmotností, resp. množstvím tělesného tuku a senzitivitou k inzulinu na straně druhé je nejednoznačný. Japonští autoři vyšetřili téměř 500 osob s normální glukózovou toleranci a nenalezli vztah ani ke koncentraci inzulinu nalačno, ani ke glykemii nalačno [9]. Je tedy přinejmenším předčasné se domnívat, že by stanovení RBP4 mohlo sloužit jako včasný a dostatečně citlivý klinický marker poruchy glukózového metabolizmu, lepší než současné kritérium hraniční glykemie nalačno (FPG). Nicméně další studium této problematiky jistě přinese zajímavé výsledky, tak jako zcela recentní studie 33 obézních 3. stupně, kteří během 6 měsíců po bandáži žaludku nejen významně zhubli, ale poklesl i jejich RBP4 v séru [3]. Na rutinní stanovení tohoto adipokinu však osobně nevěřím.

prim. MUDr. Petr Sucharda, CSc.

www,vfn.cz

e-mail: psuch@lf1.cuni.cz

Doručeno do redakce: 11. 2. 2007


Zdroje

1. Cho YM, Youn BS, Lee H et al. Plasma retinol-binding protein-4 concentrations are elevated in human subjects with impaired glucose tolerance and type 2 diabetes. Diabetes Care 2006; 29: 2457-2461.

2. Graham TE, Yang Q, Blüher M et al. Retinol-binding protein 4 and insulin resistance in lean, obese and diabetic subjects. NEJM 2006; 354: 2552-2563.

3. Haider DG, Schindler K, Prager G et al. Serum retinol-binding protein-4 is reduced after weight loss in morbidly obese subjects. J Clin Endocrin Metab 2006 (doi:10.1210/jc.2006-1839)

4. Janke J, Engeli S, Boschmann M et al. Retinol-binding protein 4 in human obesity. Diabetes 2006; 55: 2805-2810.

5. Kraemer de Aguiar LG, Bahia LR, Villela N et al. Metformin improves endothelial vascular reactivity in first-degree relatives of type 2 diabetic patients with metabolic syndrome and normal glucose tolerance. Diabetes Care 2006; 29: 1083-1089.

6. Polonsky KS. Retinol-binding protein 4, insulin resistance, and type 2 diabetes. NEJM 2006; 354: 2596-2598.

7. Stefan N, Hennige AM, Staiger H et al. High circulating retinol-binding protein 4 is associated with elevated liver fat, but not with total-, subcutaneous-, visceral-, or intramyocellular fat in humans. Diabetes Care 2007; (dc06-2342) (Epub, v tisku)

8. Šilha JV, Nyomba BL, Leslie WD et al. Ethnicity, insulin resistance, and inflammatory adipokines in women at high and low risk for vascular disease. Diabetes Care 2007; 30: 286-291.

9. Takashima N, Tamoike H, Iwai N. Retinol-binding protein 4 and insulin resistance. Letter to the editor. NEJM 2006; 355: 1392-1393.

10. Vítková M, Bajzova M, Kováčiková M et al. Plasmatické hladiny retinol binding proteinu v souvislosti s množstvím viscerální tukové tkáně a stupněm insulinové resistence. Sborník konference Obezitologie 2006, Brno 9.-11.11.2006.

11. Yang Q, Graham TE, Mody N et al. Serum retinol binding protein 4 contributes to insulin resistance in obesity and type 2 diabetes. Nature 2005; 436: 356-362.

Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství
Článek Úvodník

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 9

2007 Číslo 9

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Možnosti biologické léčby u CRSwNP
nový kurz
Autoři: MUDr. Zuzana Balatková, Ph.D.

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autoři:

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Urtikarie – přehled o onemocnění a léčbě a významu antihistaminik
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se