Vnitřní lékařství - Číslo 9/2007

Úvodníky

917
Úvodník

Editorial

918
Výsledek celotělového FDG-PET vyšetření predikuje osud nemocných s difuzním velkobuněčným lymfomem - editorial

M. Klabusay

919
Jaká je role katétrové ablace A-V junkce a trvalé kardiostimulace v době, kdy lze fibrilaci síní všech forem léčit selektivní katetrovou ablací? - editorial

M. Fiala


Editorialy

923
Léčba fibrilace síní v době katétrové ablace - editorial

R. Lábrová

925
Možnosti imunomodulační terapie u kriticky nemocných - lepší diagnostika znamená účinnější léčbu - editorial

M. Průcha

928
Tuková buňka stále plodnější - editorial

P. Sucharda

930
Únavový syndrom v onkologii - editorial

P. Vodvářka

931
Invazivní houbové infekce u nemocných po transplantaci kmenových buněk krvetvorby: vývoj v diagnostice, prevenci a léčbě v posledním desetiletí - editorial

P. Cetkovský

934
Inkretinová strategie léčby diabetes mellitus 2. typu - DPP-IV - editorial

J. Rybka


Původní práce

936
Výsledek celotělového FDG-PET vyšetření predikuje osud nemocných s difuzním velkobuněčným lymfomem jak při použití v intermediárním stagingu, tak při použití na konci standardní chemoterapie

M. Trněný, O. Bělohlávek, J. Kořen, R. Pytlík, J. Šálková, P. Klener

942
Dlouhodobé sledování pacientů s klinickými známkami krvácení do horní části trávicího traktu a negativním endoskopickým nálezem

E. Machytka, J. Ehrmann, P. Svoboda, P. Klvaňa, A. Martínek, P. Vávra

947
Včasné hemodynamické zmeny po rádiofrekvenčnej ablácii predsieňovokomorového spojenia

S. Mišíková, B. Stančák, E. Komanová

954
Immodin v léčbě imunoparalýzy nemocných v intenzivní péči

V. Šrámek, L. Dadák, M. Štouračová, P. Štětka, L. Komolíková, P. Kuklínek

960
Sérová hladina retinol-binding proteinu 4 u obéznych s inzulínovou rezistenciou a jedincov s diabetom 2. typu liečených metformínom

M. Tajtáková, Z. Semanová, G. Ivančová, J. Petrovičová, V. Doničová, E. Žemberová

964
QT dynamicita v rizikové stratifikaci u pacientů po infarktu myokardu

T. Novotný, M. Šišáková, A. Floriánová, O. Toman, I. Dohnalová, M. Poloczek, P. Kala, I. Kyselová, L. Dostálová, P. Vít, J. Špinar

968
Endoskopické nálezy v horním trávicím traktu u pacientů s jaterní cirhózou

P. Svoboda, J. Ehrmann, P. Klvaňa, E. Machytka, M. Rydlo, V. Hrabovský


Přehledné referáty

972
Intraabdominální hypertenze na jednotkách intenzivní péče

P. Szturz, V. Chýlek, R. Kula

979
Únavový syndrom u onkologického pacienta: možnosti diagnostiky a léčby

F. Jedlička, L. Elbl, I. Vášová, I. Tomášková, J. Vorlíček, J. Špinar


Přehledný referát

986
Současné možnosti robotické kardiochirurgie

M. Šetina, J. Veselka, A. Mokráček, I. Vaněk

990
Časná diagnostika invazivních mykotických infekcí u hematoonkologických nemocných pomocí sérologických metod

Z. Ráčil, I. Kocmanová, B. Wagnerová, M. Lengerová, J. Mayer

1000
Primárny aldosteronizmus

A. Tokárčiková

1005
Inkretinová strategie léčby diabetes mellitus 2. typu - DPP-IV

J. Perušičová


Zprávy z odborných akcí

1010
5. medzinárodný kongres o výskume uremického syndrómu a uremickej toxicity, 7. nefrologická konferencia baltických štátov.

M. Mydlík, K. Derzsiová


Z odborné literatury

1014
Novák Z, Chrastina J, Říha I. Atlas of Endoscopic Neurosurgery. Atlas endoskopické neurochirurgie.

Osobní zprávy

1012
Prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc., šedesátníkem
1013
Vzpomínka na emeritního primáře interního oddělení Krajské nemocnice T. Bati, a.s., ve Zlíně, prim. MUDr. Rostislava Lukaštíka

Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více