Widimský Jiří, Malý Jaroslav et al. Akutní plicní embolie a žilní trombóza. 2. rozšířené a přepracované vydání. Praha: TRITON 2005. Počet stran 381. ISBN 80-7254-639-2.


Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2006; 52(1): 99
Kategorie: Z odborné literatury

Tromboembolická nemoc představuje i v současné době závažný zdravotnický problém a přes pokroky v diagnostice i v léčbě zůstává mortalita na toto onemocnění vysoká. V posledních letech došlo k vývoji a upřesnění algoritmu v diagnostických i v léčebných postupech stejně jako i v chápání vzniku žilní trombózy. Proto je nová monografie autorů profesora Jiřího Widimského staršího a profesora Jaroslava Malého s kolektivem věnovaná tomuto velmi aktuálnímu a závažnému tématu vítána. Řada z nás s chutí přečetla Přerovského a Widimského monografii Akutní žilní trombóza a embolie plicní (Praha: Avicenum 1979), tato publikace získala cenu předsednictva České lékařské společnosti J. E. Purkyně v roce 1980, i první vydání knížky Jiřího Widimského, Jaroslava Malého a kolektivu Akutní plicní embolie a žilní trombóza (Praha: Triton 2002), tato monografie pro změnu získala cenu České angiologické společnosti za rok 2002 - cena byla udělena na angiologických dnech 4. dubna 2003.

Nová monografie má široký záběr od epidemiologických dat přes nové diagnostické postupy až po současné názory na možnosti medikamentózní i nemedikamentózní léčby - tedy včetně chirurgické a katetrizační léčby a zavádění kaválních filtrů. Jednotlivé kapitoly se zabývají výskytem, patogenezí, patofyziologií, diagnostikou, diferenciální diagnostikou, prevencí, léčbou, a prognózou žilní trombózy a plicní embolie. Nechybí ani velmi podrobně rozvedená laboratorní a klinická diagnostika trombofilních stavů (J. Malý), kapitola věnovaná žilní trombóze (K. Roztočil), chirurgické plicní embolektomii, plicní trombendarterektomii a problematice kaválních filtrů (J. Špatenka). Podrobně moderně pojatá je i kapitola o echokardiografii u plicní embolie (P. Franc) a čtenář v knížce ocení i samostatné kapitoly věnované duplexní sonografii (M. Vítovec), angiografickému vyšetření žilního systému a katetrizační léčbě hluboké žilní trombózy a plicní embolie (M. Roček), stejně jako kapitolu o úloze výpočetní tomografie v diagnostice plicní embolie (P. Eliáš). Všechny kapitoly velmi podrobně probírají příslušnou problematiku a vycházejí z aktuálních poznatků. Jak je u autorů zvykem, ke každé kapitole jsou uvedeny i recentní odkazy. Knížka je čtivá, přehledná, velmi dobře doplněná řadou schémat a obrazovou dokumentací a je určena pro široký okruh čtenářů kardiologů, internistů i praktických lékařů. V závěru knížky nechybí ani přehled guidelines a studií.

Není pochyb o tom, že tato knížka bude jistě dobrým průvodcem v každodenní klinické praxi.

prof. MUDr. Jan Vojáček, DrSc., FESC, FACC

I. interní klinika LF UK a FN, Hradec Králové

www.lfhk.cuni.cz; www.fnhk.cz

e-mail: vojacek@fnhk.cz

Doručeno do redakce: 12. 12. 2005


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství
Článek Úvodník

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 1

2006 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Chronická tromboembolická plicní hypertenze
nový kurz
Autoři: MUDr. David Ambrož

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Jak lze diagnostikovat mnohočetný myelom v praxi praktického lékaře?
Autoři: MUDr. Jan Straub

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více

MIMOŘÁDNĚ Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP a další materiál. Vyplňte náš dotazník. Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP.