Prof. MUDr. Josef Marek, DrSc. sedmdesátníkem


Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2006; 52(1): 95
Kategorie: Osobní zprávy

Jeden z nejvýznamnějších klinických endokrinologů posledních desetiletí, emeritní přednosta III. interní kliniky 1. lékařské fakulty UK v Praze, místopředseda České endokrinologické společnosti, významný člen výboru České internistické společnosti, bývalý předseda a dlouholetý člen vědecké rady Ministerstva zdravotnictví, historicky první viceprezident České lékařské komory a Rytíř lékařského stavu profesor Josef Marek se 23. ledna 2005 dožívá 70 let.


Narodil se v Praze, ale vyrůstal ve středočeském Berouně a vystudoval - s vynikajícím prospěchem - lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Plzni. Po promoci v roce 1960 nastoupil na interní oddělení nemocnice v Klatovech, atestoval tam z interny a po roce sekundářské práce na interní klinice Fakultní nemocnice v Plzni uspěl v konkurzu na III. interní klinice. Od srpna roku 1965 dosud, tedy více než 40 let, pracuje neúnavně a obětavě ve prospěch generací pacientů s endokrinními chorobami. Zkuste kdekoli na odborném fóru říci „hypofýza?“, ozve se nepochybně „profesor Marek“. Jeho nezpochybnitelná autorita se opírá nejen o mimořádně široký rozhled a nesmírnou klinickou zkušenost, ale také o rozsáhlou práci vědeckou. Habilitoval v roce 1979 prací o prolaktinu, v roce 1984 obhájil doktorskou práci s tématem růstového hormonu, somatomedinů a prolaktinu v klinice. Na profesuru si ovšem musel jako nestraník počkat do roku 1990, kdy se stal třetím přednostou III. interní kliniky a také ředitelem Laboratoře pro endokrinologii a metabolizmus. Byl a je hlavním řešitelem řady grantových projektů i výzkumného záměru.

Počet odborných sdělení přesáhl 350, a i když velkou endokrinologii zpracovává až nyní, zapsal se do povědomí nejširší lékařské obce svou opakovaně vydanou Farmakoterapií vnitřních nemocí. Jeho celoživotní zkušenosti s farmakoterapií ho přivedly do vědeckých rad českých farmaceutických společností. Kromě funkcí uvedených výše je prof. Marek členem 4 zahraničních odborných společností, dlouhá léta pracuje v komisích pro obhajoby kandidátských a doktorských prací a v komisi pro endokrinologické atestace. Přednáší endokrinologii pregraduálně i postgraduálně, vede stáže pro mediky a samozřejmě má stále plnou ambulanci.

Profesor Marek byl po zásluze odměněn čestným členstvím České internistické společnosti a České endokrinologické společnosti a Pamětní medailí k 650 rokům trvání Univerzity Karlovy. Představuje totiž nikoli kompromis, ale vzácnou symbiózu odbornosti a lidskosti, schopnosti mimořádné empatie, podložené však encyklopedickými vědomostmi. Medicíně a III. interní klinice i nyní věnuje téměř veškerý svůj čas a nijak nebere na vědomí přibývající roky. Za celou internistickou veřejnost mu tedy přejeme hodně zdraví a elánu do dalších let.

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA

prim. MUDr. Petr Sucharda, CSc.

III. interní klinika 1. LF UK a VFN

www.vfn.cz

e-mail: petr.sucharda@lf1.cuni.cz

Doručeno do redakce: 13. 1. 2006


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství
Článek Úvodník

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 1

2006 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×