Marek J et al. Farmakoterapie vnitřních nemocí. 3.(zcela přepracované a doplněné) vydání. Praha: Grada 2005. 773 stran. ISBN 80-247-0839-6.


Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2006; 52(1): 98-99
Kategorie: Z odborné literatury

Čtenářům se dostává do rukou pozoruhodná kniha s nesmírným významem pro klinickou praxi. Rychlý vývoj v oblasti farmakoterapie je typickým příznakem dnešních dnů. Nové poznatky a informace v jednotlivých oborech vnitřního lékařství jen obtížně zvládáme a taktéž nejsme schopni zvládnout v rámci celého vnitřního lékařství farmakoterapii. Proto by nám předkládaná monografie měla přinést možnost orientace v oborech, které nám jsou méně blízké.

Kniha má 773 stran, je složena z 22 kapitol zaměřených na jednotlivé oblasti medicíny. Pojednává o farmakoterapii kardiologie, periferních cév, hypertenze, ledvin, plicních nemocí, trávicího traktu, hematologie, revmatologie, endokrinologie, diabetes mellitus, obezity, metabolických osteopatií, hyperlipoproteinemií a dyslipoproteinemií. Následují kapitoly týkající se antibiotik, farmakoterapie maligních onemocnění, malnutrice a katabolizmu, imunomodulační terapie, psychofarmakoterapie ve vnitřním lékařství, farmakoterapie vaskulárních mozkových příhod, symptomatické a paliativní terapie, farmakoterapie ve stáří a farmakoterapie intoxikací.

Monografie je doplněna nezbytným abecedním seznamem zkratek a bohatým rejstříkem obchodních názvů léků.

Kniha je vydávána k dvojímu výročí. Před 20 lety, v roce 1985, vyšla první Farmakoterapie vnitřních nemocí - tehdy jako skriptum University Karlovy a o 10 let později v roce 1995 vyšlo 1. vydání knižní publikace v nakladatelství Grada Publishing.

Vzhledem k nahromadění nových poznatků od 2. vydání z roku 1998 vychází vydání třetí, ve kterém k tradičním 21 kapitolám přibyla kapitola 22. Farmakoterapie intoxikací. S rozvojem jednotlivých vědních oborů a s nahromaděním nových poznatků není v možnostech jednoho autora a ani jedné kliniky zahrnout tak široký obor, jakým je vnitřní lékařství. Proto byl sestaven autorský tým složený z předních odborníků v dané problematice, který byl pro třetí vydání vhodně doplněn.

Je nám předkládáno dílo monumentální svým rozsahem, dílo skvělé svým obsahem a dílo nepostradatelné pro každodenní praxi. Kniha je logicky uspořádaná, dobře čtivá, vhodně doplněna tabulkami, obrázky. Jednotlivé kapitoly uvádějí recentní odbornou literaturu.

Kniha patří do knihovny nejen internistů, ale i specialistů v jednotlivých oborech vnitřního lékařství. Jistě bude mít své postavení i v pregraduální přípravě studentů, protože úroveň znalostí v léčbě vnitřních nemocí se musí stále zdokonalovat.

Úspěšná léčba je cílem snažení každého lékaře: nechť je nám tato kniha prospěšným průvodcem v našem úsilí pro dobro našich pacientů!

Je třeba vyjádřit obdiv a úctu všem autorům, kteří se na této monografii podíleli.

doc. MUDr. Miroslav Souček, CSc.

II. interní klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno

www.med.muni.cz; www.fnusa.cz

e-mail: miroslav.soucek@fnusa.cz

Doručeno do redakce: 9. 12. 2005


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství
Článek Úvodník

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 1

2006 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×