Marek J et al. Farmakoterapie vnitřních nemocí. 3.(zcela přepracované a doplněné) vydání. Praha: Grada 2005. 773 stran. ISBN 80-247-0839-6.


Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2006; 52(1): 98-99
Kategorie: Z odborné literatury

Čtenářům se dostává do rukou pozoruhodná kniha s nesmírným významem pro klinickou praxi. Rychlý vývoj v oblasti farmakoterapie je typickým příznakem dnešních dnů. Nové poznatky a informace v jednotlivých oborech vnitřního lékařství jen obtížně zvládáme a taktéž nejsme schopni zvládnout v rámci celého vnitřního lékařství farmakoterapii. Proto by nám předkládaná monografie měla přinést možnost orientace v oborech, které nám jsou méně blízké.

Kniha má 773 stran, je složena z 22 kapitol zaměřených na jednotlivé oblasti medicíny. Pojednává o farmakoterapii kardiologie, periferních cév, hypertenze, ledvin, plicních nemocí, trávicího traktu, hematologie, revmatologie, endokrinologie, diabetes mellitus, obezity, metabolických osteopatií, hyperlipoproteinemií a dyslipoproteinemií. Následují kapitoly týkající se antibiotik, farmakoterapie maligních onemocnění, malnutrice a katabolizmu, imunomodulační terapie, psychofarmakoterapie ve vnitřním lékařství, farmakoterapie vaskulárních mozkových příhod, symptomatické a paliativní terapie, farmakoterapie ve stáří a farmakoterapie intoxikací.

Monografie je doplněna nezbytným abecedním seznamem zkratek a bohatým rejstříkem obchodních názvů léků.

Kniha je vydávána k dvojímu výročí. Před 20 lety, v roce 1985, vyšla první Farmakoterapie vnitřních nemocí - tehdy jako skriptum University Karlovy a o 10 let později v roce 1995 vyšlo 1. vydání knižní publikace v nakladatelství Grada Publishing.

Vzhledem k nahromadění nových poznatků od 2. vydání z roku 1998 vychází vydání třetí, ve kterém k tradičním 21 kapitolám přibyla kapitola 22. Farmakoterapie intoxikací. S rozvojem jednotlivých vědních oborů a s nahromaděním nových poznatků není v možnostech jednoho autora a ani jedné kliniky zahrnout tak široký obor, jakým je vnitřní lékařství. Proto byl sestaven autorský tým složený z předních odborníků v dané problematice, který byl pro třetí vydání vhodně doplněn.

Je nám předkládáno dílo monumentální svým rozsahem, dílo skvělé svým obsahem a dílo nepostradatelné pro každodenní praxi. Kniha je logicky uspořádaná, dobře čtivá, vhodně doplněna tabulkami, obrázky. Jednotlivé kapitoly uvádějí recentní odbornou literaturu.

Kniha patří do knihovny nejen internistů, ale i specialistů v jednotlivých oborech vnitřního lékařství. Jistě bude mít své postavení i v pregraduální přípravě studentů, protože úroveň znalostí v léčbě vnitřních nemocí se musí stále zdokonalovat.

Úspěšná léčba je cílem snažení každého lékaře: nechť je nám tato kniha prospěšným průvodcem v našem úsilí pro dobro našich pacientů!

Je třeba vyjádřit obdiv a úctu všem autorům, kteří se na této monografii podíleli.

doc. MUDr. Miroslav Souček, CSc.

II. interní klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno

www.med.muni.cz; www.fnusa.cz

e-mail: miroslav.soucek@fnusa.cz

Doručeno do redakce: 9. 12. 2005


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství
Článek Úvodník

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 1

2006 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Soutěž Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se