Úvodník


Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2006; 52(1): 5-6
Kategorie: Editorial

Vážení přátelé, kolegyně a kolegové, milí čtenáři,

někdy to jsou dost muka - aspoň pro mě - psát předvánoční a novoroční editorialy, to musím přiznat. Ta muka plynou z obavy z banality, klišé a opakování se, která mohou provázet takové předvánoční a novoroční články a mohou být znakem stagnace.

Myslím si ale, že letos je to trochu jinak. Skončil 51. ročník časopisu Vnitřní lékařství a tímto číslem dostáváte do rukou první číslo ročníku 52. Ročník 51. byl přece jen v něčem jiný. Časopis Vnitřní lékařství má nového nakladatele. Po roce, kdy jsme začali velmi úzkou spolupráci s novým nakladatelem časopisu Vnitřní lékařství, který vzešel z výběrového řízení, s firmou Medica Publishing and Consulting Brno, je možno (a to nejen z mého pohledu) říci: byla to dobrá volba. Srovnávejme: počet stránek jednoho čísla - prakticky nikdy za rok 2005 neklesl pod magické číslo 100; barevnost - minimálně dvoubarevnost s barevnými obrázky; kvalita tisku a papíru: velmi dobrá; cena čísla: stejná, jako v roce 2004 (tedy ještě pod předcházejícím nakladatelem). I další věci je možno ještě vyzdvihnout: operativnost spolupráce s novým nakladatelem, aktuálnost, rychlost otiskování zaslaných prací a mnohé další. Smlouva, která je uzavřena mezi Českou internistickou společností (zastoupenou ale Českou lékařskou společnosti J. E. Purkyně podle statutu této organizace) je výhodná pro obě stany a Česká internistická společnost má ještě z časopisu nemalý finanční přínos.

Výbor České internistické společnosti ve spolupráci s výborem Slovenskej internistickej spoločnosti se i v posledním roce opakovaně zabývaly stavem časopisu Vnitřní lékařství. Na několika jednáních obou výborů byla konstatována zvýšená úroveň uveřejňovaných článků a stoupající celková úroveň tohoto dobře čteného časopisu.

Redakční rada časopisu Vnitřní lékařství pracovala v roce 2005 v novém složení. Za rok mohu odpovědně konstatovat, že se toto složení osvědčilo a že přispívá ke zlepšení úrovně časopisu. I nadále vyžadujeme ke všem původním pracem a přehledným referátům recenzní posudek od významných odborníků v daném oboru, ať již členů redakční rady nebo nezávislých odborníků u nás nebo na Slovensku.

Otiskujeme editorialy. Podle mínění většiny členů redakční rady V nitřního lékařství jsou editorialy nezbytnou a velmi přínosnou rubrikou a mnohdy až po přečtení editoralu se čtenář věnuje vlastnímu původnímu článku.

Vidíte tedy, že poměrně smělé plány, o kterých jsem psal v minulých úvodnících, se pomalu daří plnit, a to díky Vám, čtenářům, ale hlavně našim autorům. V posledním roce se zvýšila i prestiž časopisu Vnitřní lékařství, který je nyní zařazen mezi „recenzované neimpaktované“ časopisy, kde je možno uveřejňovat i výsledky výzkumných záměrů grantových agentur. Vyvíjíme další aktivity na poli získání „impakt faktoru“, ale to až někdy příště, kdy na tento problém bude větší prostor a snad již budou i nějaké konkrétní zprávy.

Děkuji především autorům odborných sdělení. Jsem velmi potěšen, že jejich počet neustále stoupá, že si autoři uvědomují, že časopis Vnitřní lékařství je „jejich“ časopis, že i přes poměrně přísná kritéria recenzentů stále mají chuť své odborné články publikovat. Dále musím poděkovat rovněž velkému počtu recenzentů, kteří svými posudky (mnohdy opakovanými) přispěli k vyšší kvalitě nejen jednotlivých článků, publikovaných ve Vnitřním lékařství, ale taky k vyšší odborné úrovni časopisu jako takového. Bez širokého týmu recenzentů, kteří velmi pečlivě, bez ohledu na svůj volný čas, ochotně a vysoce odborně pročítají všechny původní práce a k mnoha mají své opodstatnělé připomínky, si jako vedoucí redaktor časopisu Vnitřní lékařství nedovedu práci na přípravě časopisu vůbec představit. Děkuji rovněž pracovníkům Medica Publishing and Consulting. Spolupráci s tímto nakladatelem hodnotím jako vynikající. Závěrem pak taky musím samozřejmě poděkovat Vám, čtenářům a předplatitelům časopisu Vnitřní lékařství, za Vaši přízeň. Věřím, že se počty předplatitelů budou i v příštím roce zvyšovat se stoupající úrovní časopisu Vnitřní lékařství, pro kterou redakční rada časopisu bude i v příštích letech dělat maximum možného.

Přeji v roce 2006 (a není to klišé, o kterém jsem psal v prvních řádcích tohoto úvodníku) časopisu Vnitřní lékařství hodně pravidelných i nových čtenářů, přeji autorům, aby se jim jejich práce v našem časopise dobře publikovaly a těším se na další spolupráci s Vámi všemi (pod novým názvem nakladatele, ale to jistě bude námětem úvodníku PhDr. Skalkové).

Na další spolupráci se těší

prim. MUDr. Petr Svačina

vedoucí redaktor časopisu Vnitřní lékařství

II. interní klinika LF MU a FN u sv. Anny

www.fnusa.cz

e-mail: petr.svacina@fnusa.cz


Vážení čtenáři,

milí příznivci časopisu Vnitřní lékařství,

dovolte mi, abych Vás jménem nakladatele pozdravila v novém roce a především poděkovala celé redakční radě a výboru České internistické společnosti za velmi příjemnou spolupráci. Doufám, že radost, se kterou časopis připravujeme, je z jeho stránek patrná. Těší nás, že si Vnitřní lékařství stále výrazněji získává Vaši přízeň a že se zvyšuje i počet jeho předplatitelů.

I v letošním roce připravujeme vydání tří suplement, i letos se s námi budete moci setkávat na odborných internistických akcích, i letos chceme samozřejmě pokračovat v dalším zkvalitňování obsahu i grafiky časopisu, naším cílem je pomoci při získání tzv. eurofaktoru.

Změna, které si jistě někteří z Vás všimli hned, jak vzali časopis do ruky, je jiné jméno a jiné logo nakladatele. Společnost Medica Publishing and Consulting s.r.o. se stala součástí nadnárodní společnosti Ogilvy Healthworld a změnila své jméno na Medica Healthworld a.s. Tato změna nemění nic na podstatě naší spolupráce s Českou internistickou společností ČLS JEP, naopak přináší silnější zázemí a snazší přístup k informacím ze zahraničí.

Mnozí z Vás využívají webovou stránku www.vnitrnilekarstvi.cz. Ročník 2005 je od letošního ledna plně přístupný i bez hesla, ročník 2006 bude plně přístupný pouze po zadání přístupového hesla. Plná verze je tedy přítupná pouze pro předplatitele Vnitřního lékařství, jako heslo slouží variabilní symbol. Pokud někteří z Vás své heslo zapomněli, mohou si prostřednictvím webu vyžádat heslo nové. Tato možnost je samozřejmě otevřená i knihovnám.

Ještě jednou Vám všem děkuji za přízeň a těším se na Vaše zajímavé příspěvky.

PhDr. Eliška Skalková, šéfredaktorka, Medica Healthworld a.s.

www.mhw.cz

e-mail: eliska.skalkova@mhw.cz


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 1

2006 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×