Nová naděje pro pacienty se vzácnými chorobami
Novela, která usnadní dostupnost léčiv, zamíří do druhého čtení


Vyšlo v časopise: Svět praktické medicíny, 2, 2021, č. 1, s. 28
Kategorie: Medicína v ČR: kazuistiky (Svět praktické medicíny)

Souhrn

V České republice žije více než 500 tisíc pacientů, kteří se potýkají s některým ze sedmi tisíc vzácných onemocnění. K jejich léčbě se využívají vysoce inovativní, nákladné léky (tzv. orphan drugs), které bývají často dostupné jen velmi komplikovaně. Chybí totiž legislativní ukotvení léčiv pro vzácná onemocnění, která ze své podstaty nemohou využít standardní možnosti vstupu do systému veřejného zdravotního pojištění. Po letech nejistoty však pacientům svítá nová naděje.

V minulém týdnu byla v prvním čtení v Poslanecké sněmovně schválena přelomová novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Ta umožní, aby se orphan drugs k pacientům dostaly standardizovanou, transparentní cestou, a tedy dříve a snáze.

Jak se dnes léky dostávají k pacientům?

V České republice chybí legislativní ukotvení léčiv pro vzácná onemocnění, k pacientům se proto dostávají velmi komplikovanou cestou přes tzv. paragraf 16 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. „Tento paragraf zahrnuje individuální schválení léčiva zdravotní pojišťovnou pro konkrétního pacienta, nikoliv plošné schválení léčiva pro všechny se stejnou diagnózou,“ říká Mgr. Jakub Dvořáček, MHA, LL.M., výkonný ředitel AIFP (Asociace inovativního farmaceutického průmyslu).

Samotný proces posouzení individuálních žádostí nemá jednotná pravidla, posuzování probíhá v gesci revizních lékařů pojišťoven, což může trvat měsíc i déle. V některých případech navíc probíhá schvalování opakovaně. Pacient dnes jednoduše nemá jistotu, že se k potřebnému léku dostane ani zda mu bude léčba poskytována tak dlouho, jak bude třeba. To s sebou nese komplikace a obrovskou nejistotu. Díky Všeobecné zdravotní pojišťovně a její nové metodice posuzování léčiv na vzácná onemocnění se lidé začali k léčbě dostávat snáze. Jedná se však pouze o dočasné řešení.

Novela přinese včasnou dostupnost léčiv pro pacienty

Vládní novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, přináší zásadní změny, které umožní, aby se nejmodernější léčivé přípravky na vzácná onemocnění dostaly včas k pacientům. Právní řád uzná existenci léčiv pro vzácná onemocnění a stanoví specifické podmínky jejich vstupu do českého systému úhrad. „Výrobce léčiva bude společně s výsledky klinického hodnocení léku dokládat také odhad počtu pacientů a dopad vstupu léčiva na zdravotnický rozpočet. Zároveň bude navrhovat způsob sdílení nákladů na léčbu mezi ním a zdravotními pojišťovnami, které tak získají přesný přehled o maximální nákladnosti léčby,“ vysvětluje Jakub Dvořáček. Posuzovat se navíc bude nejen vliv léčiv na zdravotnický, ale i na sociální rozpočet.

Novela dále ustanovuje nový poradní orgán při Ministerstvu zdravotnictví ČR, tzv. Ministerskou komisi, ve které zasednou zástupci ministerstva a pojišťoven společně s odborníky a pacienty, což je v prostoru střední a východní Evropy naprosto revoluční myšlenkou. „Pokud bude léčivo na dané vzácné onemocnění schváleno a zařazeno do systému úhrad ze zdravotního pojištění, mají pacienti vyhráno. Lék pro ně bude dostupný bez zbytečného odkladu tak dlouho, dokud bude potřeba,“ objasňuje Jakub Dvořáček. Zároveň bude díky sdílení nákladů mezi farmaceutickými společnostmi a zdravotními pojišťovnami (např. formou performance based smluv) zajištěna dlouhodobá udržitelnost financování zdravotnického systému.

Co bude dál?

„Novela byla schválena v prvním čtení v Poslanecké sněmovně, což je skvělá zpráva pro pacienty, lékaře i zdravotní systém jako celek. Nyní je však nutné, i přes aktuální koronavirovou krizi, bezodkladně pokračovat v legislativním procesu a zajistit úpravu některých částí novely, které by mohly mít negativní vliv na dostupnost léčivých přípravků,“ sděluje závěrem Jakub Dvořáček.

Asociace inovativního farmaceutického průmyslu


Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Svět praktické medicíny

Číslo 1

2021 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se