Zjišťování klinických příznaků karcinomu prsu – rutinní součást gynekologického vyšetření


Autoři: Katarína Petráková
Působiště autorů: Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ, Brno, přednosta prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.
Vyšlo v časopise: Prakt Gyn 2013; 17(1): 14-16
Kategorie: Onkogynekologie: Přehledový článek

Nejčastější klinické příznaky karcinomu prsu

Většina karcinomů prsu diagnostikovaných v současné době nemá žádné klinické příznaky. Je tomu tak hlavně díky zavedení mamárního screeningu. Nejčastějším klinickým příznakem je hmatný nádor v prsu. Méně častými jsou potom změny v oblasti kůže či dvorce bradavky.

Je tedy nutné si při gynekologickém vyšetření všímat následujících příznaků, případně se na jejich výskyt ptát vyšetřované ženy.

Změny v prsu

Hmatný nádor

Nejběžnějším příznakem zhoubného nádoru prsu je bulka nebo ztužení. Bulka, která nebolí, je tvrdá a má nepravidelné okraje, je podezřelejší. Nezhoubné nádory bývají spíš dobře ohraničené, kulaté, pohyblivé proti okolí a spíš elastické.

Bolest

Bolest je příznak nespecifický. I když většina zhoubných nádorů prsu není doprovázena bolestí, může být výjimečně bolest známkou nádoru. Proto u pacientek s příznakem bolesti doporučujeme doplnit základní zobrazovací vyšetření prsu.

Změna tvaru či velikosti prsu

Nádory umístěné povrchově pod kůží mohou být patrné jako vyklenutí, zejména když se nacházejí v horních kvadrantech prsu. Pokud se jedná o velký nádor nebo nepoměr nádoru a prsu, může nádor způsobit i zjevné zvětšení prsu. Změna tvaru prsu může být způsobena i přitahováním okolních struktur k nádoru (obr. 3, 5, 7–10).

Vtažení kůže

Vtažení kůže může být nepřímou známkou nádoru, a to i nádoru, který může být od povrchu kůže značně vzdálen. Vtažení je způsobeno vlákny, tzv. Cooperovými ligamenty, která kůži přitahují k nádoru. Vtažení se zpravidla zvýrazní při vzpažení pacientky (obr. 1, 6–9). Málokdy bývá podmíněno nezhoubným nádorem.

Karcinom v oblasti submamární rýhy. Nádory umístěné v periferii prsu nemusí být zachyceny na běžných mamografi ckých projekcích a mohou zůstávat dlouho nediagnostikovány.
Obr. 1. Karcinom v oblasti submamární rýhy. Nádory umístěné v periferii prsu nemusí být zachyceny na běžných mamografi ckých projekcích a mohou zůstávat dlouho nediagnostikovány.

Lokálně pokročilý karcinom – ulkus zcela znetvořující prs, kaudálně od něj satelitní kožní uzel.
Obr. 2. Lokálně pokročilý karcinom – ulkus zcela znetvořující prs, kaudálně od něj satelitní kožní uzel.

Hmatný primární nádor (v MHK periareolárně) s hmatnými patologickými uzlinami v axile. Zde navíc doprovázeno vtažením a deviací mamily.
Obr. 3. Hmatný primární nádor (v MHK periareolárně) s hmatnými patologickými uzlinami v axile. Zde navíc doprovázeno vtažením a deviací mamily.

Edém a zvýraznění kožních žil levého prsu. Viditelná asymetrie, výraznější otlaky od spodního prádla, náznak pomerančové kůže; podkladem je multicentrický, téměř difuzní levostranný karcinom.
Obr. 4. Edém a zvýraznění kožních žil levého prsu. Viditelná asymetrie, výraznější otlaky od spodního prádla, náznak pomerančové kůže; podkladem je multicentrický, téměř difuzní levostranný karcinom.

Viditelné kožní vyklenutí podmíněné karcinomem v oblasti horních kvadrantů levého prsu.
Obr. 5. Viditelné kožní vyklenutí podmíněné karcinomem v oblasti horních kvadrantů levého prsu.

Defi gurace levého prsu s výslednou asymetrií. Vyklenutí a vtažení je způsobeno objemným levostranným karcinomem.
Obr. 6. Defi gurace levého prsu s výslednou asymetrií. Vyklenutí a vtažení je způsobeno objemným levostranným karcinomem.

Vtažení kůže v oblasti dolních kvadrantů pravé mamy. Je způsobeno pravostranným multicentrickým karcinomem a viditelné zejména při vzpažení.
Obr. 7. Vtažení kůže v oblasti dolních kvadrantů pravé mamy. Je způsobeno pravostranným multicentrickým karcinomem a viditelné zejména při vzpažení.

Diskrétní vtažení pravé mamily způsobené karcinomem v oblasti centrálního segmentu.
Obr. 8. Diskrétní vtažení pravé mamily způsobené karcinomem v oblasti centrálního segmentu.

Výrazné vtažení levé mamily při lokálně pokročilejším karcinomu.
Obr. 9. Výrazné vtažení levé mamily při lokálně pokročilejším karcinomu.

Nádorová kožní infi ltrace, v okolí kožní edém (pomerančová kůže), deviace mamily laterálním směrem.
Obr. 10. Nádorová kožní infi ltrace, v okolí kožní edém (pomerančová kůže), deviace mamily laterálním směrem.

Změny v oblasti bradavky a dvorce

Zarudnutí a mokvání

Zarudnutí a mokvání kůže v oblasti dvorce a bradavky může být často projevem kožního onemocnění. Nutné však je vyloučit zvláštní druh carcinoma in situ (není schopen metastazovat), tzv. Pagetův karcinom bradavky (obr. 2). Vyskytuje se hlavně u žen po menopauze. V případě déle trvajících kožních změn (déle než 1 měsíc) je třeba proto odebrat vzorek kůže k histologickému vyšetření.

Výtok z bradavky

Výtok z bradavky není typickým příznakem karcinomu prsu. Nejčastěji bývá výtok průhledný nebo nazelenalý.

Změny kůže prsu

Nejčastějšími varovnými příznaky jsou zarudnutí kůže, nehojící se vřed kůže, otok kůže nebo kůže vzhledem připomínající pomerančovou kůru (obr. 2, 4).

Zarudnutí kůže

Zarudnutí kůže doprovázené častokrát i vyšší teplotou kůže může být projevem inflamatorního karcinomu prsu. U primárního inflamatorního karcinomu prsu je jediný projev nádoru šíření nádorových buněk intradermálně s klinickým projevem erytému, bez patrné masy nádoru při vyšetření pomocí zobrazovacích metod. U sekundárně inflamatorního karcinomu je při vyšetření pomocí zobrazovacích metod nádor v prsní žláze patrný. To je jediný projev nádoru, na mamogramu nemusí být patrný.

Edém kůže

Edém kůže (tzv. pomerančová kůže – peau ď orange) je způsobena především lokální kožní lymfostázou (obr. 4, 10). Ta může být podmíněna přítomností nádoru nebo metastáz v uzlinách podpaží, nebo šířením nádoru v kůži.

Změny mimo prs

Na nádor v prsu nás může upozornit i nově vzniklá bulka v podpaží nebo nadklíčku (obr. 3).

Výjimečně může být nádor v prsu tak malý, že není zjistitelný pomocí zobrazovacích metod, ale může infiltrovat spádové lymfatické uzliny. Při masivní infiltraci uzlin v podpaží může docházet k lymfedému horní končetiny.

Přínos zjišťování příznaků

Odběr příznaků v gynekologické ordinaci představuje snadno uskutečnitelný a přitom velmi významný příspěvek k časnému záchytu onemocnění.

Doručeno do redakce dne 5. března 2013

MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.

petrakova@mou.cz

Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ, Brno

www.mou.cz

Obrazová příloha převzata s laskavým svolením autorů a vydavatelů z publikace O. Coufal, V. Fait (eds) et al. Chirurgická léčba karcinomu prsu. Grada Publishing: Praha 2011. ISBN 978–80–247–3641–9.


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Praktická gynekologie

Číslo 1

2013 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se