Časný záchyt karcinomu prsu mladých žen – klíčem je gynekolog


Vyšlo v časopise: Prakt Gyn 2013; 17(1): 7
Kategorie: Editorial

Petra Tesařová, editorka tohoto čísla


Pro onkologického pacienta má stejný význam odborná dovednost jeho ošetřujícího onkologa i jeho schopnost komunikovat s ostatními medicínskými profesemi, které se podílejí na diagnostice a léčbě maligního onemocnění. Ta totiž může zásadně ovlivnit osud nemocného i jeho subjektivní dojem, který si z traumatické zkušenosti s rakovinou odnese. Troufám si říci, že skoro stejnou hodnotu jako drahé diagnostické přístroje i nové mocné léky mají vztahy vznikající mezi lékařem a pacientem a také mezi jednotlivými lékařskými disciplínami. Co nám jsou platné účinné a drahé léky, když je nemocný odmítne užívat, co nám jsou platné moderní operační nebo radioterapeutické vymoženosti, když je nemocný nechce využít nebo se o této možnosti vůbec nedozví. Přestože nemocného trápí jeho nemoc teprve od doby, kdy se na ni přijde, nás onkology souží naopak už v době, kdy se o ní neví, protože délka této doby může rozhodnout o životě nebo smrti našeho pacienta. V tomto bodě je nezastupitelná role lékaře prvního kontaktu, kterým je v případě karcinomu prsu mladých žen nejčastěji gynekolog. Ten je klíčovou osobou, která doslova drží osud pacientky ve svých rukou. Obvyklá vysoká růstová aktivita nádoru mladých žen je časovaná bomba, která může z malého, dobře léčitelného a s vysokou pravděpodobností vyléčitelného nádoru za krátký čas několika málo měsíců, nebo dokonce týdnů učinit generalizované onemocnění, které dříve (v případě chemorezistentní varianty triple negativního karcinomu) nebo později (u HER2+ nebo hormonálně dependentních nádorů), nemocnou zahubí. Já jsem za svůj pracovní život stála příliš často nad umírajícími mladými dívkami, které opustily svoje rodiče, manžely, malé děti, svoji profesi nebo studium, a přitom stačilo přijít jen trochu dřív.

Proto je vlastně toto číslo časopisu Praktická gynekologie takovým pomyslným pontonovým mostem, který chceme vystavět mezi onkology léčícími mladé nemocné s karcinomem prsu a praktickými gynekology, kteří jej nejčastěji objeví. Hledání karcinomu prsu u nemocných mladších než 35 let je hledání jehly v kupce sena, vzhledem k omezenému počtu žen, kterých se choroba ročně týká. Přesto každý zachráněný život stojí za to a podstoupit „zbytečné“ ultrazvukové vyšetření prsu je lepší, než nádor přehlédnout. Pátrání po rodinné zátěži v rámci přípravy na preskripci hormonální antikoncepce může upozornit na vyšší riziko karcinomu prsu u některých pacientek. Nabádání k samovyšetřování prsů, což je u této věkové skupiny jediná naděje na záchyt nádoru, a konečně využití kouzelného slůvka statim na žádance o ultrasonografické vyšetření, které nemocnou posune ve frontě pacientek přicházejících na preventivní screeningová vyšetření bez jakýchkoliv symptomů zásadně dopředu, to jsou všechno mechanizmy, které rozhodují o pokročilosti diagnostikovaného onemocnění, a tedy i o dalším životě nemocné. Pokud člověk onemocní primárně nevyléčitelným onemocněním, je to nezvratný nepříznivý stav, ovšem ten samý karcinom prsu má dvě zcela odlišné tváře, totiž tu příznivou s dobrou prognózou počátečních fází onemocnění, a tu děsivou pokročilých fází se smrtí jako neodvratnou koncovkou. Proto stojí za úsilí pokusit se přesunout populaci nemocných směrem k nadějnému pólu nemoci. To se u žen ve věku nad 45 let pomocí mamografického screeningu již daří. Proto abychom dosáhli stejného úspěchu u mladých žen, iniciovali jsme vznik Projektu 35, který chce změnit vyhlídky mladých pacientek trpících karcinomem prsu. Rádi bychom pro aktivní účast v Projektu 35 získali i gynekology, protože gynekolog hraje v této partii hry o život zcela zásadní roli.Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Praktická gynekologie

Číslo 1

2013 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se