Epidemiologie nádorů prsu mladých žen do 35 let


Autoři: Jaroslava Barkmanová
Působiště autorů: Onkologická klinika 1. LF UK a VFN a ÚVN, Praha, přednosta prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.
Vyšlo v časopise: Prakt Gyn 2013; 17(1): 12-13
Kategorie: Onkogynekologie: Přehledový článek

Statistické údaje za posledních 33 let sledování a jejich vyhodnocení

Mladé ženy ve věku do 35 let v souladu s dobovými socioekonomickými trendy budují profesní kariéru nebo jsou zaměstnány péčí o děti, takže nemají čas se informovat o možných zdravotních rizicích, jaká například představuje karcinom prsu, případně si je neuvědomují. Skutečnost, že by mohly onemocnět karcinomem prsu, si většinou nepřipouštějí a případné symptomy raného stadia onemocnění přehlížejí. Přesto se i v tomto relativně mladém věku nádory prsu vyskytují a v České republice bývá diagnostikováno až 130 nových případů za rok (tab, graf 1).

Tab. 1. C50, D05 – nádory prsu ženy ve věku 0–34 let (incidence a mortalita vyjádřená počtem případů v rozmezí let 1977–2010)
C50, D05 – nádory prsu ženy ve věku 0–34 let (incidence a mortalita vyjádřená počtem případů v rozmezí let 1977–2010)

C50,D05 – nádory prsu ženy ve věku 0–34 let (vývoj incidence a mortality v čase v rozmezí let 1977–2010)
Graf 1. C50,D05 – nádory prsu ženy ve věku 0–34 let (vývoj incidence a mortality v čase v rozmezí let 1977–2010)

Pozdní rozpoznání onemocnění: přetrvávající problém

V porovnání s celkovým počtem žen, které v roce 2010 onemocněly (6 995), se nám může zdát toto číslo nízké. Celkový dopad onemocnění však v této mladé kategorii žen bývá daleko tragičtější než u starších věkových skupin. Ženy v tomto věku nepodléhají screeningovému programu, a proto jsou u nich nádory často diagnostikovány náhodně. Občas se na bagatelizaci nálezu v prsu u mladé ženy může podílet neobezřetností i lékař praktik nebo gynekolog. Pomýšlet na možnost výskytu karcinomu prsu je nutné i u těhotných žen.

Srovnáním údajů v grafu 1 a v grafu 2 zjistíme, že výskyt karcinomu prsu u mladých žen se v jednotlivých klinických stadiích onemocnění od starší populace bohužel příliš neliší. Většina nemocných je zachycena ve II. a III. stadiu, v nichž bývají již postiženy i spádové lymfatické uzliny.

Graf 1. C50,D05 – nádory prsu ženy ve věku 0–34 let
Graf 1. C50,D05 – nádory prsu ženy ve věku 0–34 let

C50,D05 – nádory prsu ženy ve věku ≥ 35 let
Graf 2. C50,D05 – nádory prsu ženy ve věku ≥ 35 let

Závěry

Je tedy nutné mladé ženy správně motivovat k prevenci, především samovyšetřování prsů, a poskytnout jim edukaci pro správné samovyšetření. Zvýšenou pozornost tomuto onemocnění musí ovšem věnovat i zdravotníci. Je třeba, aby byly prsy rutinně cíleně vyšetřovány v ordinacích praktického lékaře a gynekologa. Spolupráce pacientky a lékaře je tou správnou cestou k časnějšímu záchytu nádorů prsu mladých žen.

Doručeno do redakce dne 6. února 2013

MUDr. Jaroslava Barkmanová

Jaroslava.Barkmanova@vfn.cz

Onkologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

www.vfn.cz


Zdroje

1. Data ÚZIS ČR. Dostupné z WWW: <http://www.uzis.cz>

2. Systém vizualizace onkologických dat. Dostupné z WWW: <http://www.svod.cz/?sec=analyzy>.

3. Data Českého statistického úřadu. Dostupné z WWW: http://www.czso.cz/

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Praktická gynekologie

Číslo 1

2013 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se