Nejčastější gynekologické malignity: průvodce onemocněním
Edukační DVD


Vyšlo v časopise: Prakt Gyn 2013; 17(1): 58-59
Kategorie: Onkogynekologie: KazuistikaEdice Průvodce onemocněním si u vědomí důležitosti spolupráce lékaře nebo vůbec zdravotníka a pacienta pro udržení zdraví klade za cíl pacienty, v tomto případě ženy, seriózně a objektivně informovat o onemocnění již předem, aby se mohly včas aktivně zapojit do jeho prevence. V tom mohou mít rozhodující roli lékaři tzv. prvního záchytu – terénní gynekologové a praktičtí lékaři. Neméně důležité je informovat pacientky o léčebných možnostech, zvládání nemoci i průvodního diskomfortu léčby a všem, co onemocnění provází. Proto jsme se rozhodli i pro tuto formu šíření informací a předem děkujeme všem terénním lékařům za spoluúčast na naší kampani.


Vloni jsme vám v podzimním čísle – Prakt Gyn 2013; 16(2–4) přinesli DVD věnované onemocnění karcinomem prsu. V tomto čísle vám ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Dialog Jessenius přinášíme další edukační DVD z řady Průvodce onemocněním věnované nejčastějším maligním gynekologickým onemocněním, kterými jsou rakovina vaječníků, děložního těla, děložního čípku a rakovina pochvy. Gynekologické malignity hrají v morbiditě i v mortalitě ženské populace ČR stále velmi významnou roli a představují vážné potencionální riziko snížení kvality života. Ročně je v České republice diagnostikováno 1 050 až 1 100 případů rakoviny děložního čípku a v případě novotvarů vaječníků a vejcovodů zaujímáme 4. místo v Evropě. Výskyt uvedených zhoubných nádorů má stále vzrůstající tendenci.

Obsah DVD je rozdělen do 4 výkladových „etap“.

Úvod zahrnuje představení projektu Průvodce onemocněním (doc. P. Tesařová), doporučení pro pacientky a informaci o typech gynekologických nádorů, jejich incidenci a vlivu včasné diagnózy a léčby na mortalitu (prof. D. Cibula)

Prevence a zjištění nádoru zahrnuje seznámení s možnostmi prevence primární (očkování) a sekundární (screenig), terciární a s rolí žen v prevenci (as. M. Pluta); s projevy onemocnění, (as. L. Mouková), základní informace o diagnostice a metodách vyšetření včetně ukázek zobrazení při přístrojovém vyšetření (USG, MRI, CT, PET/CT), zobrazení (as. D. Fischerová, dr. A. Burgetová) a vysvětlení úlohy a průběhu patologického vyšetření (prof. A. Ryška) a genetického vyšetření (doc. M. Zikán). Dále je věnována pozornost dopadu diagnózy zhoubného onemocnění na psychiku nemocné (dr. L. Janáčková). Výklad je rámován osobní zkušeností pacientky, apelem na prevenci ze strany žen.

Léčba je věnována seznámení se s různými léčebnými modalitami (chemoterapií, radioterapií nebo chirurgií) a jejich užití podle stadia rozvoje onemocnění. Chemoterapie je přiblížena z hlediska užití i podle typu nádoru, výběru vhodného léku a dávkování, vedlejších účinků (prof. J. Fínek), praktické informace o podávání (sestra E. Římalová a pacientka), o parukách, o psychologických i osobních problémech vedlejších účinků léčby (dr. L. Janáčková, pacientka). Radioterapie je přiblížena z hlediska používaných forem ozařování – zevní nebo vnitřní, dávkování, forem léčby – ambulantní nebo hospitalizační, vedlejší nežádoucích účinků (dr. M. Doležel, dr. V. Tomancová, doc. M. Kubecová) a osobních zkušeností pacientky. Chirurgická léčba je přiblížena z hlediska předoperační přípravy, operačního přístupu – abdominální, vaginální, laparoskopická metoda, pooperační péče, nutné doby hospitalizace (prim. J. Chovanec) a osobních zkušeností pacientky. Přiblíženy jsou typy zhoubných nádorů z hlediska jejich etiogenetické podstaty, možné prevence, rizikových faktorů, možností léčby v různých stadiích a velikostech nádoru, případně v graviditě, případných nežádoucích účinků, následné péče, pravděpodobnosti recidivy a kvalitě života po léčbě a toto seznámení je doplněno osobní zkušeností pacientek – děložního hrdla (prof. L. Rob, as. L. Ševčík), děložního těla/endometria (prof. R. Pilka, prof. P. Šlampa, doc. P. Freitag, dr. E. Kmoníčková, dr. L. Mouková) a vaječníků (prof. D. Cibula, doc. M. Halaška, doc. H. Robová, prim. I. Blšťák, dr. J. Sláma). Dále je vysvětlen dopad léčby na psychiku nemocné i jejích blízkých (dr. L. Janáčková).

Období po léčbě nádoru je věnováno sledování, dispenzarizaci, případně balneoterapii (dr. J. Klát), komplikacím po léčbě chemoterapií (doc. J. Špaček) a radioterapií (prof. J. Petera) a stavům ovlivňujícím kvalitu života, také v oblasti sexuality včetně doporučení k jejich zvládání (dr. P. Vrzáčková) a psychiky (dr. L. Janáčková), možnostem lymfodrenáže (dr. J. Barkmanová, sestra M. Vondrušková), seznámení se stomií a života s ní (prof. D. Cibula, stomická sestra V. Zachová). Do tohoto oddílu je zařazena i problematika nevyléčitelného onemocnění a paliativní léčby nebo hospicové péče domácí i lůžkové (dr. O. Sláma, M. Špinková, dr. M. Svatošová).

Scénář k edukačnímu DVD napsali a odbornými garanty projektu jsou doc. MUDr. Petra Tesařová, Ph.D., a prof. MUDr. David Cibula, CSc., z 1. lékařské fakulty Karlovy univerzity a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Film je možné shlédnout po kapitolách nebo si jej stáhnout do počítače přímo ze stránek www.dialog-jessenius.cz

DVD je možné si vyžádat u společnosti Dialog Jessenius, která je zašle na vyžádání poštou zdarma.Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Praktická gynekologie

Číslo 1

2013 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se