Epigenetika v individualizované péči o ženy se zhoubným nádorem


Autoři: Michal Zikán
Působiště autorů: Onkogynekologické centrum, vedoucí prof. MUDr. David Cibula, CSc., Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha, přednosta prof. MUDr. Alois Martan, DrSc.
Vyšlo v časopise: Prakt Gyn 2013; 17(1): 101
Kategorie: Aktuality z gynekologie

EPI-FEM-CARE je mezinárodní vědecký projekt podpořený Evropskou komisí. Je realizován konsorciem 6 klinicko-výzkumných a komerčních subjektů – Onkogynekologické centrum Gynekologicko-porodnické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Ludwig-Maximilians-Universität v Mnichově, University College v Londýně, GATC Biotech z Německa, Genedata ze Švýcarska a Euram ze Spojeného království (Velké Británie).

Projekt je zaměřen na analýzu epigenetických změn (tedy změn v genové expresi, a tedy obvykle i ve fenotypu), které nejsou způsobeny změnou nukleotidové sekvence DNA – metylací DNA u pacientek s karcinomem prsu a vaječníků. Metylace DNA představuje chemickou změnu cytozinu, jednoho z nukleotidů. Pokud se metylace odehraje v oblasti tzv. promotoru – tedy regulační oblasti určitého genu, může snižovat nebo zvyšovat jeho expresi. Kromě bodových mutací DNA a velkých genomických přestaveb (delecí, amplifikací) je metylace promotorových sekvencí dalším významným mechanizmem, který se uplatňuje v karcinogenezi. Náš projekt se snaží mapovat metylační změny u karcinomu prsu a ovaria a najít vzorec těchto změn, který by byl specifický pro přítomnost nádoru, nebo pro odezvu na léčbu.

Cílem projektu v oblasti nových diagnostických přístupů je najít specifický metylační vzorec u karcinomu prsu a vaječníků, a na jeho základě vyvinout diagnostickou metodu pro časnou detekci těchto onemocnění ze séra nebo jiných dobře přístupných vzorků (např. ze stěru z děložního hrdla).

V oblasti prediktivní je pak cílem najít metylační vzorec v tkáni i séru, který by mohl předpovídat odezvu na léčbu chemoterapií jak u karcinomu prsu, tak u karcinomu vaječníků, a případně i detekovat zbytkové onemocnění na základě detekce cirkulující nádorové DNA.

V rámci projektu se spojila evropská centra s jedinečnou erudicí v léčbě a výzkumu zhoubných nádorů prsu a vaječníků ve chvíli, kdy je k dispozici vyspělá metodika umožňující analyzovat tisíce genů ve stovkách vzorků nádoru či jiných tkání. Konsorcium EPI-FEM-CARE má přístup k dosud nejrozsáhlejším evropským databázím vzorků sér a potenciál shromáždit početnou prospektivní databázi vzorků.

Recentní práce, vycházející i z pracovišť zúčastněných v projektu, ukazují, že metylační změny lze sledovat nejen v tkáni nádoru, ale i v lépe přístupných vzorcích (sérum, slizniční stěry), a mohou být citlivým ukazatelem přítomnosti nádoru nebo mohou vzniku nádoru dokonce předcházet. Předpokládáme, že vyvinutí metodiky časné detekce nádorů prsu a vaječníků na podkladě analýzy metylačního profilu a posunutí diagnostiky nádorů do časných stádií může snížit morbiditu, především u ovariálního karcinomu, až o 20 %.

Doručeno do redakce dne 17. března 2013

doc. MUDr. Michal Zikán, Ph.D.

michal.zikan@lf1.cuni.cz

Onkogynekologické centrum, Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

www.vfn.cz


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Praktická gynekologie

Číslo 1

2013 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se