Epigenetika v individualizované péči o ženy se zhoubným nádorem


Autoři: Michal Zikán
Působiště autorů: Onkogynekologické centrum, vedoucí prof. MUDr. David Cibula, CSc., Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha, přednosta prof. MUDr. Alois Martan, DrSc.
Vyšlo v časopise: Prakt Gyn 2013; 17(1): 101
Kategorie: Aktuality z gynekologie

EPI-FEM-CARE je mezinárodní vědecký projekt podpořený Evropskou komisí. Je realizován konsorciem 6 klinicko-výzkumných a komerčních subjektů – Onkogynekologické centrum Gynekologicko-porodnické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Ludwig-Maximilians-Universität v Mnichově, University College v Londýně, GATC Biotech z Německa, Genedata ze Švýcarska a Euram ze Spojeného království (Velké Británie).

Projekt je zaměřen na analýzu epigenetických změn (tedy změn v genové expresi, a tedy obvykle i ve fenotypu), které nejsou způsobeny změnou nukleotidové sekvence DNA – metylací DNA u pacientek s karcinomem prsu a vaječníků. Metylace DNA představuje chemickou změnu cytozinu, jednoho z nukleotidů. Pokud se metylace odehraje v oblasti tzv. promotoru – tedy regulační oblasti určitého genu, může snižovat nebo zvyšovat jeho expresi. Kromě bodových mutací DNA a velkých genomických přestaveb (delecí, amplifikací) je metylace promotorových sekvencí dalším významným mechanizmem, který se uplatňuje v karcinogenezi. Náš projekt se snaží mapovat metylační změny u karcinomu prsu a ovaria a najít vzorec těchto změn, který by byl specifický pro přítomnost nádoru, nebo pro odezvu na léčbu.

Cílem projektu v oblasti nových diagnostických přístupů je najít specifický metylační vzorec u karcinomu prsu a vaječníků, a na jeho základě vyvinout diagnostickou metodu pro časnou detekci těchto onemocnění ze séra nebo jiných dobře přístupných vzorků (např. ze stěru z děložního hrdla).

V oblasti prediktivní je pak cílem najít metylační vzorec v tkáni i séru, který by mohl předpovídat odezvu na léčbu chemoterapií jak u karcinomu prsu, tak u karcinomu vaječníků, a případně i detekovat zbytkové onemocnění na základě detekce cirkulující nádorové DNA.

V rámci projektu se spojila evropská centra s jedinečnou erudicí v léčbě a výzkumu zhoubných nádorů prsu a vaječníků ve chvíli, kdy je k dispozici vyspělá metodika umožňující analyzovat tisíce genů ve stovkách vzorků nádoru či jiných tkání. Konsorcium EPI-FEM-CARE má přístup k dosud nejrozsáhlejším evropským databázím vzorků sér a potenciál shromáždit početnou prospektivní databázi vzorků.

Recentní práce, vycházející i z pracovišť zúčastněných v projektu, ukazují, že metylační změny lze sledovat nejen v tkáni nádoru, ale i v lépe přístupných vzorcích (sérum, slizniční stěry), a mohou být citlivým ukazatelem přítomnosti nádoru nebo mohou vzniku nádoru dokonce předcházet. Předpokládáme, že vyvinutí metodiky časné detekce nádorů prsu a vaječníků na podkladě analýzy metylačního profilu a posunutí diagnostiky nádorů do časných stádií může snížit morbiditu, především u ovariálního karcinomu, až o 20 %.

Doručeno do redakce dne 17. března 2013

doc. MUDr. Michal Zikán, Ph.D.

michal.zikan@lf1.cuni.cz

Onkogynekologické centrum, Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

www.vfn.cz


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Praktická gynekologie

Číslo 1

2013 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se