Vedolizumab vs. ustekinumab u Crohnovy choroby jako léčivo druhé linie v klinické praxi


Autoři: Kolar M. 1;  Ďuricová D. 1;  Bortlík M. 1,2,3;  Pudilova K. 1;  Hrubá V. 1;  Machková N. 1;  Mitrová K. 1,4;  Malickova K. 1,5;  Lukas M. jr. 1;  Vasatko M. 1;  Vanickova R. 1;  Lukas M. 1,5
Působiště autorů: IBD Clinical and Research Centre, ISCARE I. V. F. a. s., Prague, Czech Republic 1;  Institute of Pharmacology, 1st Medical Faculty, Charles University, Prague, Czech Republic 2;  Department of Internal Medicine, Military Hospital, Charles University, Prague, Czech Republic 3;  Department of Paediatrics, 2nd Faculty of Medicine, Charles University in Prague and Motol University Hospital, Prague, Czech Republic 4;  Institute of Medical Biochemistry and Laboratory Dia­gnostics, 1st Medical Faculty and General Teach­­ing Hospital, Charles University, Prague, Czech Republic 5
Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2019; 73(1): 25-31
Kategorie: IBD: původní práce
doi: 10.14735/amgh201925

Souhrn

Úvod:

Vedolizumab (VDZ) a ustekinumab (UST) nyní patří mezi dostupná bio­logická léčiva pro léčbu Crohnovy choroby (CD – Crohn’s dis­ease), avšak omezené zkušenosti s těmito přípravky z klinické praxe jsou dosud limitující pro kvalifikovanou volbu optimální léčebné strategie po selhání přípravků ze skupiny anti-tumor nekotizující faktor (anti-TNF). Tato práce je zaměřena na porovnání účin­nosti a bezpečnosti VDZ a UST jako bio­logických léčiv druhé linie u srovnatelných skupin pa­cientů s CD.

Metody:

Do hodnocení byli zařazeni konsekutivní pa­cienti s CD, kteří byli v minulosti léčeni alespoň jedním anti-TNF přípravkem. Pa­cienti byli sledováni v pravidelných intervalech, které odpovídaly termínům aplikace léčiv a během kterých byla hodnocena klinická aktivita onemocnění (HBI – Harvey-Bradshaw Index), zánětlivé parametry (C reaktivní protein, fekální kalprotektin) a byly zaznamenávány nežádoucí příhody. Primárním cílem bylo hodnocení podílu pa­cientů v klinické remisi (HBI ≤ 4) v týdnu 30–32, klinické odpovědi ve formě poklesu HBI a podílu pa­cientů ukončujících léčbu.

Výsledky:

Hodnoceno bylo 45 pa­cientů s VDZ a 50 s UST. Obě kohorty byly srovnatelné ve všech hodnocených parametrech s výjimkou zastoupení pohlaví a podílu pa­cientů s penetrující formou choroby. Podíl pa­cientů v klinické remisi mezi nasazením léčby a týdnem 30–32 vzrostl ve skupině s VDZ ze 44,4 na 58,1 % a ve skupině s UST z 55,1 na 63,2 %, avšak tento nárůst nedosáhl statistické významnosti. Průměrný pokles HBI u jednotlivých pa­cientů za sledované období ve skupině s VDZ dosáhl –1,94  ± 5,14 (p = 0,05) a –2,94 ± 5,91 (p = 0,01) ve skupině s UST. Podíl pa­cientů s UST v klinické remisi prosté kortikoterapie vzrostl ze 38,8 na 62,5 % (p = 0,04) a ve skupině s VDZ ze 33,3 na 45,2 % (p = 0,67). Terapii během sledování ukončilo 6 pa­cientů s VDZ a žádný s UST.

Závěr:

Z výsledků práce vyplývá srovnatelná efektivita VDZ a UST z pohledu míry dosažení klinické remise a odpovědi zánětlivých markerů, avšak v případě UST se projevil významnější steroidy šetřící účinek. Pro definici optimálního postavení nových bio­logik v algoritmu léčby CD bude nezbytné vyjít z prospektivních randomizovaných srovnávacích studií.

Klíčová slova:

idiopatické střevní záněty – bio­logická terapie – vedolizumab – ustekinumab

Autoři deklarují, že v souvislosti s předmětem studie nemají žádné komerční zájmy.

Redakční rada potvrzuje, že rukopis práce splnil ICMJE kritéria pro publikace zasílané do bio­­­­medicínských časopisů.

Doručeno: 16. 2. 2019

Přijato: 19. 2. 2019


Zdroje

1. Roda G, Jharap B, Neeraj N et al. Loss of response to anti-tnfs: definition, epidemiology, and management. Clin Transl Gastroenterol 2016; 7: e135. doi: 10.1038/ctg.2015.63.

2. Pagnini C, Arseneau KO, Cominel­li F. Safety considerations when us­­ing anti-TNFα ther­apy to treat Crohn‘s dis­ease. Expert Opin Drug Saf 2015; 14(1): 31–44. doi: 10.1517/14740338. 2015.976610.

3. European Medicines Agency. Entyvio: EPAR – product information. [online]. Available from: https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/entyvio.

4. European Medicines Agency. Stelara: EPAR – product information. [online]. Available from: https://www.ema.europa.eu/en/medicines/ human/EPAR/stelara.

5. Satsangi J, Silverberg MS, Vermeire S et al. The Montreal clas­sification of inflam­matory bowel dis­ease: controversies, consensus, and implications. Gut 2006; 55(6): 749–753. doi: 10.1136/gut.2005.082909.

6. Biemans V, van der Woude C, van der Meulen-de Jong A et al. DOP052 Vedolizumab vs. ustekinumab for Crohn’s dis­ease: comparative ef­fectiveness in a real-life observational cohort study. JCC 2018; 12 (Suppl 1): S066–S067. doi: 10.1093/ecco-jcc/jjx180.089.

7. Townsend T, Razanskaite V, Michail S et al. P586 Comparative ef­fectiveness of vedolizumab and ustekinumab as induction ther­apy in anti-TNF refractory Crohn’s dis­ease: a multi-centre retrospective cohort study. JCC 2019; 13 (Suppl 1): S407–S408. doi: 10.1093/ecco-jcc/jjy222.710.

8. Kawalec P, Moćko P. An indirect comparison of ustekinumab and vedolizumab in the ther­apy of TNF-failure Crohn‘s dis­ease patients. J Comp Eff Res 2018; 7(2): 101–111. doi: 10.2217/cer-2017-0041.

9. Singh S, Fumery M, Sandborn WJ et al. Systematic review and network meta-analysis: first- and second-line bio­logic ther­apies for moderate-severe Crohn‘s dis­ease. Aliment Pharmacol Ther 2018; 48(4): 394–409. doi: 10.1111/apt.14852.

10. Sandborn WJ, Feagan BG, Rutgeerts P et al. Vedolizumab as induction and maintenance ther­apy for Crohn‘s dis­ease. N Engl J Med 2013; 369(8): 711–721. doi: 10.1056/NEJMoa1215739.

11. Feagan BG, Sandborn WJ, Gasink C et al. Ustekinumab as induction and maintenance ther­apy for Crohn‘s dis­ease. N Engl J Med 2016; 375(20): 1946–1960. doi: 10.1056/NEJMoa160 2773.

12. Bye WA, Jairath V, Travis SPL. Systematic review: the safety of vedolizumab for the treatment of inflam­matory bowel dis­ease. Aliment Pharmacol Ther 2017; 46(1): 3–15. doi: 10.1111/apt.14075.

13. Colombel JF, Sands BE, Rutgeerts P et al. The safety of vedolizumab for ulcerative colitis and Crohn‘s dis­ease. Gut 2017; 66(5): 839–851. doi: 10.1136/gutjnl-2015-311079.

14. Armuzzi A, Ardizzone S, Biancone L et al. Ustekinumab in the management of Crohn‘s dis­ease: expert opinion. Dig Liver Dis 2018; 50(7): 653–660. doi: 10.1016/j.dld.2018.02.017.

15. Papp K, Gottlieb AB, Naldi L et al. Safety surveil­lance for ustekinumab and other psoriasis treatments from the Psoriasis Longitudinal As­ses­sment and Registry (PSOLAR). J Drugs Dermatol 2015; 14(7): 706–714.

Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie Chirurgie všeobecná

Článek vyšel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 1

2019 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se