Hladiny vedolizumabu měřené v časné fázi léčby nemají vztah ke krátkodobé odpovědi na terapii u pa­cientů s idiopatickými střevními záněty


Autoři: Pudilova K. 1;  Kolar M. 1;  Ďuricová D. 1;  Malickova K. 1,2;  Hrubá V. 1;  Machková N. 1;  Vanickova R. 1;  Mitrová K. 1;  Lukas M. 1;  Vasatko M. 1;  Bortlík M. 1,3,4
Působiště autorů: The Clinical and Research Centre for Inflam­matory Dis­eases ISCARE I. V. F. a. s., Prague, Czech Republic 1;  Institute of Medical Biochemistry and Laboratory Dia­gnostics, General University Hospital and First Faculty of Medicine Charles University, Prague, Czech Republic 2;  Department of Internal Medicine, First Faculty of Medicine, Charles University and Military University Hospital, Prague, Czech Republic 3;  Institute of Pharmacology, First Faculty of Medicine, Charles University, Prague, Czech Republic 4
Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2019; 73(1): 32-36
Kategorie: IBD: původní práce
doi: 10.14735/amgh201932

Souhrn

Úvod:

Data o klinickém významu monitorace farmakokinetiky vedolizumabu jsou v současné době omezená a nejednoznačná. Cílem naší práce bylo zhodnotit vztah mezi hladinami vedolizumabu (VTL – vedolizumab trough levels) v týdnu 6 léčby a odpovědí na indukční léčbu u pa­cientů s idiopatickými střevními záněty (IBD – inflammatory bowel disease).

Metody:

Do studie byli zařazeni pa­cienti s IBD z prospektivní kohorty pa­cientů léčených v našem centru vedolizumabem, u kterých byly měřeny VTL a protilátky proti vedolizumabu (AVA – anti-vedolizumab antibodies) v průběhu indukční fáze léčby. Vedolizumab byl aplikován v dávce 300mg v týdnu 0, 2, 6 a v případě nedostatečné odpovědi byla podána dodatečná dávka v týdnu 10. Odpověď na léčbu se hodnotila na základě posouzení ošetřujícím lékařem. K laboratorní analýze VTL a AVA byla použita metoda ELISA.

Výsledky:

Do studie bylo zařazeno 87 pa­cientů, 31 s Crohnovou nemocí a 56 s ulcerózní kolitidou. Při zahájení terapie bylo pouze 15 % pa­cientů naivních k anti-tumor nekrotizující faktor alpha léčbě, 61 % užívalo systémové kortikosteroidy a 26 % thiopuriny. Klinická odpověď byla pozorována u 77 % pa­cientů. Medián VTL v týdnu 6 od zahájení léčby byl 30,6 µg/mL (rozmezí: 1,1–80,0). Při porovnání VTL v týdnu 6 u pa­cientů, kteří odpověděli a neodpověděli na indukční léčbu, nebyl pozorován signifikantní rozdíl (medián 29,4 vs. 34,4 µg/mL; p = 0,71). Podobné výsledky byly zaznamenány u pa­cientů vyžadujících dávku navíc v týdnu 10 – tito pa­cienti neměli signifikantně odlišné VTL od těch, kteří dostali klasickou indukci (40,0 vs. 28,5 µg/mL; p = 0,69). Pozitivní AVA v průběhu 10–14 týdnů léčby vyvinulo 7 % pa­cientů. Nebyl pozorován vliv typu IBD, konkomitantní léčby imunosupresivy nebo předchozí bio­logické léčby na VTL.

Závěr:

V naší studii jsme neprokázali vztah mezi časnými hladinami vedolizumabu a klinickou odpovědí na indukční léčbu vedolizumabem. Je zapotřebí dalších studií, které budou zkoumat klinický význam měření farmakokinetiky vedolizumabu v léčbě pa­cientů s IBD.

Klíčová slova:

idiopatické střevní záněty vedolizumab – hladiny – klinická odpověď

Doručeno: 28. 1. 2019

Přijato: 3. 2. 2019

Autoři deklarují, že v souvislosti s předmětem studie nemají žádné komerční zájmy.

Redakční rada potvrzuje, že rukopis práce splnil ICMJE kritéria pro publikace zasílané do bio­­­­medicínských časopisů.


Zdroje

1. Nemati S, Teimourian S. An overview of inflam­matory bowel dis­ease: general consideration and genetic screen­­ing approach in dia­gnosis of early onset subsets. Middle East J Dig Dis 2017; 9(2): 69–80. doi: 10.15171/mejdd.2017.54.

2. Chan HC, Ng SC. Emerg­­ing bio­logics in inflam­matory bowel dis­ease. J Gastroenterol 2017; 52(2): 141–150. doi: 10.1007/s00535-016-1283-0.

3. Rawla P, Sunkara T, Raj JP. Role of bio­logics and bio­similars in inflam­matory bowel dis­ease: cur­rent trends and future perspectives. J Inflamm Res 2018; 11: 215–226. doi: 10.2147/JIR.S165330.

4. Ward MG, Spar­row MP, Roblin X. Therapeutic drug monitor­­ing of vedolizumab in inflam­matory bowel dis­ease: cur­rent data and future directions. Therap Adv Gastroenterol 2018; 11: 1756284818772786. doi: 10.1177/1756284818772786.

5. Yacoub W, Wil­liet N, Pouil­lon L et al. Early vedolizumab trough levels predict mucosal heal­­ing in inflam­matory bowel dis­ease: a multicentre prospective observational study. Aliment Pharmacol Ther 2018; 47(7): 906–912. doi: 10.1111/apt.14548.

6. Feuerstein JD, Nguyen GC, Kupfer SS et al. American Gastroenterological As­sociation Institute Guideline on Therapeutic Drug Monitor­­ing in Inflam­matory Bowel Dis­ease. Gastroenterology 2017; 153(3): 827–834. doi: 10.1053/j.gastro.2017.07.032.

7. Rosario M, French JL, Dirks NL et al. Exposure-ef­ficacy relationships for vedolizumab induction ther­apy in patients with ulcerative colitis or Crohn‘s dis­ease. J Crohns Colitis 2017; 11(8): 921–929. doi: 10.1093/ecco-jcc/jjx021.

8. Loftus EV Jr, Colombel JF, Feagan BG et al. Long-term ef­ficacy of vedolizumab for ulcerative colitis. J Crohns Colitis 2017; 11(4): 400–411. doi: 10.1093/ecco-jcc/jjw177.

9. Vermeire S, Colombel JF, Feagan BG et al. Long-term ef­ficacy of vedolizumab for Crohn’s dis­ease. J Crohn Colitis 2017; 11(4): 412–424. doi: 10.1093/ecco-jcc/jjw176.

10. Ungar B, Kopylov U, Yavzori M et al. As­sociation of vedolizumab level, anti-drug antibodies, and α4β7 occupancy with response in patients with inflam­matory bowel dis­eases. Clin Gastroenterol Hepatol 2018; 16(5): 697–705.e7. doi: 10.1016/j.cgh.2017.11.050.

11. Dreesen E, Verstockt B, Bian S et al. Evidence to support monitor­­ing of vedolizumab trough concentrations in patients with inflam­matory bowel dis­eases. Clin Gastroenterol Hepatol 2018; 16(12): 1937–1946.e8. doi: 10.1016/j.cgh.2018.04.040.

12. Wil­liet N, Boschetti G, Fovet M et al. As­sociation between low trough levels of vedolizumab dur­­ing induction ther­apy for inflam­matory bowel dis­eases and need for additional doses within 6 months. Clin Gastroenterol Hepatol 2017; 15(11): 1750–1757.e3. doi: 10.1016/j.cgh.2016.11.023.

13. Schulze H, Esters P, Hartmann F et al. A prospective cohort study to as­sess the relevance of vedolizumab drug level monitor­­ing in IBD patients. Scand J Gastroenterol 2018; 53(6): 670–676. doi: 10.1080/00365521.2018.1452974.

14. Yarur A, Bruss A, Fox C et al. DOP048 Vedolizumab levels dur­­ing induction are as­sociated with long-term clinical and endoscopic remis­sion in patients with inflam­matory bowel dis­ease. J Crohns Colitis 2018; 12 (Suppl 1): S064–S065. doi: 10.1093/ecco-jcc/jjx180.085.

15. Mitrev N, Vande Casteele N, Seow CH et al. Review article: consensus statements on therapeutic drug monitor­­ing of anti-tumour necrosis factor ther­apy in inflam­matory bowel dis­eases. Aliment Pharmacol Ther 2017; 46(11–12): 1037–1053. doi: 10.1111/apt.14368.

16. Rosario M, Dirks NL, Milch C et al. A review of the clinical pharmacokinetics, pharmacodynamics, and im­munogenicity of vedolizumab. Clin Pharmacokinet 2017; 56(11): 1287–1301. doi: 10.1007/s40262-017-0546-0.

17. Bian S, Dreesen E, Tang HT et al. Antibodies toward vedolizumab appear from the first infusion onward and disappear over time. Inflamm Bowel Dis 2017; 23(12): 2202–2208. doi: 10.1097/MIB.0000000000001255.

18. Al-Bawardy B, Ramos GP, Wil­lrich MAV et al. vedolizumab drug level cor­relation with clinical remis­sion, bio­marker normalization, and mucosal heal­­ing in inflam­matory bowel dis­ease. Inflamm Bowel Dis 2018. doi: 10.1093/ibd/izy272.

Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie Chirurgie všeobecná

Článek vyšel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 1

2019 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×