Kreditovaný autodidaktický test


Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2019; 73(1): 84
Kategorie: Kreditovaný autodidaktický test

Kreditovaný autodidaktický test

Vážení čtenáři, rádi bychom Vás informovali, že ve spolupráci s Českou gastroenterologickou společností a Českou lékařskou komorou jsme připravili autodidaktický test, za který můžete získat 2 kredity do celoživotního vzdělávání lékařů. Test je dostupný na webových stránkách časopisu www.csgh.info.

1. Která bio­similární bio­logika jsou v současné době k dispozici v ČR pro léčbu IBD?

 • a) pouze infliximab
 • b) pouze adalimumab
 • c) infliximab a adalimumab
 • d) infliximab, adalimumab a vedolizumab

2. Pro posouzení stupně invalidity je u pa­cientů se střevními záněty rozhodující následující parametr:

 • a) počet předchozích operací
 • b) tzv. pokles pracovní schopnosti
 • c) aktivita onemocnění vyjádřená indexem CDAI nebo Mayo skóre
 • d) počet a konzistence stolic

3. Ustekinumab (Stelara®) patří z hlediska rizik u těhotných pa­cientek dle Food and Drug Administration (FDA) do kategorie:

 • a) A
 • b) B
 • c) C
 • d) není zařazen

4. Takzvaný reaktivní farmakokinetický monitor­­ing při bio­logické léčbě IBD znamená:

 • a) měření hladiny bio­logika a event. protilátek proti léku u pa­cientů se sekundární ztrátou odpovědi
 • b) pravidelné měření hladin a protilátek a úpravu léčby dle výsledků
 • c) úpravu dávky bio­logika podle hodnoty fekálního kalprotektinu
 • d) sledování vztahu mezi hladinou léku a endoskopickým nálezem ve střevě

5. U kojící pa­cientky léčené ustekinumabem se v mateřském mléce tento lék:

 • a) vždy objevuje v koncentraci převyšující koncentraci v séru matky
 • b) nikdy nevyskytuje
 • c) objevuje asi ve dvou třetinách případů
 • d) žádné informace nejsou k dispozici

6. Pro uznání invalidity II. stupně musí být splněno následující kritérium:

 • a) Mayo skóre více než 6
 • b) pokles pracovní schopnosti o 25–35 %
 • c) přítomnost komplexní perianální píštěle
 • d) pokles pracovní schopnosti o 50–69 %

7. Jednoznačné důkazy pro benefit konkomitantní imunosupresivní terapie při bio­logické léčbě IBD máme u:

 • a) adalimumabu
 • b) adalimumabu a infliximabu
 • c) ustekinumabu a infliximabu
 • d) infliximabu

8. Termín „trough level“ označuje:

 • a) hladinu léku těsně před podáním další dávky
 • b) hladinu protilátek proti léku
 • c) maximální hladinu léku v krvi
 • d) hladinu léčiva v polovině dávkovacího intervalu

9. Při posuzování invalidity pa­cienta s IBD znamená samotná přítomnost stomie pokles pracovní schopnosti o:

 • a) 20–30 %
 • b) 40–60 %
 • c) 35–45 %
 • d) 60–70 %

10. Ukončení terapie anti-TNF protilátkami je u pa­cientů s IBD spojeno s rizikem:

 • a) relapsu onemocnění u 50 % pa­cientů během 2 let od ukončení léčby
 • b) relapsu onemocnění u 25 % pa­cientů během 2 let od ukončení léčby
 • c) infekcí respiračního traktu po případném obnovení léčby
 • d) kožních nežádoucích účinků

Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie Chirurgie všeobecná

Článek vyšel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 1

2019 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×