Clensia® – první kombinovaný očistný prostředek se simetikonem


Autoři: Hrdlička L.
Působiště autorů: Gastroenterologické oddělení, Poliklinika Budějovická, MEDICON, a.  s., Praha BD centrum Nemocnice Hořovice
Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2019; 73(1): 87-88
Kategorie: Lékový profil
doi: 10.14735/amgh201987

Úvod

Kvalitní příprava střeva před koloskopickým vyšetřením je naprosto zásadní podmínkou pro bezpečný průběh vyšetření a jeho dia­gnostikovanou přesnost [1,2]. Nedokonalá střevní očista vede nejen k možnosti přehlédnutí patologické léze, ale i ke zvýšenému riziku komplikace tohoto instrumentálního vyšetření, zejména perforace [3]. Až 25 % pa­cientů podstupujících koloskopii nemá dostatečnou kvalitu střevní očisty [1], a vyšetření je tak limitovaně výtěžné a neakceptovatelně rizikové. Kromě zbytků stolice omezuje vyšetřitelnost střeva i přítomnost pěny a bublin, které se vyskytují u 32–57 % koloskopovaných pa­cientů [3]. Navíc užití standardních vysokoobjemových přípravků může být spojeno s gastrointestinální intolerancí (nauzea, zvracení, bolesti břicha atd.) [4], což může být spolu s neakceptovatelnou chutí laxativ důvodem nemožnosti dokončení kompletní očisty střeva.

Clensia® jako nový typ nízkoobjemové střevní přípravy s vyváženou chutí a obsahem protipěnivého simetikonu je novou vhodnou alternativou k provedení optimalizované a šetrné střevní přípravy.

Charakteristika a mechanizmus účinku

Clensia® je nový kombinovaný očistný přípravek, který obsahuje polyetylen­glykol (PEG 4000), sulfát sodný, kyselinu citronovou, citrát sodný, chlorid sodný, chlorid draselný a simetikon. Kyselina citronová a citrát sodný nejsou systémově vstřebávané a působí jako osmotická projímadla, spolu s PEG a sulfátem sodným účinkují synergicky, redukují celkovou potřebu tekutin při přípravě a zlepšují chuťové vlastnosti přípravku, simetikon pak byl přidán jako protipěnivá látka zamezující tvorbě bublin [5,6].

Klinické zkušenosti

Přípravek Clensia® je již používán v klinické praxi v řadě evropských zemí. Jeho zařazení do armamentária přípravy před koloskopickým vyšetřením bylo možné nejen na základě zkušeností z reálné klinické praxe, ale i na základě výsledků prospektivních randomizovaných zaslepených multicentrických klinických zkoušek. Práce publikovaná týmem italských autorů vedeným C. Spadou [7] hodnotila na souboru 422 pa­cientů kvalitu přípravy, snášenlivost, bezpečnost a akceptabilitu z pohledu nemocného u dvou srovnatelných skupin pa­cientů připravených ke koloskopickému vyšetření preparátem Clensia® a standardní vysokoobjemovou přípravou 4l PEG. Co se kvality přípravy týče, pa­cienti připravovaní přípravkem Clensia® vykazovali přípravu a kompletnost vyšetření (CIR – caecal intubation rate) zcela srovnatelnou s klasickou přípravou 4l PEG, stejně tak procento pa­cientů s optimální přípravou bylo porovnatelné (Clensia® 63 % vs. 4l PEG 55 %). Z pohledu pa­cienta byla dokonce příprava přípravkem Clensia® statisticky významně přijatelnější a snazší (p = 0,03) a ochota opakovat vyšetření vyšší (p = 0,0002) než u pa­cientů připravovaných 4l PEG. Také výskyt nežádoucích účinků (nauzea, křeče, bolest břicha, podráždění konečníku) byl v této studii u pa­cientů připravovaných přípravkem Clensia® signifikantně nižší (25 vs. 37 %; p < 0,01).

Jiná studie porovnávala podobné pa­rametry úspěšnosti a bezpečnosti střevní přípravy pomocí přípravku Clensia® oproti kombinovanému přípravku 2l PEG potencovaného askorbovou kyselinou – vitaminem C (PEG-ASC) [8]. I v této práci hodnotící přípravu 196 pa­cientů pomocí přípravku Clensia® a 193 pomocí PEG-ASC byly kvalita střevní přípravy a kompletnost koloskopie (CIR) zcela srovnatelné – optimální příprava byla dosažena v 55 vs. 51 % ve prospěch přípravku Clensia®. Co se tolerability týče, výsledky byly opět téměř identické (bez obtěžujících GIT symp­tomů při přípravě 63 % ve skupině Clensia® vs. 60 % u PEG-ASC), celkově nežádoucí projevy při střevní přípravě přípravkem Clensia® zaznamenalo 48 % pa­cientů oproti 52 % pa­cientů ve skupině PEG-ASC.

Praktické údaje

Clensia® je dostupná ve formě prášku v 8 sáčcích (4 sáčky A – velké a 4 sáčky B – malé) k rozpuštění ve vodě. Po požití roztoku by měl pa­cient vypít ještě 1l čiré tekutiny. Přípravek může být užit jak v děleném (1l přípravku + 1/2l čiré tekutiny v každém kroku), tak neděleném režimu (2l přípravku + 1l čiré tekutiny) [9]. Příbalový leták i pa­cientská instrukce obsahují srozumitelné informace pro nekomplikovanou přípravu roztoku. Chuť preparátu je příjemná, limetková. Produkt je hrazen z veřejného zdravotního pojištění.

Závěr

Clensia® je inovativní kombinovaný nízkoobjemový přípravek pro očistu střeva před koloskopickým vyšetřením. Zásadní novinkou a výhodou oproti dosud používaným preparátům je obsah simetikonu, který zabraňuje tvorbě bublin a pěny, které jsou spolu se zbytky stolice hlavní příčinou případné nedostatečné přehlednosti střevní sliznice. Akceptovatelná chuť přípravku, snížený objem roztoku, dobrá tolerance a redukovaný výskyt nežádoucích gastrointestinálních projevů při přípravě střeva spolu s účin­ností srovnatelnou se standardní vysokoobjemovou přípravou jsou dalšími předpoklady pro úspěšné, efektivní a bezpečné používání přípravku Clensia® v klinické praxi.

MUDr. Luděk Hrdlička

Gastroenterologie

Poliklinika Budějovická

MEDICON, a.s.

Antala Staška 1670/80

140 00 Praha 4

ludek.hrdlicka@post.cz


Zdroje

1. Froehlich F, Wietlisbach V, Gonvers JJ et al. Impact of colonic cleans­­ing on quality and di­­-a­gnostic yield of colonoscopy: the European Panel of Appropriateness of Gastrointestinal Endoscopy European multicenter study. Gastrointest Endosc 2005; 61(3): 378–384.

2. Harewood GC, Sharma VK, de Garmo P. Impact of colonoscopy preparation quality on detection of suspected colonic neoplasia. Gastrointest Endosc 2003; 58(1): 76–79. doi: 10.1067/mge.2003.294.

3. Has­san C, Bretthauer M, Kaminski MF et al. Bowel preparation for colonoscopy: European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) guideline. Endoscopy 2013; 45(2): 142–150. doi: 10.1055/s-0032-1326186.

4. ASGE Standards of Practice Com­mittee, Saltzman JR, Cash BD et al. Bowel preparation before colonoscopy. Gastrointest Endosc 2015; 81(4): 781–794. doi: 10.1016/j.gie.2014.09.048.

5. Wu L, Cao Y, Liao C et al. Systematic review and meta-analysis of randomized control­led trials of Simethicone for gastrointestinal endoscop­-ic visibility. Scand J Gastroenterol 2011; 46(2): 227–235. doi: 10.3109/00365521.2010.525714.

6. Tongprasert S, Sobhonslidsuk A, Rattanasiri S. Improv­­ing quality of colonoscopy by add­­ing simethicone to sodium phosphate bowel prep­aration. World J Gastroenterol 2009; 15(24): 3032–3037.

7. Spada C, Cesaro P, Bazzol­li F et al. Evaluation of Clensia®, a new low-volume PEG bowel preparation in colonoscopy: multicentre randomized control­led trial versus 4L PEG. Dig Liver Dis 2017; 49(6): 651–656. doi: 10.1016/j.dld.2017.01.167.

8. Kump P, Has­san C, Spada C. Ef­ficacy and safe­-ty of a new low-volume PEG with citrate and simethicone bowel preparation for colonoscopy (Clensia): a multicenter randomized observer-blind clinical trial vs. a low-volume PEG with ascorbic acid (PEG-ASC). Endosc Int Open 2018; 6(8): E907–E913. doi: 10.1055/a-0624-2266.

9. Clensia SPC, datum revize textu 15. 9. 2017.

Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie Chirurgie všeobecná

Článek vyšel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 1

2019 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se