Clensia® – první kombinovaný očistný prostředek se simetikonem


Autoři: Hrdlička L.
Působiště autorů: Gastroenterologické oddělení, Poliklinika Budějovická, MEDICON, a.  s., Praha BD centrum Nemocnice Hořovice
Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2019; 73(1): 87-88
Kategorie: Lékový profil
doi: 10.14735/amgh201987

Úvod

Kvalitní příprava střeva před koloskopickým vyšetřením je naprosto zásadní podmínkou pro bezpečný průběh vyšetření a jeho dia­gnostikovanou přesnost [1,2]. Nedokonalá střevní očista vede nejen k možnosti přehlédnutí patologické léze, ale i ke zvýšenému riziku komplikace tohoto instrumentálního vyšetření, zejména perforace [3]. Až 25 % pa­cientů podstupujících koloskopii nemá dostatečnou kvalitu střevní očisty [1], a vyšetření je tak limitovaně výtěžné a neakceptovatelně rizikové. Kromě zbytků stolice omezuje vyšetřitelnost střeva i přítomnost pěny a bublin, které se vyskytují u 32–57 % koloskopovaných pa­cientů [3]. Navíc užití standardních vysokoobjemových přípravků může být spojeno s gastrointestinální intolerancí (nauzea, zvracení, bolesti břicha atd.) [4], což může být spolu s neakceptovatelnou chutí laxativ důvodem nemožnosti dokončení kompletní očisty střeva.

Clensia® jako nový typ nízkoobjemové střevní přípravy s vyváženou chutí a obsahem protipěnivého simetikonu je novou vhodnou alternativou k provedení optimalizované a šetrné střevní přípravy.

Charakteristika a mechanizmus účinku

Clensia® je nový kombinovaný očistný přípravek, který obsahuje polyetylen­glykol (PEG 4000), sulfát sodný, kyselinu citronovou, citrát sodný, chlorid sodný, chlorid draselný a simetikon. Kyselina citronová a citrát sodný nejsou systémově vstřebávané a působí jako osmotická projímadla, spolu s PEG a sulfátem sodným účinkují synergicky, redukují celkovou potřebu tekutin při přípravě a zlepšují chuťové vlastnosti přípravku, simetikon pak byl přidán jako protipěnivá látka zamezující tvorbě bublin [5,6].

Klinické zkušenosti

Přípravek Clensia® je již používán v klinické praxi v řadě evropských zemí. Jeho zařazení do armamentária přípravy před koloskopickým vyšetřením bylo možné nejen na základě zkušeností z reálné klinické praxe, ale i na základě výsledků prospektivních randomizovaných zaslepených multicentrických klinických zkoušek. Práce publikovaná týmem italských autorů vedeným C. Spadou [7] hodnotila na souboru 422 pa­cientů kvalitu přípravy, snášenlivost, bezpečnost a akceptabilitu z pohledu nemocného u dvou srovnatelných skupin pa­cientů připravených ke koloskopickému vyšetření preparátem Clensia® a standardní vysokoobjemovou přípravou 4l PEG. Co se kvality přípravy týče, pa­cienti připravovaní přípravkem Clensia® vykazovali přípravu a kompletnost vyšetření (CIR – caecal intubation rate) zcela srovnatelnou s klasickou přípravou 4l PEG, stejně tak procento pa­cientů s optimální přípravou bylo porovnatelné (Clensia® 63 % vs. 4l PEG 55 %). Z pohledu pa­cienta byla dokonce příprava přípravkem Clensia® statisticky významně přijatelnější a snazší (p = 0,03) a ochota opakovat vyšetření vyšší (p = 0,0002) než u pa­cientů připravovaných 4l PEG. Také výskyt nežádoucích účinků (nauzea, křeče, bolest břicha, podráždění konečníku) byl v této studii u pa­cientů připravovaných přípravkem Clensia® signifikantně nižší (25 vs. 37 %; p < 0,01).

Jiná studie porovnávala podobné pa­rametry úspěšnosti a bezpečnosti střevní přípravy pomocí přípravku Clensia® oproti kombinovanému přípravku 2l PEG potencovaného askorbovou kyselinou – vitaminem C (PEG-ASC) [8]. I v této práci hodnotící přípravu 196 pa­cientů pomocí přípravku Clensia® a 193 pomocí PEG-ASC byly kvalita střevní přípravy a kompletnost koloskopie (CIR) zcela srovnatelné – optimální příprava byla dosažena v 55 vs. 51 % ve prospěch přípravku Clensia®. Co se tolerability týče, výsledky byly opět téměř identické (bez obtěžujících GIT symp­tomů při přípravě 63 % ve skupině Clensia® vs. 60 % u PEG-ASC), celkově nežádoucí projevy při střevní přípravě přípravkem Clensia® zaznamenalo 48 % pa­cientů oproti 52 % pa­cientů ve skupině PEG-ASC.

Praktické údaje

Clensia® je dostupná ve formě prášku v 8 sáčcích (4 sáčky A – velké a 4 sáčky B – malé) k rozpuštění ve vodě. Po požití roztoku by měl pa­cient vypít ještě 1l čiré tekutiny. Přípravek může být užit jak v děleném (1l přípravku + 1/2l čiré tekutiny v každém kroku), tak neděleném režimu (2l přípravku + 1l čiré tekutiny) [9]. Příbalový leták i pa­cientská instrukce obsahují srozumitelné informace pro nekomplikovanou přípravu roztoku. Chuť preparátu je příjemná, limetková. Produkt je hrazen z veřejného zdravotního pojištění.

Závěr

Clensia® je inovativní kombinovaný nízkoobjemový přípravek pro očistu střeva před koloskopickým vyšetřením. Zásadní novinkou a výhodou oproti dosud používaným preparátům je obsah simetikonu, který zabraňuje tvorbě bublin a pěny, které jsou spolu se zbytky stolice hlavní příčinou případné nedostatečné přehlednosti střevní sliznice. Akceptovatelná chuť přípravku, snížený objem roztoku, dobrá tolerance a redukovaný výskyt nežádoucích gastrointestinálních projevů při přípravě střeva spolu s účin­ností srovnatelnou se standardní vysokoobjemovou přípravou jsou dalšími předpoklady pro úspěšné, efektivní a bezpečné používání přípravku Clensia® v klinické praxi.

MUDr. Luděk Hrdlička

Gastroenterologie

Poliklinika Budějovická

MEDICON, a.s.

Antala Staška 1670/80

140 00 Praha 4

ludek.hrdlicka@post.cz


Zdroje

1. Froehlich F, Wietlisbach V, Gonvers JJ et al. Impact of colonic cleans­­ing on quality and di­­-a­gnostic yield of colonoscopy: the European Panel of Appropriateness of Gastrointestinal Endoscopy European multicenter study. Gastrointest Endosc 2005; 61(3): 378–384.

2. Harewood GC, Sharma VK, de Garmo P. Impact of colonoscopy preparation quality on detection of suspected colonic neoplasia. Gastrointest Endosc 2003; 58(1): 76–79. doi: 10.1067/mge.2003.294.

3. Has­san C, Bretthauer M, Kaminski MF et al. Bowel preparation for colonoscopy: European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) guideline. Endoscopy 2013; 45(2): 142–150. doi: 10.1055/s-0032-1326186.

4. ASGE Standards of Practice Com­mittee, Saltzman JR, Cash BD et al. Bowel preparation before colonoscopy. Gastrointest Endosc 2015; 81(4): 781–794. doi: 10.1016/j.gie.2014.09.048.

5. Wu L, Cao Y, Liao C et al. Systematic review and meta-analysis of randomized control­led trials of Simethicone for gastrointestinal endoscop­-ic visibility. Scand J Gastroenterol 2011; 46(2): 227–235. doi: 10.3109/00365521.2010.525714.

6. Tongprasert S, Sobhonslidsuk A, Rattanasiri S. Improv­­ing quality of colonoscopy by add­­ing simethicone to sodium phosphate bowel prep­aration. World J Gastroenterol 2009; 15(24): 3032–3037.

7. Spada C, Cesaro P, Bazzol­li F et al. Evaluation of Clensia®, a new low-volume PEG bowel preparation in colonoscopy: multicentre randomized control­led trial versus 4L PEG. Dig Liver Dis 2017; 49(6): 651–656. doi: 10.1016/j.dld.2017.01.167.

8. Kump P, Has­san C, Spada C. Ef­ficacy and safe­-ty of a new low-volume PEG with citrate and simethicone bowel preparation for colonoscopy (Clensia): a multicenter randomized observer-blind clinical trial vs. a low-volume PEG with ascorbic acid (PEG-ASC). Endosc Int Open 2018; 6(8): E907–E913. doi: 10.1055/a-0624-2266.

9. Clensia SPC, datum revize textu 15. 9. 2017.

Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie Chirurgie všeobecná

Článek vyšel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 1

2019 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×