Novinky pro rok 2019


Autoři: Lukáš M.
Působiště autorů: Klinické a výzkumné centrum pro střevní záněty ISCARE I. V. F. a.  s., Praha
Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2019; 73(1): 5
Kategorie: Editorial

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

na prahu nového, již 73. ročníku časopisu Gastroenterologie a hepatologie si vás dovoluji jménem redakční rady pozdravit a poděkovat za dosavadní spolupráci a popřát vám vše dobré v roce 2019. Pevně věřím, že náš časopis Gastroenterologie a hepatologie bude i v roce 2019 přispívat k tomu, aby se zkvalitňovaly naše poznatky z těchto dvou krásných oborů vnitřního lékařství a aby naše klinická praxe byla obohacena o nejnovější poznatky z gastroenterologie a hepatologie. Časopis bude v tomto ročníku fungovat ve zvyklém uspořádání s preferencí vždy jednoho nebo dvou stěžejních témat v každém čísle.

Novinkami bude nový způsob přijímání článků do redakce, kde bude vetší pozornost zaměřena na podrobnější vysvětlení potenciálních pracovních nebo finančních konfliktů zájmů autorů a také na etické aspekty, vč. podílu jednotlivých autorů na přípravě díla, tak jak je to v současné době požadováno u všech mezinárodních časopisů. Změní se také struktura editorialů publikovaných na začátku každého čísla časopisu. Úvodníky budou zaměřeny pouze na jeden nebo maximálně dva články uveřejněné v dominující sekci čísla, avšak budou rozvedeny do větších odborných detailů především z hlediska přínosu a nových poznatků, které publikace přináší.

Největší novinkou tohoto ročníku je rozšíření obsahové struktury časopisu o novou sekci, kterou jsme nazvali Gastroenterologie a hepatologie ve statistických referenčních ukazatelích. Osobně mám velkou radost, že editorem této sekce bude prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR, který významně změnil způsob získávání dat na celostátní úrovni, což umožňuje jejich propojení s možností tvořit velmi zajímavé přehledy o zákrocích, léčbě a vývoji nemocí v gastroenterologii a hepatologii. Získané informace budeme v každém čísle interpretovat z klinického pohledu a vždy se budeme věnovat pouze jedné menší kapitole. Tato sekce bude součástí každého čísla časopisu. Podrobnější informace můžete nalézt v editorialu prof. Duška, který je součástí tohoto čísla.

Vedle kazuistických sdělení, původních prací, přehledových článků a doporučených postupů budeme i nadále přinášet informace o všech důležitých odborných akcích, které proběhnou v České republice a na Slovensku, a také budeme informovat o zajímavých článcích ze světového písemnictví v sekci Výběr z mezinárodních časopisů. V závěrečné části tohoto čísla si dovolujeme představit nového předsedu ČGS ČLS JEP doc. MUDr. Ondřeje Urbana, Ph.D, který byl zvolen do této pozice novým výborem ČGS dne 29. 11. 2018. Celému výboru a také jeho novému předsedovi přejeme hodně pracovních úspěchů v následujícím čtyřletém období! V novém ročníku časopisu nahradí prim. MUDr. Miloše Greguše na pozici slovenského zástupce šéfredaktora doc. MUDr. Tomáš Kol­ler, PhD, kterého představujeme vsamostatném medailonku. Z výše uvedeného je zřejmé, že vývoj časopisu kontinuálně probíhá a dotýká se změn strukturálních, obsahových a personálních. Pevně věříme, že všechny inovace budou ku prospěchu kvality tohoto periodika. Samozřejmě budeme velmi rádi, když čtenáři budou podporovat časopis i v tomto 73 ročníku a to pravidelným sledováním tohoto periodika a zasíláním příspěvků určených k publikaci.

Za redakční radu časopisu


prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.

šéfredaktor časopisu

milan.lukas@email.cz


Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie Chirurgie všeobecná

Článek vyšel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 1

2019 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se