Kvíz z klinické praxe


Autoři: Lukáš M.
Působiště autorů: Klinické a výzkumné centrum pro střevní záněty ISCARE I. V. F. a.  s.
Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2019; 73(1): 9
Kategorie: Kvíz

Pacientka narozená v roce 1988 má v rodinné anamnéze výskyt kolorektálního karcinomu, na který zemřel ve 42 letech její otec a v 50 letech také jeho sestra. Pacientka v dětském věku nikdy vážně nestonala. V roce 2005 byla u ní provedena koloskopie s nálezem mnohočetné polypózy tlustého střeva charakterizovaná stovkami drobných polypů velikosti do 10mm, které byly histologicky verifikovány jako tubulární adenomy s lehkým stupněm dysplazie. Genetický test potvrdil přítomnost typické zárodečně mutace APC genu. Vedle postižení tlustého střeva byla v rámci potvrzené familiární adenomatózní polypózy (FAP) tlustého střeva zjištěna také duodenální adenomatóza s výskytem malých, drobných ložisek adenomů velikosti do 5mm. Podle Spigelmanovy klasifikace byl nález v duodenu hodnocen jako I. stadium. Makroskopický vzhled Vaterské papily a periampulární lokalizace byl fyziologický. V roce 2007 se vzhledem k výše uvedenému nálezu na tlustém střevě podrobila chirurgickému výkonu spočívajícímu v jedné době provedené proktokolektomii s konstrukcí ileo-pouch-anální anastomózy. Od roku 2010 začala trpět pyrózou a provedené gastroskopické vyšetření prokázalo malou, axiální skluznou hiátovou hernii se známkami refluxní ezofagitidy I. stupně podle kritérií Müllera a Savaryho. Od roku 2010 užívala omeprazol v dávce 20–40mg denně. Od provedené operace střev byla bez větších obtíží, měla 2–3 stolice denně. V roce 2012 otěhotněla a porodila zdravého chlapce v termínu, porod byl veden císařským řezem. Od proktokolektomie se 1× za 2 roky podrobovala endoskopické prohlídce pouche a současně také gastroduodenoskopii. V roce 2016, po dvouletém intervalu od poslední kontrolní endoskopické prohlídky, byl zjištěn stacionární nález v duodenu, a to s ohledem na počet a velikost drobných adenomů, ale navíc se objevily drobné přisedlé polypy v proximální třetině těla žaludku a především ve fundu žaludku (obr. 1). Histologické vyšetření odebraného polypu ze žaludečního fundu je na obrázku 2 (barvení hematoxylin-eozinem, zvětšení 1 : 40) a na větším detailu na obrázku 3 (barvení hematoxylin-eozinem, zvětšení 1 : 100). Obrázky byly zapůjčeny s laskavým svolením prim. MUDr. I. Vítkové z Hlavova patologicko-anatomického ústavu, VFN a 1. LF UK v Praze.

Přisedlé polypy v proximální
třetině těla žaludku a fundu žaludku.
Obr. 1. Přisedlé polypy v proximální třetině těla žaludku a fundu žaludku.

Polyp žaludku (barvení hematoxylin-eozinem,
zvětšení 40×).
Obr. 2. Polyp žaludku (barvení hematoxylin-eozinem, zvětšení 40×).

Polyp žaludku (barvení hematoxylin-eozinem,
zvětšení 100×).
Obr. 3. Polyp žaludku (barvení hematoxylin-eozinem, zvětšení 100×).

Otázka:

Souhlasíte se stanoveným postupem léčby? Jaká je Vaše diagnóza?

Správná odpověď na str. 85


Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie Chirurgie všeobecná

Článek vyšel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 1

2019 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×