Funkční varianty genů pro metaloproteinázy MMP‑ 1 a MMP‑ 7 nesouvisejí se závažností portální hypertenze u pa­cientů s cirhózou


Autoři: R. Brůha 1;  M. Jáchymová 2;  K. Dvorak 1;  J. Petrtýl 1;  J. Smalcova 1;  P. Urbánek 3;  T. Svestka 1;  L. Vítek 1,2
Působiště autorů: th Department of Internal Medicine, 1st Faculty of Medicine, Charles University in Prague 14;  Institute of Clinical Biochemistry and Laboratory Dia­gnostics, 1st Faculty of Medicine, Charles University in Prague 2;  Department of Internal Medicine, Central Military Hospital, Prague 3
Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2015; 69(2): 116-120
Kategorie: Hepatologie: původní práce
doi: 10.14735/amgh2015116

Souhrn

Cirhóza je konečné stadium chronického onemocnění jater. Vysoká morbidita a mortalita souvisejí zejména s komplikacemi vyplývajícími z portální hypertenze. Remodelace fibrotické tkáně prostřednictvím matrixových metaloproteináz (MMP) je permanentní proces, který u pacientů s cirhózou vede k cirhotické přestavbě. Cílem studie bylo posoudit význam funkčních variant genů pro metalproteinázy MMP‑1 a MMP‑7 u pacientů s cirhózou a posoudit jejich souvislost s portální hypertenzí.

Pa­cienti a metody:
179 pacientů s jaterní cirhózou (střední věk 55,2 ± 11,6 let) bylo vyšetřeno na přítomnost funkčních variant genů pro MMP‑1 (- A; rs1799750) a MMP‑7 (G/ A; rs17884789). U všech pacientů bylo provedeno měření gradientu tlaku v jaterních žilách, laboratorní a ultrazvukové vyšetření. Pro porovnání frekvence výskytu alel s pacienty s cirhózou zařazenými do studie byla pro zdravou populaci použita data z odborné literatury.

Výsledky:
Frekvence výskytu genotypů rs1799750 (1G‑ 1G 25 %, 1G‑ 2G 56 %, 2G‑ 2G 22 %) u pacientů s cirhózou jater a u zdravé populace se neliší (p > 0,05). V případě genu pro MMP‑7, byl u našich pa­cientů pro variantu rs17884789 zjištěn jeden genotyp (wild typ GG). Nebyla zjištěna souvislost mezi frekvencí výskytu zkoumaných genotypů a závažností portální hypertenze nebo hodnotou Child‑ Pughova nebo MELD skóre.

Závěr:
Funkční varianty MMP‑1 a MMP‑7 nemají souvislost s portální hypertenzí u pacientů s cirhózou jater.

Klíčová slova:
cirhóza –  fibróza –  genetický polymorfizmus –  matrixová metaloproteináza 1 –  matrixová metaloproteináza 7 –hypertenze –  portální

Autoři deklarují, že v souvislosti s předmětem studie nemají žádné komerční zájmy.

Redakční rada potvrzuje, že rukopis práce splnil ICMJE kritéria pro publikace zasílané do biomedicínských časopisů

Doručeno:
11. 2. 2015

Přijato:
16. 3. 2015


Zdroje

1. Bosch J, García‑ Pagán JC. Complications of cirrhosis I. Portal hypertension. J Hepatol 2000; 32 (1 Suppl): 141– 156.

2. Guo J, Friedman SL. Hepatic fibrogenesis. Semin Liver Dis 2007; 27(4): 413– 426.

3. Consolo M, Amoroso A, Spandidos DA et al. Matrix metalloproteinases and their inhibitors as markers of inflammation and fibrosis in chronic liver disease (Review). Int J Mol Med 2009; 24(2): 143– 152.

4. Arthur MJ. Fibrogenesis II. Metalloproteinases and their inhibitors in liver fibrosis. Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol 2000; 279(2): G245– G249.

5. Huang CC, Chuang JH, Chou MH et al. Matrilysin (MMP‑ 7) is a major matrix metalloproteinase upregulated in biliary atresia‑associated liver fibrosis. Mod Pathol 2005; 18(7): 941– 950.

6. Amalinei C, Caruntu ID, Giusca SE et al. Matrix metalloproteinases involvement in pathologic conditions. Rom J Morphol Embryol 2010; 51(2): 215– 228.

7. Hung TM, Chang SC, Yu WH et al. A novel nonsynonymous variant of matrix metalloproteinase‑ 7 confers risk of liver cirrhosis. Hepatology 2009; 50(4): 1184– 1193. doi: 10.1002/ hep.23137.

8. Formstone CJ, Byrd PJ, Ambrose HJ et al. The order and orientation of a cluster of metalloproteinase genes, stromelysin 2, collagenase, and stromelysin, together with D11S385, on chromosome 11q22– q23. Genomics 1993; 16(1): 289– 291.

9. Wiencke K, Louka AS, Spurkland A et al. Association of matrix metalloproteinase‑ 1 and – 3 promoter polymorphisms with clinical subsets of Norwegian primary sclerosing cholangitis patients. J Hepatol 2004; 41(2): 209– 214.

10. Groszmann RJ, Wongcharatrawee S. The hepatic venous pressure gradient: anything worth doing should be done right. Hepatology 2004; 39(2): 280– 282.

11. Benyon RC, Arthur MJ. Extracellular matrix degradation and the role of hepatic stellate cells. Semin Liver Dis 2001; 21(3): 373– 384.

12. Kweon YO, Goodman ZD, Dienstag JL et al. Decreasing fibrogenesis: an immunohistochemical study of paired liver bio­psies following lamivudine therapy for chronic hepatitis B. J Hepatol 2001; 35(6): 749– 755.

13. Dufour JF, DeLellis R, Kaplan MM. Reversibility of hepatic fibrosis in autoimmune hepatitis. Ann Intern Med 1997; 127(11): 981– 985.

14. Iredale JP. Hepatic stellate cell behavior during resolution of liver injury. Semin Liver Dis 2001; 21(3): 427– 436.

15. Sri Manjari K, Nallari P, Balakrishna N et al. Influence of matrix metalloproteinase‑ 1 gene – 1607 (1G/ 2G) (rs1799750) promoter polymorphism on circulating levels of MMP‑ 1 in chronic pancreatitis. Biochem Genet 2013; 51(7– 8): 644– 654. doi: 10.1007/ s10528‑ 013‑ 9594‑ 9.

16. Ye S. Polymorphism in matrix metalloproteinase gene promoters: implication in regulation of gene expression and susceptibility of various diseases. Matrix Biol 2000; 19(7): 623– 629.

17. Rutter JL, Mitchell TI, Buttice G et al. A single nucleotide polymorphism in the matrix metalloproteinase‑ 1 promoter creates an Ets binding site and augments transcription. Cancer Res 1998; 58(23): 5321– 5325.

18. Hughes S, Agbaje O, Bowen RL et al. Matrix metalloproteinase single‑nucleotide polymorphisms and haplotypes predict breast cancer progression. Clin Cancer Res 2007; 13(22 Pt 1): 6673– 6680.

19. Lu L, Sun Y, Li Y et al. The polymorphism MMP1 – 1607 (1G > 2G) is associated with a significantly increased risk of cancers from a meta‑analysis. Tumour Biol 2015; 36(3): 1685– 1693.

20. Leeming DJ, Karsdal MA, Byrjalsen I et al. Novel serological neo‑ epitope markers of extracellular matrix proteins for the detection of portal hypertension. Aliment Pharmacol Ther 2013; 38(9): 1086– 1096. doi: 10.1111/ apt.12484.

21. Lichtinghagen R, Bahr MJ, Wehmeier M et al. Expression and coordinated regulation of matrix metalloproteinases in chronic hepatitis C and hepatitis C virus‑induced liver cirrhosis. Clin Sci (Lond) 2003; 105(3): 373– 382.

Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie Chirurgie všeobecná

Článek vyšel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 2

2015 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jak lze diagnostikovat mnohočetný myelom v praxi praktického lékaře?
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Straub

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více