Funkční varianty genů pro metaloproteinázy MMP‑ 1 a MMP‑ 7 nesouvisejí se závažností portální hypertenze u pa­cientů s cirhózou


Autoři: R. Brůha 1;  M. Jáchymová 2;  K. Dvorak 1;  J. Petrtýl 1;  J. Smalcova 1;  P. Urbánek 3;  T. Svestka 1;  L. Vítek 1,2
Působiště autorů: th Department of Internal Medicine, 1st Faculty of Medicine, Charles University in Prague 14;  Institute of Clinical Biochemistry and Laboratory Dia­gnostics, 1st Faculty of Medicine, Charles University in Prague 2;  Department of Internal Medicine, Central Military Hospital, Prague 3
Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2015; 69(2): 116-120
Kategorie: Hepatologie: původní práce
doi: 10.14735/amgh2015116

Souhrn

Cirhóza je konečné stadium chronického onemocnění jater. Vysoká morbidita a mortalita souvisejí zejména s komplikacemi vyplývajícími z portální hypertenze. Remodelace fibrotické tkáně prostřednictvím matrixových metaloproteináz (MMP) je permanentní proces, který u pacientů s cirhózou vede k cirhotické přestavbě. Cílem studie bylo posoudit význam funkčních variant genů pro metalproteinázy MMP‑1 a MMP‑7 u pacientů s cirhózou a posoudit jejich souvislost s portální hypertenzí.

Pa­cienti a metody:
179 pacientů s jaterní cirhózou (střední věk 55,2 ± 11,6 let) bylo vyšetřeno na přítomnost funkčních variant genů pro MMP‑1 (- A; rs1799750) a MMP‑7 (G/ A; rs17884789). U všech pacientů bylo provedeno měření gradientu tlaku v jaterních žilách, laboratorní a ultrazvukové vyšetření. Pro porovnání frekvence výskytu alel s pacienty s cirhózou zařazenými do studie byla pro zdravou populaci použita data z odborné literatury.

Výsledky:
Frekvence výskytu genotypů rs1799750 (1G‑ 1G 25 %, 1G‑ 2G 56 %, 2G‑ 2G 22 %) u pacientů s cirhózou jater a u zdravé populace se neliší (p > 0,05). V případě genu pro MMP‑7, byl u našich pa­cientů pro variantu rs17884789 zjištěn jeden genotyp (wild typ GG). Nebyla zjištěna souvislost mezi frekvencí výskytu zkoumaných genotypů a závažností portální hypertenze nebo hodnotou Child‑ Pughova nebo MELD skóre.

Závěr:
Funkční varianty MMP‑1 a MMP‑7 nemají souvislost s portální hypertenzí u pacientů s cirhózou jater.

Klíčová slova:
cirhóza –  fibróza –  genetický polymorfizmus –  matrixová metaloproteináza 1 –  matrixová metaloproteináza 7 –hypertenze –  portální

Autoři deklarují, že v souvislosti s předmětem studie nemají žádné komerční zájmy.

Redakční rada potvrzuje, že rukopis práce splnil ICMJE kritéria pro publikace zasílané do biomedicínských časopisů

Doručeno:
11. 2. 2015

Přijato:
16. 3. 2015


Zdroje

1. Bosch J, García‑ Pagán JC. Complications of cirrhosis I. Portal hypertension. J Hepatol 2000; 32 (1 Suppl): 141– 156.

2. Guo J, Friedman SL. Hepatic fibrogenesis. Semin Liver Dis 2007; 27(4): 413– 426.

3. Consolo M, Amoroso A, Spandidos DA et al. Matrix metalloproteinases and their inhibitors as markers of inflammation and fibrosis in chronic liver disease (Review). Int J Mol Med 2009; 24(2): 143– 152.

4. Arthur MJ. Fibrogenesis II. Metalloproteinases and their inhibitors in liver fibrosis. Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol 2000; 279(2): G245– G249.

5. Huang CC, Chuang JH, Chou MH et al. Matrilysin (MMP‑ 7) is a major matrix metalloproteinase upregulated in biliary atresia‑associated liver fibrosis. Mod Pathol 2005; 18(7): 941– 950.

6. Amalinei C, Caruntu ID, Giusca SE et al. Matrix metalloproteinases involvement in pathologic conditions. Rom J Morphol Embryol 2010; 51(2): 215– 228.

7. Hung TM, Chang SC, Yu WH et al. A novel nonsynonymous variant of matrix metalloproteinase‑ 7 confers risk of liver cirrhosis. Hepatology 2009; 50(4): 1184– 1193. doi: 10.1002/ hep.23137.

8. Formstone CJ, Byrd PJ, Ambrose HJ et al. The order and orientation of a cluster of metalloproteinase genes, stromelysin 2, collagenase, and stromelysin, together with D11S385, on chromosome 11q22– q23. Genomics 1993; 16(1): 289– 291.

9. Wiencke K, Louka AS, Spurkland A et al. Association of matrix metalloproteinase‑ 1 and – 3 promoter polymorphisms with clinical subsets of Norwegian primary sclerosing cholangitis patients. J Hepatol 2004; 41(2): 209– 214.

10. Groszmann RJ, Wongcharatrawee S. The hepatic venous pressure gradient: anything worth doing should be done right. Hepatology 2004; 39(2): 280– 282.

11. Benyon RC, Arthur MJ. Extracellular matrix degradation and the role of hepatic stellate cells. Semin Liver Dis 2001; 21(3): 373– 384.

12. Kweon YO, Goodman ZD, Dienstag JL et al. Decreasing fibrogenesis: an immunohistochemical study of paired liver bio­psies following lamivudine therapy for chronic hepatitis B. J Hepatol 2001; 35(6): 749– 755.

13. Dufour JF, DeLellis R, Kaplan MM. Reversibility of hepatic fibrosis in autoimmune hepatitis. Ann Intern Med 1997; 127(11): 981– 985.

14. Iredale JP. Hepatic stellate cell behavior during resolution of liver injury. Semin Liver Dis 2001; 21(3): 427– 436.

15. Sri Manjari K, Nallari P, Balakrishna N et al. Influence of matrix metalloproteinase‑ 1 gene – 1607 (1G/ 2G) (rs1799750) promoter polymorphism on circulating levels of MMP‑ 1 in chronic pancreatitis. Biochem Genet 2013; 51(7– 8): 644– 654. doi: 10.1007/ s10528‑ 013‑ 9594‑ 9.

16. Ye S. Polymorphism in matrix metalloproteinase gene promoters: implication in regulation of gene expression and susceptibility of various diseases. Matrix Biol 2000; 19(7): 623– 629.

17. Rutter JL, Mitchell TI, Buttice G et al. A single nucleotide polymorphism in the matrix metalloproteinase‑ 1 promoter creates an Ets binding site and augments transcription. Cancer Res 1998; 58(23): 5321– 5325.

18. Hughes S, Agbaje O, Bowen RL et al. Matrix metalloproteinase single‑nucleotide polymorphisms and haplotypes predict breast cancer progression. Clin Cancer Res 2007; 13(22 Pt 1): 6673– 6680.

19. Lu L, Sun Y, Li Y et al. The polymorphism MMP1 – 1607 (1G > 2G) is associated with a significantly increased risk of cancers from a meta‑analysis. Tumour Biol 2015; 36(3): 1685– 1693.

20. Leeming DJ, Karsdal MA, Byrjalsen I et al. Novel serological neo‑ epitope markers of extracellular matrix proteins for the detection of portal hypertension. Aliment Pharmacol Ther 2013; 38(9): 1086– 1096. doi: 10.1111/ apt.12484.

21. Lichtinghagen R, Bahr MJ, Wehmeier M et al. Expression and coordinated regulation of matrix metalloproteinases in chronic hepatitis C and hepatitis C virus‑induced liver cirrhosis. Clin Sci (Lond) 2003; 105(3): 373– 382.

Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie Chirurgie všeobecná

Článek vyšel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 2

2015 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×