Správná odpověď na kvíz
Syndrom zanořeného disku –  buried bumper syndrom (BBS)


Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2015; 69(2): 151
Kategorie: Kvíz

Při endoskopickém vyšetření bylo na přední stěně žaludku patrné místo původního uložení vnitřního disku PEG setu, v centru s exulcerovaným reziduem původního kanálu, kterým byl PEG původně zaveden (obr. 1). Obklopovaly ho hypertrofické řasy sliznice. Vnitřní disk nebyl lokalizován v žaludku. Podle endoskopického a fyzikálního nálezu byl dia­gnostikován tzv. syndrom zanořeného disku (buried bumper syndrom –  BBS).

Reziduum kanálu, kterým byl PEG původně zaveden.
Obr. 1. Reziduum kanálu, kterým byl PEG původně zaveden.

Terapeuticky jsme u pacienta zvolili chirurgické řešení. Chirurg extrahoval původní PEG set se suturou defektu a v jiném místě zavedl chirurgickou gastrostomii podle Witzela. Současně provedl fundoplikaci jícnu podle Nis­sena‑ Rossettiho (obr. 2).

Fundoplikace jícnu podle Nissena-Rossettiho.
Obr. 2. Fundoplikace jícnu podle Nissena-Rossettiho.

BBS je jednou z pozdních komplikací zavedené PEG. Jedná se o migraci vnitřního disku PEG setu ze žaludku do stěny břišní. Prevalence u dětí se udává 2– 2,4 %, u dospělých 2,0– 2,9 % [1,2]. Stav vzniká protrahovaným tlakem vnitřního disku na sliznici žaludku se vznikem ischemické nekrózy a jeho následnou migrací do hlubších partií stěny žaludku. Disk může migrovat dále do peritonea, břišní svaloviny nebo pod kůži stěny břišní. Příčinou je nejčastěji nedostatečná péče o PEG set, kdy vnitřní disk není pravidelně mobilizován a uvolňován od žaludeční sliznice. Podílet se může i příliš vysoký dlouhodobý tlak mezi vnitřní a zevní zarážkou PEG setu. Mezi klinické projevy BBS patří indurace a zarudnutí okolí PEG setu, bolestivost při manipulaci, ztížená nebo nemožná aplikace enterální výživy, prosakování stravy kolem PEG setu. PEG set je fixován ve stěně břišní, není možné s ním otáčet a pohybovat směrem do žaludku. Při fyzikálním vyšetření břicha můžeme někdy pod kůží palpovat vnitřní disk. K možným komplikacím BBS patří krvácení, peritonitida, nekrotizující fascitida nebo perforace žaludku [3,4]. Dia­gnóza je endoskopická. Terapeuticky lze zvolit endoskopický nebo chirurgický přístup. Literatura uvádí i řešení pomocí intervenční radiologie [5]. Prevencí BBS je adekvátní péče o PEG. Pa­cientům doporučujeme alespoň jednou týdně uvolnit kontakt vnitřního disku od sliznice žaludku a PEG setem otočit kolem jeho vlastní osy.

MUDr. Eva Karásková

Dětská klinika LF UP a FN Olomouc

I. P. Pavlova 6, 779 00 Olomouc

e.karasko@seznam.cz


Zdroje

1. Heuschkel RB, Gottrand F, Devarajan K et al. ESPGHAN position paper on management of percutaneous endoscopic gastrostomy in children and adolescents. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2015; 60(1): 131– 141. doi: 10.1097/ MPG.0000000000000501.

2. Köhler H, Lang T, Behrens R. Buried bumper syndrome after percutaneous endoscopic gastrostomy in children and adolescents. Endoscopy 2008; 40 (Suppl 2): E85– E86. doi: 10.1055/ s‑ 2007‑ 995552.

3. Geer W, Jeanmonod R. Early presentation of buried bumper syndrome. West J Emerg Med 2013; 14(5): 421– 423. doi: 10.5811/ westjem.2013.2.15843.

4. Biswas S, Dontukurthy S, Rosenzweig MG et al. Buried bumper syndrome revisit­­ed: a rare but potentially fatal complication of PEG tube placement. Case Rep Crit Care 2014; 2014: 634953. doi: 10.1155/ 2014/ 634953.

5. Singh RR, Eaton S, Cross KM et al. Man­agement of a complication of percutaneous gastrostomy in children. Eur J Pediatr Surg 2013; 23(1): 76– 79. doi: 10.1055/ s‑ 0032‑ 1330844.

Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie Chirurgie všeobecná

Článek vyšel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 2

2015 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×