Zprávy z redakce


Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2015; 69(2): 177-178
Kategorie: Různé: zprávy z redakce

Nový člen mezinárodní redakční rady

Prof. Vincenzo Stanghellini

Prof. Stanghellini je specialista v oboru vnitřního lékařství a gastroenterologie, profesor medicíny na Univerzitě v Boloni a předseda pro obor vnitřního lékařství na Oddělení interní medicíny a gastroenterologie Fakultní nemocnice Sv. Uršuly –  Malpighi v Boloni.

Byl výzkumným pracovníkem (1981 až 1983) a hostujícím profesorem (1983 až 1985) na Oddělení gastroenterologie Mayo kliniky v Rochesteru v Minnesotě.

Vede úspěšnou skupinu výzkumných pracovníků, jeho hlavní oblastí zájmu v rámci výzkumu jsou patofyziologie funkčních poruch gastrointestinálního traktu, diagnostika a léčba funkčních poruch zažívacího traktu.

Získal hlavní ocenění za dlouhodobý přínos v oblasti výzkumu zažívacího traktu udělené Americkou gastroenterologickou asociací (2009). Je autorem více než 250 vědeckých publikací publikovaných v recenzovaných odborných časopisech.


Prof. Stanghellini je členem UEGF, Evropské společnosti neurogastroenterologie a motility (bývalý člen řídicího výboru), AGA, SIMI (Italská společnost vnitřního lékařství –  bývalý předseda regionálního výboru), SIGE (Italská gastroenterologická společnost), GISMAD (Italská skupina pro studium gastrointestinální motility –  bývalý prezident); IFFGD (Mezinárodní nadace pro funkční poruchy zažívacího traktu –  člen správní rady).

Působí rovněž jako zástupce šéfredaktora a člen redakční rady mnoha recenzovaných odborných časopisů.

Anoncování odborných akcí 

Dovolte, abychom vás informovali o nových pravidlech pro anoncování odborných akcí v časopise Gastroenterologie a hepatologie, platných od roku 2015.

  1. Jedná-li se o odbornou akci, kterou pořádá ČGS, ČHS nebo SGS, SHS (případně odborná sekce některé z těchto společností) a v inzerátu ude uvedeno, že některá z těchto společností (nebo všehcny) je pořadatelem akce, potom je zveřejnění standardně bezplatné a vydavatelství umístí oznámení (dodané v tiskové kvalitě/ případně jen text) v požadovaném čísle/ číslech ročníku na základě pokynu vedoucího redaktora odpovědnému redaktorovi časopisu.
  2. V případě, že byl jiný pořadatel než alespoň jedna z výše uvedených odborných společností (např. lékařská fakulta jiná odborná společnost, nemocnice apod.), je potřeba poslat e-mailem „reciproční“ objednávku, na základě které se nakladatelství stane jedním z mediálních partnerů pořádané akce a logo nakladatelství/ časopisu bude uvedeno např. na tištěných materiálech akce, webových stránkách apod. Více podrobností předává a objednávky vyřizuje marketinkové oddělení: marketing@ambitmedia.cz.

Erratum

V časopise Gastroenterologie a hepatologie 1/2015 byly otištěny dva příspěvky, u nichž nebyli uvedeni dva spoluautoři – MU Dr. Přemysl Falt, Ph.D. u článku Doporučené postupy chirurgické léčby pacientů s nespecifi ckými střevními záněty – 1. část: předoperační příprava a MU Dr. Martin Lukáš u článku Biologic therapy does not aff ect results of endoscopic balloon dilations in Crohn’s disease patients.

Doporučené postupy chirurgické léčby pacientů s nespecifickými střevními záněty – 1. část: předoperační příprava

Recommended surgical treatment methods in patients with idiopathic inflammatory bowel dis­eases –  part 1: pre‑operative preparation

Z. Šerclová1, O. Ryska1, M. Bortlík2,3, D. Ďuricová2,4, R. Gürlich5, P. Lisý5, J. Örhalmi6, P. Kohout7, L. Prokopová8, V. Zbořil8, T. Douda9, P. Drastich10, A. Novotný11, P. Matějková12, K. Mareš13, O. Shonová14, L. Hrdlička15, J. Koželuhová16, J. Stehlík17, M. Kasalický18, J. Kalvach18, J. Bronský19, M. Tomanová20, M. Liberda21, P. Falt22, M. Lukáš2

1 Chirurgické oddělení, Nemocnice Hořovice, a. s.

2 Klinické a výzkumné centrum pro střevní záněty ISCARE I.V.F. a.s. a Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK A VFN v Praze

3 Interní klinika 1. LF UK a ÚVN v Praze

4 Ústav farmakologie, 1. LF UK v Praze

5 Chirurgická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha

6 Chirurgická klinika LF UK a FN Hradec Králové

7 Interní oddělení, Thomayerova nemocnice, Praha

8 Interní gastroenterologická klinika LF MU a FN Brno

9 II. interní gastroenterologická klinika LF UK a FN Hradec Králové

10 Klinika hepatogastroenterologie, IKEM, Praha

11 IV. interní klinika – klinika gastroenterologie a hepatologie 1. LF UK a VFN v Praze

12 Gastroenterologie EGK s.r.o., Sanatorium sv. Anny, Praha

13 Interní oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha

14 Gastroenterologické oddělení, Nemocnice České Budějovice

15 Gastroenterologická ambulance, Poliklinika Budějovická, Praha

16 I. interní klinika LF UK a FN Plzeň

17 Gastroenterologické oddělení, Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem

18 Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN Praha

19 Pediatrická klinika LF UK a FN v Motole, Praha

20 Interní oddělení, Nemocnice Jihlava

21 Gastroenterologická ambulance, Nemocnice Valašské Meziříčí

22 Centrum péče o zažívací trakt, Vítkovická nemocnice a.s., Ostrava 

Biologic therapy does not affect results of endoscopic balloon dilations in Crohn’s disease patients

Biologická léčba nemá vliv na výsledky endoskopické balónkové dilatace u pacientů s Crohnovou nemocí

I. Romanko1,2, M. Bortlík1,3, D. Ďuricová1,4, M. Lukáš Jr1, N. Machková1, V. Hrubá1, K. Mitrová1, M. Lukáš1,5

1 Klinické a výzkumné centrum pro střevní záněty ISCARE I.V.F. a.s., Praha

2 III. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze

3 Interní klinika 1. LF UK a ÚVN Praha

4 Ústav farmakologie, 1. LF UK v Praze

5 Ústav lékařské bio­chemie a laboratorní diagnostiky, 1. LF UK v Praze


Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie Chirurgie všeobecná

Článek vyšel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 2

2015 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×