Nejen o hepatitidách


Autoři: R. Brůha
Působiště autorů: IV. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze
Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2015; 69(2): 101-102
Kategorie: Editorial

Vážení a milí čtenáři,

již tradičně je jarní číslo našeho časopisu věnováno hepatologii. Na rozdíl od předchozích let se redakční rada snaží rozložit články z různých oblastí gastroenterologie a hepatologie do všech čísel časopisu, a tak není nynější číslo tak monotematické, jako tomu bývalo dříve. Aktuálním tématům hepatologie byly věnovány články i v předchozích číslech. Jednalo se především o uveřejnění aktualizovaných doporučených postupů pro léčbu virových hepatitid [1,2] a článek o ložiskových jaterních procesech [3]. Zvláště v oblasti léčby virové hepatitidy C jsme v poslední době svědky rychlého vývoje. Léčba používaná více než desetiletí jako nezpochybnitelný standard je v dnešní době minulostí a používají se nové postupy vedoucí ke zkrácení léčebných režimů, ke zvýšení účinnosti i v rizikových skupinách pacientů (téměř ke 100 %) a k minimalizaci nežádoucích účinků. Díky jednání mezi Českou hepatologickou společností a zdravotními pojišťovnami je většina nových léčebných režimů dostupná za určitých podmínek pro podstatnou část potřebných pacientů. Léčba HCV infekce novými preparáty sice probíhá jen v omezeném počtu center, ale informace o novinkách by měli mít všichni, kdo se s pa­cienty s chronickou HCV infekcí mohou setkat. Tématu léčby HCV infekce je v aktuálním čísle věnován článek o využití simepreviru [4].

Další aktuální téma hepatologie je diagnostika jaterní fibrózy bez využití jaterní biopsie. Zdá se, že za všechno špatné u pacientů s chronickými jaterními chorobami je odpovědná právě jaterní fibróza, bez ohledu na etiologii jaterní léze. Stupeň fibrózy je zásadním prognostickým parametrem, ať už se jedná o pacienta s chronickou HCV infekcí, s alkoholovým poškozením či s poškozením při nealkoholové steatohepatitidě. Tomuto tématu se věnuje přehledný článek dr. Dvořáka, který jasně shrnuje současné poznatky v této oblasti [5]. Neinvazivní dignostické postupy jaterní fibrózy byly u nás ještě před několika lety zcela na okraji zájmu, např. jaterní elastografii jsme znali jen ze zahraničních publikací. Je potěšitelné, že v dnešní době je téměř v každém větším centru k dispozici přístroj na měření jaterní elastografie. Potřeba neinvazivní diagnostiky jaterní fibrózy vyvstává především v souvislosti se stále častější diagnózou jaterních chorob spjatých s civilizačními chorobami (jako je nadváha, diabetes, poruchy lipidového metabolizmu). Tématu jaterní fibrózy je věnována i původní práce o významu metaloproteáz [6]. Hepatologie se týká i kazuistika [7], která popisuje infekci virové hepatitidy E a také článek shrnující mnohaleté zkušenosti s urgentním ERCP ve FN v Motole [8].

Tak jako většina oborů medicíny je i hepatologie v ČR v oblasti diagnostiky a léčby na světové úrovni. Je potěšitelné, že v poslední době se daří v našem oboru publikovat v renomovaných světových časopisech i vědecké práce. Za poslední rok byly otištěny v časopisech s vysokým impakt faktorem např. publikace z IKEM, IV. interní kliniky 1. LF UK či I. interní kliniky 3. LF UK [9– 11].

Milí čtenáři, přeji vám hezké jaro i klidné chvíle strávené při čtení nového čísla časopisu Gastroenterologie a hepatologie a doufám, že se s mnoha z vás setkáme koncem května 2015 na Májových hepatologických dnech v Karlových Varech.

doc. MUDr. Radan Brůha, CSc.

koeditor sekce hepatologie

bruha@cesnet.cz


Zdroje

1. Šperl J, Rožnovský L, Kümpel P et al. Standardní dia­gnostický a terapeutický postup chronické infekce virem hepatitidy C (HCV). Gastroenterol Hepatol 2014; 68(6): 499– 512. doi: 10.14735/ amgh2014499.

2. Šperl J, Rožnovský L, Kümpel P et al. Doporučený postup dia­gnostiky a léčby chronické hepatitidy B. Gastroenterol Hepatol 2014; 68(6): 514– 526. doi:10.14735/ amgh2014514.

3. Gottfriedová H, Honsová E, Cupalová Det al. Praktický příspěvek k dia­gnostice a léčbě fokální nodulární hyperplazie a adenomů v játrech z pohledu hepatologa, radiologa, patologa a chirurga. Gastroenterol Hepatol 2015; 69(1): 56– 64. doi:10.14735/ amgh201556.

4. Urbánek P. Léčba chronické virové hepatitidy C simeprevirem. Gastroenterol Hepatol 2015; 69(2): 103–108. doi: 10.14735/ amgh2015103.

5. Dvořák K. Možnosti neinvazivní dia­gnostiky u NAFLD. Gastroenterol Hepatol 2015; 69(2): 110–115. doi: 10.14735/ amgh2015110.

6. Bruha R, Jachymova M, Dvorak K et al. Functional variants of metalloproteinase MMP‑ 1 and MMP‑ 7 genes have no relationship to the severity of portal hypertension in patients with cirrhosis. Gastroenterol Hepatol 2015; 69(2): 116–120. doi: 10.14735/ amgh2015116.

7. Rosoľanka R, Šimeková P. Autochtónny prípad vírusovej hepatitídy E v SR. Gastroenterol Hepatol 2015; 69(2): 121–123. doi: 10.14735/ amgh2015121.

8. Lochmannová J, Wasserbauer M, Keil R et al. 20 let urgentního ERCP ve FN v Motole. Gastroenterol Hepatol 2015; 69(2): 124–129. doi: 10.14735/ amgh2015123.

9. Senkerikova R, de Mare‑Bredemeijer E, Frankova S et al. Genetic variation in TNFA predicts protection from severe bacterial infections in patients with end‑stage liver disease awaiting liver transplantation. J Hepatol 2014; 60(4): 773– 781. doi: 10.1016/ j.jhep.2013.12.011.

10. Dvorak K, Stritesky J, Petrtyl J et al. Use of non‑invasive parameters of non‑alcoholic steatohepatitis and liver fibrosis in daily practice –  an exploratory case‑ control study. PLoS One 2014; 9(10): e111551. doi: 10.1371/ journal.pone.0111551.

11. Dostalikova‑ Cimburova M, Balusikova K, Kratka K et al. Role of duodenal iron transporters and hepcidin in patients with alcoholic liver disease. J Cell Mol Med 2014; 18(9): 1840– 1850. doi: 10.1111/ jcmm.12310.

Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie Chirurgie všeobecná

Článek vyšel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 2

2015 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×