IBD pracovní dny 2015, Hořovice


Autoři: L. Hrdlička
Působiště autorů: Poliklinika Budějovická, Medicon, a.  s., Praha
Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2015; 69(2): 169-171
Kategorie: Různé: zprávy z akcí

Motto: Spolupráce chirurga a gastroenterologa

IBD problematika je tématem četných tradičních edukativních akcí (Intenzivní kurz Pracovní skupiny IBD v posledních letech pravidelně pořádaný v prosincovém termínu v IKEM, vzdělávací kurzy pořádané ISCARE) a má velký prostor i v rámci významných každoročních národních akcí (národní GE kongres a Diskuzní dny, Hradecké gastroenterologické dny, Sympozium o morfologii a funkci střeva, České a slovenské endoskopické dny, Kazuistiky, endoskopické workshopy a další). Ve dnech 26. a 27. března jsme však byli účastníky prvního ročníku vzdělávací akce postavené na v našich zemích inovativním modelu –  kongresu na téma, kterým se zabývá primárně obec gastroenterologická, pořádaném skupinou skládající se zejména z v problematice IBD zainteresovaných chirurgů. Hlavním pořadatelem byla dr. Zuzana Šerclová působící v IBD centru hořovické nemocnice, akce byla garantována Sekcí IBD chirurgie ČCHS ČLS JEP a Pracovní skupinou pro idiopatické střevní záněty ČGS ČLS JEP. Motto „Spolupráce gastroenterologa a chirurga“ nebylo jen frází, ale bylo během dvou dnů naplněných intenzivní prací cítit doslova na každém kroku.

Dopolední program prvního dne kongresu byl věnován workshopu zabývajícímu se perianálními projevy Crohnovy choroby, který probíhal v prostorách Nemocnice Hořovice. Účastníci byli rozděleni do tří malých skupin po sedmi lékařích (zastoupeni byli chirurgové i gastroenterologové). Všichni zúčastnění měli možnost během pobytu na dvou chirurgických sálech přihlížet nebo přímo asistovat u terapeutických chirurgických výkonů u pa­cientů s perianálními píštělemi (drenáže, lalokové plastiky) prováděných Z. Šerclovou a O. Ryskou (obr. 1). Autor pak vedl v rámci jednotlivých skupin teoretický seminář zabývající se zejména epidemiologií, dia­gnostikou a možnostmi konzervativní léčby perianálních projevů Crohnovy nemoci.

Workshop perianální Crohnovy choroby – praxe.
Fig. 1. Workshop on perianal Crohn’s disease – practice.
Obr. 1. Workshop perianální Crohnovy choroby – praxe. Fig. 1. Workshop on perianal Crohn’s disease – practice.

Po společném obědě se všichni přesunuli na zámek Zbiroh, kde se připojili ke zbývajícím účastníkům kongresu. Počet registrovaných na premiérovém ročníku Pracovních hořovických IBD dnů dosáhl úctyhodného čísla 150! V lékařské sekci byl odpolední program, který se odehrával v historických prostorách Muchova sálu (obr. 2), věnován problematice předoperační přípravy a novým trendům v chirurgii u IBD pa­cientů. P. Falt (Ostrava) a M. Bortlík (Praha) přednesli sdělení věnovaná zejména rizikům medikamentózní léčby podávané v předoperačním období, P. Kohout (Praha) podal vyčerpávající přehled možností nutriční přípravy před výkonem, L. Prokopová (Brno) se ve své prezentaci věnovala specifické problematice prevence tromboembolické nemoci u IBD pa­cientů. Druhá část již byla zcela v režii chirurgů –  Z. Šerclová (Hořovice) se věnovala atraktivnímu tématu fast tracku a ERAS přístupu v IBD chirurgii, F. Marek (Brno) pohovořil o akutních indikacích chirurgického řešení u IBD pa­cientů, J. Örhalmi (Hradec Králové) se zamyslel nad novými, zejména technologickými přístupy v IBD chirurgii. O. Ryska (Hořovice) se v závěrečném sdělení pokusil nalézt nelehkou odpověď na otázku benefitu časné chirurgie oproti medikamentózní léčbě u pa­cientů zejména s ileocekální lokalizací Crohnovy choroby. Po náročném dni se pak zájemci zúčastnili prohlídky moderních prostor zrekonstruované hořovické nemocnice, ostatní vyrazili pod vedením velmi erudovaných a vtipných průvodců na prohlídku krásného renovovaného zámku Zbiroh. Následoval dobře cateringově zajištěný středověký společenský večer v zámecké krčmě.

Přednášky v historickém Muchově sále – přednášející: P. Falt.
Fig. 2. The Mucha’s historical hall – P. Falt giving a lecture.
Obr. 2. Přednášky v historickém Muchově sále – přednášející: P. Falt. Fig. 2. The Mucha’s historical hall – P. Falt giving a lecture.

Hlavní náplní dopoledne druhého dne byla problematika pooperační rekurence Crohnovy choroby. M. Bortlík (Praha), J. Stehlík (Ústí nad Labem) a J. Koželuhová (Plzeň) se ve svých navazujících a částečně se překrývajících sděleních zabývali taktikou medikamentózní profylaxe a léčby rekurence nemoci po kurativní resekci. A. Novotný (Praha) ve své přednášce podal velmi podrobný a praktický přehled příčin, dia­gnostiky a terapie naště­stí nepříliš časté konsekvence chirurgicky řešené Crohnovy choroby –  syndromu krátkého střeva. Poté následovala přehledná sdělení M. Lukáše a P. Drasticha (oba Praha) věnovaná probíhajícím studiím na téma inovativních léčebných postupů IBD.

Závěrem odborného programu byl brainstorming panelistů (z řad gastroenterologů i chirurgů) a auditoria vedený zkušenou profesionálkou ze Slovenska E. Demekovou. Cílem bylo designovat realizovatelný multicentrický národní výzkum v IBD oblasti. Výsledkem je projekt „Early surgery versus medikamentózní léčba u nově dia­gnostikované ileocékální Crohnovy nemoci“. Věříme, že veřejně deklarovaná ochota řady center se projektu účastnit a stanovený časový harmonogram prvních kroků v řešení výzkumu budou zárukou úspěšné realizace této prospektivní, randomizované, multicentrické národní studie (roli hlavního řešitele a koordinátora přijal O. Ryska).

Po brainstormingu se nejvytrvalejší zúčastnění ještě utkali v několika disciplínách středověké olympiády. Ještě je třeba zmínit možnost experimentů na endoskopickém a laparoskopickém simulátoru, které byly po celou dobu trvání kongresu zájemcům k dispozici, nejšikovnější frekventanti tréninku byli na závěr akce odměněni hodnotnými cenami. Paralelně s lékařským odborným programem probíhala po oba dva dny i sekce sesterská (cca 40 účastnic), první den byl zaměřen na úvod do problematiky IBD (epidemiologie, dia­gnostika, medikamentózní a chirurgická léčba) a předoperační přípravu a také možné následky operace, druhý den byl orientován vyloženě chirurgicky na témata ERAS, pooperační analgezie a problematiku stomickou.

Crohnova choroba a ulcerózní kolitida jsou onemocnění vyžadující úzkou interdisciplinární kooperaci se zapojením zejména (ale nejen) kvalifikovaného gastroenterologa a chirurga, proto je nanejvýš potěšitelné a chvályhodné, že byl v rámci 1. ročníku Hořovických pracovních IBD dnů kladen důraz na spolupráci těchto našich dvou oborů, která je pro další osud IBD pa­cientů klíčová. Během odborného programu, ale i v kuloárech (obr. 3) byl dostatečný prostor na diskuzi a k navázání nových profesionálních kontaktů. Za to patří pořadatelům tohoto premiérového ročníku velký dík, spolu s velmi dobrými výkony všech přednášejících si tak nastavili kvalitativní laťku velmi vysoko. Doufám, že jsme byli svědky založení nové tradice a již se těším na ročník druhý! Jeho organizace bude však klást na pořadatele ještě vyšší nároky, zejména ve výběru námětů k přednáškám a diskuzi. Je si třeba uvědomit, že výběr témat atraktivních pro chirurgickou a zároveň gastroenterologickou odbornou veřejnost není nekonečný a z podstatné části byl vyčerpán již při letošním úvodním ročníku.

Živo bylo i v kuloárech.
Fig. 3. People had a busy time in the lobbies as well.
Obr. 3. Živo bylo i v kuloárech. Fig. 3. People had a busy time in the lobbies as well.

MUDr. Luděk Hrdlička

Gastroenterologické oddělení

Poliklinika Budějovická, Medicon a.s.

Antala Staška 1670/80, 140 00 Praha

ludek.hrdlicka@post.cz


Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie Chirurgie všeobecná

Článek vyšel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 2

2015 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×