Kongresový podzim


Autoři: M. Lukáš
Působiště autorů: Klinické a výzkumné centrum pro střevní záněty, ISCARE a 1. LFUKv Praze a Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky, 1. LF UK v Praze
Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2012; 66(6): 424
Kategorie: Editorial

Období podzimu je každoročně naplněno množstvím kongresů, sympozií a odborných seminářů. Nebylo tomu jinak ani v letošním roce. Pozornost odborné veřejnosti byla soustředěna především na dvě akce, které celému se­riálu vévodily. Na mezinárodním poli to byl již 20. ročník evropského gastro­enterologického kongresu UEGW, který se uskutečnil v nizozemském Amsterdamu. Zevrubné informace o průběhu této největší evropské odborné akce roku připravil J. Špičák [1]. Druhou dominantní akcí byl 12. ročník vzdělávacích a diskuzních gastroenterologických dnů, které se již tradičně konaly v Karlových Varech. Odborný program byl sestaven J. Špičákem a skládal se z postgraduálního kurzu první den, druhý den z odborných sympozií, volných sdělení pro lékaře a sestry a třetí den zabírající sobotní dopoledne byl program soustředěn na aktuální problémy současné gastro­enterologie. Oblíbenost této akce dokládá mimojiné vysoký počet návštěvníků. Kongresu se účastnilo celkem 830 osob včetně zástupců firem, 39 vystavovatelů a 8 sponzorů ze strany farmaceutických firem. Celkem bylo a na kongresu prezentováno 53 původních sdělení, z nichž 25 bylo akceptováno v podobě orální prezentace do sekcí volných sdělení a 24 prací bylo zveřejněno ve formě posterů. Ozdobou celé konference byla účast zahraničních odborníků, jejichž přednášky byly přijaty s velkým ohlasem. Prof. C. Mulder z Amsterdamu měl skvělou přednášku o celia­kii v rámci čtvrtečního postgraduálního kurzu; prof. B. Rau z Roztocku se věnovala chirurgické léčba akutní pankrea­titidy a prof. J. Kleeffa z Michova chirurgické léčbě chronické pankreatitidy v sobotním dopoledni. Celkový dojem z této největší domácí akce je vysloveně pozitivní a potvrdil vzrůstající odbornou úroveň a velký zájem gastroenterologů o sebevzdělávání a ochotu prezentovat výsledky vlastního klinického výzkumu. Vedle kvalitní odborné náplně se na úspěšném průběhu kongresu významně podílela bezchybná organice agentury Guarant a především precizní I. Vojteková. Jaká byla negativa kongresu? Určitým zklamáním je velmi malý zájem ze strany našich slovenských přátel. Možná, že zapojení slovenských odborníků do tvorby programu by zájem o tuto akci mohl zvýšit. Druhým nedostatkem je malá návštěvnost některých sekcí věnovaných volným sdělením kontrastující s relativně vysokou účastí na satelitních sympoziích. To svědčí o tom, že účastníci kongresu preferují přijímat informace v podobě přehledných přednášek tak, aby získali „up to date“ informace co nejrychleji. Na druhou stranu je to pochopitelné a odráží to i charakter a podstatu kongresu nikoli jako vědeckého sympozia, ale jako konference zaměřené na postgraduální vzdělávání. Proto, aby byla mohla být vyvolána přínosná diskuze v jednotlivých sekcích, nemělo by být moderování jednotlivých bloků pouze formální. Často chyběla větší odborná zainteresovanost moderátorů a zcela chyběl jejich uvádějící nebo závěrečný krátký referát o řešených problémech tak, jak je to běžné na mezinárodních akcích. Bohužel se stalo tradicí, že plenární zasedání společnosti je umístněno až na konec programu prvního dne a je mu věnován relativně malý časový prostor cca 30–45 minut a mizivá pozornost účastníků kongresu.

Koncem září proběhnul v rumunské Kluži 7. ročník CEURGEM, o kterém přináší J. Špičák své postřehy a komentáře [2]. O významné mezinárodní akce EURO-NOTES, jejíž hostitelem byla Praha na počátku srpna tohoto roku, referuje jeden ze spolupořadatelů J. Martínek [3]. Je dobré si uvědomit, že v této oblasti patří česká experimentální endoskopie mezi evropskou špičku. Mezinárodní akce ještě doplňují informace o 11. světové konferenci OESO, která se uskutečnila počátkem září v italském Comu [4]. Na domácím kolbišti proběhla řada menších odborných akcí. O jedné z nejúspěšnější z nich, o VI. beskydském endoskopické workshopu, podává informace J. Cyrany [5].

prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.

vedoucí redaktor časopisu

milan.lukas@email.cz
Zdroje

1. Špičák J. Ohlédnutí za UEGW 2012: Evropská gastroenterologiecká federace je úspěšný projekt. Gastroent Hepatol 2012; 66(6): 427–428

2. Špičák J. Zpráva o 7. CEURGEM (Central European Gastroenterology Meeting). Gastroent Hepatol 2012; 66(6): 426–427

3. Martínek J. EURO-NOTES 2012, 4.–6. října 2012, Praha. Gastroent Hepatol 2012; 66(6): 431

4. Martínek J. OESO – 11. světová konference, COMO, Itálie, 1.–4. září 2012. Gastroent Hepatol 2012; 66(6): 429–430

5. Cyrany J. VI. beskydský endoskopický workshop. Gastroent Hepatol 2012, 66(6): 432

Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie Chirurgie všeobecná
Článek Omeprazol

Článek vyšel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 6

2012 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se