Idiopatické střevní záněty v Karlových Varech 2012


Autoři: M. Bortlík
Působiště autorů: Klinické a výzkumné centrum pro střevní záněty, ISCARE Lighthouse a 1. LF UK v Praze a Interní klinika 1. LF UK a ÚVN Praha
Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2012; 66(6): 425
Kategorie: Různé: zprávy z akcí

Idiopatické střevní záněty (IBD) zůstávají v centru pozornosti současné gastro­enterologie, a je proto pochopitelné, že jim byl i na letošních diskuzních dnech v Karlových Varech věnován značný prostor. Vedle několika samostatných přednášek to byly především dvě ucelené sekce, jejichž tématem byly výlučně Crohnova choroba (CN) a ulcerózní kolitida (UC).

V první den kongresu prezentoval prof. Lukáš v sekci nazvané „Když se léčba nedaří“ současný pohled na bio­logickou terapii IBD. Skutečnost, že bio­logika nelze považovat za „panaceum“ v terapii IBD, je třeba klinickým gastroenterologům opakovaně připomínat. Navzdory vysokému procentu primárně odpovídajících pacientů je dlouhodobá terapie spojena s řadou komplikací, mezi něž patří především ztráta odpovědi a výskyt nežádoucích účinků terapie. Tyto limity je třeba znát a stejně tak je nutno vědět, jakým způsobem je možno tyto situace v klinické praxi řešit.

V průběhu pátečního dopoledne proběhla hlavní část programu věnovaného IBD – workshop Pracovní skupiny pro idiopatické střevní záněty (PS IBD). Tématem byl konsenzus a doporučení PS IBD pro diagnostiku a léčbu anémie u nemocných s Crohnovou chorobou a ulcerózní kolitidou a dále konsenzus pro užívání aminosalicylátů v terapii IBD. Obě témata byla připravena na červnovém meetingu PS IBD a výsledky tohoto jednání byly již publikovány v časo­pise Gastroenterologie a Hepatologie v č. 4 (anémie) a č. 5 (amino­salicyláty). V Karlových Varech byly prezentace rozděleny do tří částí: diagnostika a léčba anémie (dr. Novotný, doc. Kohout), použití aminosalicylátů u nemocných s UC (dr. Hrdlička, dr. Prokopová) a jejich využití u Croh­novy choroby (dr. Bortlík, dr. Ďuricová). V každé části byla nejprve prezentována jedna či více kazuistik s cílem demonstrovat téma na konkrétním příkladu, následující řečník měl za úkol prezentovat doporučení PS IBD. Sebekriticky je však nutno přiznat, že jednotlivá sdělení měla kolísavou úroveň a ne všem řečníkům se podařilo naplnit beze zbytku cíl tohoto workshopu: prezentovat závěry jednání Pracovní skupiny IBD. Projevil se rovněž tradiční kongresový problém nedodržování časových limitů přednášejícími, jehož důsledkem je limitovaný a v některých případech vlastně žádný prostor pro diskuzi. Pozitivně je na­opak nutno hodnotit fakt, že tato sekce se set­kala s velkým zájmem účastníků kongresu, kteří velmi slušně zaplnili Velký sál hotelu Thermal.

Tematika IBD byla také součástí páteční sekce „The best abstracts of DDW, UEGW, EASL, AASLD“. Prof. Lukáš zde komentoval jednak novinky z těchto kongresů, mezi nimiž klíčové místo zau­jímají výsledky studií s preparátem vedolizumab (velmi nadějné zejména v terapii UC), jednak zmínil některé příspěvky českých autorů na uvedených fórech. Na samotný závěr pátečního programu pak byla zařazena sekce volných sdělení věnovaných IBD. V celkem sedmi přednáškách zde byly prezentovány výsledky původních prací, z nichž některé (např. epidemiologie IBD v ČR nebo léčba perianálních píštělí lalokovou plastikou) přinesly zcela unikátní, v České republice dosud nepublikované informace. I většina ostatních sdělení byla na vysoké úrovni; lze proto jen litovat minimálního zájmu účastníků kongresu o tuto sekci a také skutečnosti, že její předsednictví nebylo svěřeno odborníkům přece jen více zaměřeným na současnou problematiku idiopatických střevních zánětů.

Je třeba pozitivně hodnotit skutečnost, že idiopatické střevní záněty jsou gastroenterologickou veřejností i vedením odborné společnosti vnímány jako jedna z priorit současné gastroenterologie. Jsem přesvědčen, že úroveň klinické péče o tyto nemocné dosahuje v naší zemi stavu srovnatelného se si­tuací v západní části Evropy, přičemž klíčovou roli v tom sehrává aktivita Pracovní skupiny pro IBD. Nikdo však není neomylný. K udržení laťky na úrovni nastavené v minulých letech je třeba soustavného tréninku, píle a také pokory.

MUDr. Martin Bortlík, Ph.D.

Klinické a výzkumné centrum pro střevní

záněty, ISCARE a 1. LF UK v Praze

Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7

mbortlik@seznam.cz


Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie Chirurgie všeobecná
Článek Omeprazol

Článek vyšel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 6

2012 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se