30 rokov od prvej endoskopickej papilosfinkterotómie na území vtedajšieho Československa


Autoři: M. Bátovský
Působiště autorů: Gastroenterologická klinika SZU a UN Bratislava
Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2012; 66(6): 493-495
Kategorie: Různé: vzpomínka

Od prvej endoskopickej papilosfinkterotómie, ktorá bola vykonaná na území bývalého Československa, uplynulo práve v tomto roku 30 rokov. Výkon bol realizovaný 10. 12. 1982 na Endo­skopickom pracovisku II. internej kliniky LF UK v nemocnici s poliklinikou na bratislavských Kramároch. Zúčastnili sa ho endo­skopisti doc. MUDr. Anton Vavrečka a MUDr. Marian Bátovský, röntgenológ prim. MUDr. Pavol Lesný a endoskopické sestry Hanka Ištván­ffyová a Anka Miklošovičová.

Originálna snímka po prvej endoskopickej papilosfinkterotómii spred 30 rokov. V poradí zľava doprava: Anka Miklošovičová, doc. Anton Vavrečka, Hanka Ištvánffyová a dr. Marian Bátovský. Chýba prim. Lesný, ktorý bol pri výkone, ale na fotografovanie vtedy nemal čas.
Fig. 1. An original picture after the first endoscopic papillosphincterotomy 30 years ago. From left to right: Anka Miklošovičová, doc. Anton Vavrečka, Hanka Ištvánffyová and Dr. Marian Bátovský. Senior consultant Lesný was involved in the procedure but was not present for the photograph.
Obr. 1. Originálna snímka po prvej endoskopickej papilosfinkterotómii spred 30 rokov. V poradí zľava doprava: Anka Miklošovičová, doc. Anton Vavrečka, Hanka Ištvánffyová a dr. Marian Bátovský. Chýba prim. Lesný, ktorý bol pri výkone, ale na fotografovanie vtedy nemal čas. Fig. 1. An original picture after the first endoscopic papillosphincterotomy 30 years ago. From left to right: Anka Miklošovičová, doc. Anton Vavrečka, Hanka Ištvánffyová and Dr. Marian Bátovský. Senior consultant Lesný was involved in the procedure but was not present for the photograph.

Po 30 rokoch sa štyria z nich stretli v inej bratislavskej nemocnici – sv. Cyrila a Metoda v Petržalke – v ktorej zhodou okolností v súčasnosti všetci pracujú. Prof. Vavrečka je gastro­enterológ na Gastroenterologickej klinike SZU a UNB, ktorej prednostom je doc. Bátovský, mim. prof. SZU. Primár Lesný je zástupcom prednostu susediacej Rádiologickej kliniky. Anka Miklošovičová je vedúcou sestrou Neuro­logickej kliniky, ktorá je o tri poschodia vyššie. Stačilo zavolať Hanku Ištvánffyovú, ktorá medzičasom odišla do dôchodku, a kompletná pätica mohla zasadnúť v knižnici Gastro­enterologickej kliniky. Pri malom občerstvení sa venovali príjemným spomienkam. Spomínanie napokon trvalo vyše dvoch hodín. Pri tejto príležitosti odpovedali aktéri pamätného výkonu na otázku:

Čo vás napadne pri vyslovení spojenia „prvá endoskopická papilosfinkterotómia“, resp. pri spomenutí dátumu 10. 12. 1982?

A. Vavrečka: Súčasne som si spomenul na ďalší dátum, a to 28. 12. 1982, kedy sme na želanie prof. Niederlanda, prednostu vtedajšej II. internej kliniky LF UK, poslali informáciu o prvej endo­skopickej papilosfinkterotómii s extrakciou konkrementov z choledochu do celoštátneho gastroenterologického časopisu, ktorý sa vtedy volal Československá gastroenterologie. Článok bol prijatý a vyšiel vo štvrtom čísle r. 1983. V januári tohto istého roku sme cestovali do Bad Berka na pravidelné stretnutie československých a východo­nemeckých gastroentero­lógov. Tam ma zachytil prof. Frič s otázkou, koľko sme urobili diagnostických ERCP, než sme sa odhodlali k prvej EPS. A ako sme si to vôbec mohli dovoliť?! S rovnakou otázkou sa doc. Kotrlík obrátil v diskusii na prof. Schultza. Ten mu odpovedal, že mal pred prvou EPS za sebou asi 300 ERCP. Ale jeho asistent ich absolvoval iba 150, možno bol šikovnejší. My sme vtedy mali za sebou prvých 100 diagnostických ERCP. Bola to svojim spôsobom odvaha. Vtedy sme robili ERCP skoro každý deň od 8.00–18.00 hod. Z tých čias pochádza aj denný výkon 24 ERCP, čo je doteraz rekord. Robilo sa však veľa diagnostických ERCP.

Štyria aktéri prvej EPS sedia vedľa seba v tom istom poradí ako pred 30 rokmi.
Fig. 2. Four actors in the first EPS sit next to each other in the same order as 30 years ago.
Obr. 2. Štyria aktéri prvej EPS sedia vedľa seba v tom istom poradí ako pred 30 rokmi. Fig. 2. Four actors in the first EPS sit next to each other in the same order as 30 years ago.

P. Lesný: Robili sme na RTG vyšetrovni č. II, nazývanej „dvojka“. Mali sme na tie časy dobré zobrazovacie možnosti. Hoci mal RTG prístroj s televíznym okruhom už 15 rokov, ďalej slúžil až do r. 1993. V r. 1983 sa konali Májové hepatologické dni v Starom Smokovci, kde nebohý doc. Nedbal povedal, že „Vavrečka vyplnil hiátus v papilotómiách na našom území.“ Bol to dobrý človek, veľmi nás chválil a veľmi nám prial.

Konečne sa dostavil sa aj prim. Lesný. Ubezpečujeme, že sa za 30 rokov veľmi nezmenil.
Fig. 3. Finally, senior consultant Lesný arrived. We assure you he has not changed in those 30 years.
Obr. 3. Konečne sa dostavil sa aj prim. Lesný. Ubezpečujeme, že sa za 30 rokov veľmi nezmenil. Fig. 3. Finally, senior consultant Lesný arrived. We assure you he has not changed in those 30 years.

Prvá strana separátky časopisu Čs. gastroenterologie, ktorý vo štvrtom čísle r. 1983 priniesol kazuistiku o prvej endoskopickej papilosfinkterotómii s extrakciou konkrementov z choledochu.
Fig. 4. Front page of a special issue of the Czechoslovak Gastroenterology magazine, which presented a case report in the fourth issue of 1983 regarding the first endoscopic papillosphincterotomy with the extraction of choledochal concrements.
Obr. 4. Prvá strana separátky časopisu Čs. gastroenterologie, ktorý vo štvrtom čísle r. 1983 priniesol kazuistiku o prvej endoskopickej papilosfinkterotómii s extrakciou konkrementov z choledochu. Fig. 4. Front page of a special issue of the Czechoslovak Gastroenterology magazine, which presented a case report in the fourth issue of 1983 regarding the first endoscopic papillosphincterotomy with the extraction of choledochal concrements.

A. Ištvánffyová: Keď sa povie „prvá papilotómia“, spomeniem si, ako som v ten deň zmeškala detský večierok na Deda Mráza, pretože výkon trval dlho. Boli sme príjemne prekvapení, keď sme išli neskôr pacienta skontrolovať na jeho izbu, pokojne ležal na lôžku a čítal noviny. Nemal žiadne ťažkosti, nesťažoval sa ani na nafukovanie, nieto ešte na bolesti.

A. Miklošovičová: Teraz síce pracujem na neurológii, ale endoskopia zostala mojou srdcovou záležitosťou. Rada si spomínam na tie roky, boli sme mladí, viac sme vydržali. Pri zmienke o dátume 10. 12. 1982 sa mi vybavia tie dva kamene, ktoré sme vybrali pacientovi zo žlčovodu. Dlho som si pamätala aj jeho meno. Pred týmto výkonom som mala za sebou 26 asistencií pri ERCP.

A. Vavrečka: ERCP som sa učil u primára Šafára v Šali, potom sa on chodil učiť k nám EPS. Pankreatickej papilotómie som sa vtedy ešte bál, prvú urobil Dítě v Hradci Králové asi o 3–4 roky. Vtedajší dekan LK KU v Prahe prof. Balaš, chirurg a osobný lekár generála Svobodu, zakázal Fričovi a Kotrlíkovi EPS s odôvodnením, že ide o život ohrozujúci výkon. Túto pamätnú poznámku predniesol aj na Čs. gastroentero­logickom kongrese a slovenský minister zdravotníctva prof. Matejíček, ktorý bol tiež chirurgom, ma vyzval, aby som sa k nej vyjadril. Povedal som mu, že na rozdiel od chirurgov my endoskopisti nemusíme otvárať brucho ani žlčovody, ani vyťahovať papilu, pretože si ju priblížime. A že sme zatiaľ nikoho na živote neohrozili. Chirurgovia tlieskali. Naše endoskopické pracovisko veľmi podporoval prof. Černý, prednosta chirurgickej kliniky na Kramároch, ktorý sa nás zastával nielen pokiaľ išlo o EPS, ale aj pri iných terapeutických výkonoch. Bez jeho aktívneho chirurgického „backgroundu“ by všetko určite nešlo tak hladko. Po roku sa prof. Matejíček prihlásil s prosbou o EPS u krajského tajomníka Komunistickej strany, ktorý náhle ožltol...

Aj na priložených fotografiách na nás vidno 30-ročný rozdiel. Nečudo, čas sa nedá zastaviť. Ale všetci aktéri prvej endoskopickej papilosfinkterotómie si myslia, že keby boli dnes postavení pred rovnakú úlohu, pustili by sa do nej s tou istou vervou ako pred 30 rokmi.

Za všetkých piatich, ktorí boli vtedy prví

Marian Bátovský

doc. MUDr. Marian Bátovský, CSc., mim. prof. SZU

Gastroenterologická klinika SZU a UNB

UN sv. Cyrila a Metoda

Antolská 11, 851 07 Bratislava

batovsky@pe.unb.sk


Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie Chirurgie všeobecná
Článek Omeprazol

Článek vyšel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 6

2012 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Využití sitagliptinu a vildagliptinu a jejich kombinací s metforminem v léčbě DM 2. typu
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Vachek, MHA

Progredující fibrotizující intersticiální plicní procesy
Autoři: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D., MUDr. Ladislav Lacina, MUDr. Ivana Janíčková, prim. MUDr. Lucie Valentová Bartáková

Možnosti využití genetického testování pro terapii alopecie
Autoři: Nadezhda Vidolová Brabcová, M.D.

Léčba neuropatické bolesti – manuál, kdy léčit a kdy poslat ke specialistovi
Autoři: MUDr. Dana Halbichová

Depresivní porucha v gerontopsychiatrii
Autoři: doc. MUDr. Martina Zvěřová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se