VI. beskydský endoskopický workshop


Autoři: J. Cyrany
Působiště autorů: II. interní gastroenterologická klinika, LF UK a FN Hradec Králové
Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2012; 66(6): 432
Kategorie: Různé: zprávy z akcí

21. září 2012 se konal již 6. ročník beskydského endoskopického workshopu. Organizátorem této již tradiční podzimní akce je Beskydské gastro­centrum Nemocnice ve Frýdku-Místku vedené Petrem Vítkem a Josefem Chalupou. Akce se konala ve spolupráci s Lékařskou fakultou Ostravské univerzity a pod záštitou Endoskopické sekce České gastroenterologické společnosti. Účast více než 50 lékařů a sester moravskoslezského regionu svědčí o tom, že se toto setkání již stalo pro svou kvalitu zavedenou součástí gastro­enterologického kalendáře. Téma letošního ročníku bylo vysoce aktuální: Kvalita koloskopie. Přednáškový odborný program otevřel Štěpán Suchánek, vedoucí lékař Oddělení gastro­intestinální endoskopie Interní kliniky Ústřední vojenské nemocnice. Prezentoval aktuální data týkající se kvality koloskopie tak, jak je přináší registr kolo­rektálního screeningu v České republice. Jiří Cyrany z Fakultní nemocnice Hradec Králové a Ivana Mikoviny Kajzrlíková z hostitelského Beskydského gastrocentra přednesli svá sdělení o sledování kvality koloskopie na svých pracovištích. Vyvrcholením teo­retické části byla panelová diskuze moderovaná Ondřejem Urbanem, primářem Centra péče o zažívací trakt Vítkovické nemocnice, předsedou Endo­skopické sekce České gastro­enterologické společnosti. Plénum lékařů a sester se mohlo bezprostředně zúčastnit diskuze nad parametry kvality a náležitostmi koloskopické zprávy elektronickým hlasováním. I v praktické části workshopu dominovala problematika koloskopická. Vyšetřovaní byli pacienti ve vysokém riziku kolorektálního karcinomu – s hyper­plastickou polypózou (Štěpán Suchánek) a dlouho­letým průběhem ulcerózní kolitidy při současně pozitivní rodinné anamnéze kolorektálního karcinomu (Jiří Cyrany). Ve druhém případě byla prováděna panchromokoloskopie metylenovou modří. Demonstrovány byly slizniční resekce adenomů tračníku (Štěpán Suchánek, Josef Chalupa) včetně široce rostoucí neoplazie (Petr Vítek). Jedna z polypektomií byla provedena se zajištěním stopky u pacienta bez možnosti přerušit duální antiagregační terapii (Jiří Platoš). V gastroskopickém programu byl kromě balonové dilatace peptických stenóz distálního jícnu a bulbu duodena (Jiří Cyrany, Josef Chalupa) demonstrován také případ eozinofilní ezofagitidy (Ivana Mikoviny Kajzrlíková). Již od loňského ročníku jsou nedílnou součástí programu také výkony endosonografické: bylo provedeno vyšetření ložiskového postižení slinivky včetně biopsie tenkou jehlou a vyšetření drobného submukózního nádoru žaludku. Na základě tohoto vyšetření mohla být následně provedena jeho úspěšná slizniční resekce (Ondřej Urban).

Ondřej Urban demonstruje endosonografický nález submukózního nádoru žaludku.
Fig. 1. Ondřej Urban demonstrates the endosonographic finding of a submucosal stomach tumour.
Obr. 1. Ondřej Urban demonstruje endosonografický nález submukózního nádoru žaludku. Fig. 1. Ondřej Urban demonstrates the endosonographic finding of a submucosal stomach tumour.

Bezprostřednost se prolíná celým tímto odborným setkáním, každý účastník může vstupovat do diskuze jak v části teoretické, tak praktické; a to přímo na endoskopických sálech – gastro­intestinální endo­skopie je zde prezentována reálně, nepřikrášlená zásahy režie při přenosu. Vše je orientováno vysoce prakticky a je stmeleno vstřícností veškerého personálu endoskopické jednotky a obvyklou přátelskou atmosférou. To činí z Beskydského endoskopického workshopu v mých očích akci svébytnou a jedinečnou.

MUDr. Jiří Cyrany

II. interní gastroenterologická klinika

Lékařská fakulta UK a Fakultní nemocnice Hradec Králové

Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové

jiri.cyrany@fnhk.cz


Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie Chirurgie všeobecná
Článek Omeprazol

Článek vyšel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 6

2012 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Možnosti biologické léčby u CRSwNP
nový kurz
Autoři: MUDr. Zuzana Balatková, Ph.D.

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autoři:

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Urtikarie – přehled o onemocnění a léčbě a významu antihistaminik
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se