EURO-NOTES 2012, August 4–6th 2012, Prague


Autoři: J. Martínek
Působiště autorů: Klinika hepatogastroenterologie IKEM, Praha
Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2012; 66(6): 431
Kategorie: Různé: zprávy z akcí

Na počátku října se v příjemném prostředí Andel’s hotelu na pražském Smíchově konal šestý EURO-NOTES kongres. Tématem nebyla pouze problematika NOTES (čili endoskopické chirurgie, prováděná přirozenými ústími), ale i různé aspekty intervenční terapeutické endoskopie. Již tradičně se účastníci setkali ve čtvrtek odpoledne v pracovních skupinách, které byly věnovány následujícím tématům: cholecystek­tomie a apendektomie; kolo­rektální onemocnění; léčba časného adenokarcinomu jícnu a radiofrekvenční ablace Barrettova jícnu; problematika obezitologická a léčba achalázie.

V pátek program pokračoval ústní prezentací vybraných volných sdělení, shrnutím závěrů pracovních skupin a dalším odborným programem (problematika perforací, transanální chirurgie, endosonografie, endoskopické submukózní disekce apod.). Hlavní přednášku přednesl namísto nemocného prof. Roesche mnichovský chirurg prof. Feussner. Tématem jeho přednášky byl vývoj a význam různých robotických platforem, což je problematika, na které mnichovští kolegové usilovně pracují.

V sobotu dopoledne se v pražském IKEM konal hands-on workshop, kde si účastníci mohli vyzkoušet různé procedury (disekce, OVESCO klip, POEM, NOTES apod.) na neživém i živém zvířecím modelu.

Prezidentem kongresu byl prof. Horst Neuhaus a většina organizace probíhala v režii pořádajících organizací, tedy ESGE a EAES. Je jistě potěšitelné, že se celá akce konala v hlavním městě naší země, Praze. Potvrzuje se, že Praha zůstává atraktivní kongresovou destinací z důvodu turistické atraktivity a nabídky vhodných kongresovývh prostor a stále kompetitivních cen. Akce se účastnilo více než 100 účastníků (loni 80), přirozeně proti prvnímu kongresu (2007, Gothenburg) se jedná o počty menší odpovídající tomu, že v roce 2007 NOTES představoval senzaci a na kongresu prostě nebylo možné nebýt. NOTES zůstává náplní expertní skupiny nadšenců a jako takový je nevelký formálním obsahem, nicméně zůstává významným hybatelem endoskopických inovací.

Prof. Alexander Meining z Mnichova asistuje jednomu z účastníků kurzu při ESD.
Fig. 1. Prof. Alexander Meining is assisting to a participant of the hands-on course during ESD.
Obr. 1. Prof. Alexander Meining z Mnichova asistuje jednomu z účastníků kurzu při ESD. Fig. 1. Prof. Alexander Meining is assisting to a participant of the hands-on course during ESD.

Důležitý je proto posun od výlučného principu NOTES k jiným tématům intervenční endoskopie. K hlavním prio­ritám do budoucna jistě patří rozvoj endoskopické myotomie (POEM), kdy je zcela nezbytné provedení randomizované studie srovnávající tradiční laparoskopickou myotomii s novým přístupem, dále potřeba nalezení plně endoskopické bariatrické metody, která by možná mohla i nahradit současné chirurgické techniky, a v neposlední řadě rozvoj NOTES principu u transanálních operací.

Na organizaci kongresu se významně podíleli i čeští lékaři, jmenovitě dr. Hucl, dr. Beneš, prof. Špičák a autor tohoto článku. V podstatě ve výlučně české organizační režii proběhlo úspěšné sobotní dopoledne hands-on tréninku různých metod, které proběhlo v nových prostorách experimentálního centra v IKEM.

Navzdory nejasné budoucnosti přístupu se EURO-NOTES workshop bude konat i v příštím roce. Kde jinde než v další atraktivní lokalitě – Barceloně.

MUDr. Jan Martínek, Ph.D.

Klinika hepatogastroenterologie IKEM

Vídeňská 195/9, 140 21 Praha 4

jan.martinek@volny.cz

Vážení čtenáři, doplňující obrázky ke článku najdete na webových stránkách časopisu www.csgh.info.


Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie Chirurgie všeobecná
Článek Omeprazol

Článek vyšel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 6

2012 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Využití sitagliptinu a vildagliptinu a jejich kombinací s metforminem v léčbě DM 2. typu
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Vachek, MHA

Progredující fibrotizující intersticiální plicní procesy
Autoři: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D., MUDr. Ladislav Lacina, MUDr. Ivana Janíčková, prim. MUDr. Lucie Valentová Bartáková

Možnosti využití genetického testování pro terapii alopecie
Autoři: Nadezhda Vidolová Brabcová, M.D.

Léčba neuropatické bolesti – manuál, kdy léčit a kdy poslat ke specialistovi
Autoři: MUDr. Dana Halbichová

Depresivní porucha v gerontopsychiatrii
Autoři: doc. MUDr. Martina Zvěřová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se