Mezinárodní konference AMEE
S podtitulem: Excelence ve vzdělávání – učitel pro 21. století


Autoři: doc. RNDr. Judita Kinkorová, CSc. ;  RNDr. Marie Karlíková, PhD.
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2015; 154: 35
Kategorie: Sjezdy

Milano, 30. srpna – 3. září 2014

Ve dnech 30. srpna až 3. září 2014 se v Miláně v kongresovém centru MiCo (Milano Congressi) konal mezinárodní kongres Mezinárodní asociace pro medicínské vzdělávání AMEE (An International Association for Medical Education). Letos se jednalo o 15. ročník s více než 3300 účastníky. Kongres pořádala AMEE ve spolupráci s univerzitou v Miláně, Radou členů správní rady pro medicínské studijní obory, Radou členů správní rady pro studijní obory ve zdravotnictví, Radou děkanů a ředitelů lékařské fakulty, Univerzitou „Sapienza“ v Římě a Italskou společností pro medicínskou pedagogiku (SIPeM).

Kongres sestával ze tří plenárních přednášek, 22 sympozií, až 46 krátkých sdělení denně, více než 85 workshopů v průběhu celého kongresu a posterové sekce „papírové“ a digitální, tzv. e-posterů. V průběhu konference bylo uděleno několik ocenění, např. Miriam Friedman Ben-David ocenění, cena za poster a ePoster a za inovace ve výuce. Kongresu předcházelo několik kurzů, např. ESME – základní dovednosti v medicínské výuce, ESCEL – základní dovednosti e-learningu, RESME – základní vědecké dovednosti v medicínské výuce apod.

Důležitou součástí byli vystavovatelé; různé firmy a společnosti působící v oblasti, asociace, nakladatelství a vydavatelů odborné literatury, celkem jedenáct „premium“ vystavovatelů, dále 31 komerčních vystavovatelů, 15 nekomerčních vystavovatelů, osm akademických členů AMEE a také pět akademických vystavovatelů.

Ideovou osou spojující všechny části konference byly nejrůznější aspekty vzdělávání ve všech lékařských oborech, na všech úrovních od studentů medicíny přes zdravotnický personál až po pacienty a rodinné příslušníky, napříč nejrůznějšími formami a institucemi zapojenými v procesu vzdělávání, se zřetelem k etickým pravidlům, ochraně dat a foresightovým studiím. Program byl koncipován tak, aby si každý našel oblast svého zájmu.

První plenární zasedání otevřeli a účastníky kongresu oficiálně uvítali prezidentka AMEE Trudie Roberts a Fabrizio Consorti, člen organizačního výboru. První seznámení s AMEE pronesl Ronald M. Harden, generální sekretář AMEE, a široké zapojení AMEE do sociálních médií a sociálních sítí představil Salmaan Sana, AMEE specialista na sociální sítě; o AMEE je možno najít kontakty na facebooku, twitteru, LinkedInu, YouTube, Conference App, AMEE Online Help Desk, AMEE Live, a dalších. Plenární přenášku na téma „Smysl medicíny, sblížení i krize civilizací“, přednesl Richard Horton, šéfredaktor časopisu The Lancet z Velké Británie, a Lawrence Sherman, viceprezident společnosti pro kontinuální vzdělávání, se zaměřil na „válku“ mezi technologiemi a medicínským vzděláváním.

Na fotografii zleva – RNDr. Marie Karlíková, PhD., doc. MUDr. Dana Müllerová, PhD., MUDr. Daniel Rajdl, PhD., doc. RNDr. Judita Kinkorová, CSc. (všichni z LF UK Plzeň), prof. Maria Rosa Fenoll-Brunet, MD, PhD. (Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, Španělsko)
Obr. 1. Na fotografii zleva – RNDr. Marie Karlíková, PhD., doc. MUDr. Dana Müllerová, PhD., MUDr. Daniel Rajdl, PhD., doc. RNDr. Judita Kinkorová, CSc. (všichni z LF UK Plzeň), prof. Maria Rosa Fenoll-Brunet, MD, PhD. (Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, Španělsko)

Druhý blok plenárních přednášek se zabýval výukovými prostorami a jejich významem při výuce a vzdělávání. Podělili se o něj Jonas Nordquist z Karolinska Institutet ve Stockholmu a Andrew Laing z nadnárodní společnosti AECOM v New Yorku. Poslední den kongresu představili své vize excelence v medicínském vzdělávání tři ocenění nositelé prestižního ocenění, ceny Johna P. Hubbard Award, Ronald Harden, AMEE z Velké Británie, David Newble, Austrálie a Richard Reznick z Kanady.

Delegace z Lékařské fakulty UK v Plzni se aktivně zúčastnila sympozia „Personalizovaná medicína – implikace pro medicínské vzdělávání“, kde vystoupila doc. RNDr. Judita Kinkorová, CSc. s příspěvkem o možnostech vzdělávání v souvislosti s evropským programem Horizont 2020.

V sekci krátká sdělení přednesla RNDr. Marie Karlíková, PhD. příspěvek „Education in personalized medicine, new topics, new links, new methods“, ve kterém shrnula důležité body týkající se vzdělávání v personalizované medicíně – výuku genetiky/genomiky a farmakogenetiky/farmakogeno-miky, etické aspekty, otázku osobního genetického testování jako edukačního nástroje a zkušenosti z akademických pracovišť v USA a Evropě, včetně Lékařské fakulty v Plzni, která se vzděláváním v personalizované medicíně aktivně zabývá.

V sekci posterů prezentoval MUDr. Jiří Polívka, CSc. poster „Complex stroke care – educational programme in Stroke Centre Faculty Hospital Plzen“.

Na závěr kongresu byl představen Glasgow jako místo konání kongresu ve dnech 5. až 9. září 2015 s eLearningovými kurzy ve dnech 4. až 6. září a s podtitulem „inspirovat... a být inspirován“. Veškeré informace je možné najít na stránkách www.amee.org.

doc. RNDr. Judita Kinkorová, CSc.

RNDr. Marie Karlíková, PhD.

Lékařská fakulta UK a FN, Plzeň

e-mail: kinkorovaj@fnplzen.cz


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
nový kurz
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Léčba akutní pooperační bolesti
Autoři: doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.

Nové antipsychotikum kariprazin v léčbě schizofrenie
Autoři: prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se