Anatomie od Vesalia po současnost 1514–2014


Autoři: prof. PhDr. Petr Svobodný, Ph.D.
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2015; 154: 52
Kategorie: Knihy

Anatomie od Vesalia po současnost 1514–2014

Publikace k 500. výročí narození Andrea Vesalia

Praha: Grada Publishing 2014, 272 s. ISBN 978-80-247-5023-1

Recenzovaná publikace vychází u příležitosti významného výročí z dějin anatomie a v širším kontextu dějin medicíny a moderní vědy vůbec. Na jejím vzniku se koncepčně, redaktorsky a autorsky podílela řada odborníků z okruhu anatomů a historiků medicíny. Skládá se z několika tematických částí, které jsou vnitřně koncepčně i formálně propojeny, společným jmenovatelem jim všem je historie morfologických oborů od středověku a raného novověku do nedávné minulosti (z hlediska historiografie označované jako soudobé dějiny).

Jak je u publikací k dějinám medicíny obvyklé, i v tomto svazku je možné vysledovat dva hlavní přístupy: přístup posuzující minulost oboru především z hlediska dnešní úrovně vědy (zastoupený zejména odborníky z daného oboru, v tomto případě anatomie) a přístup posuzující různá období vývoje oboru v širších společenských, kulturních, případně politických kontextech (zastoupený zejména školenými historiky specializovanými na dějiny medicíny). V ideálním případě se oba přístupy propojují v jedné osobě, případně v úzké spolupráci lékaře a historika, na jiné úrovni pak v právě předložené podobě kolektivního díla. Vzhledem k různým přístupům je nutné hodnotit jednotlivé kapitoly podle trochu rozdílných kritérií. Ve čtyřech oddílech jsou představeny dějiny anatomie v Českých zemích od středověku do poloviny 20. století, v pátém oddílu pak nedávná minulost a současnost všech morfologických pracovišť na lékařských fakultách v České republice. Studie v prvních čtyřech oddílech tak přinášejí na jedné straně syntetizující přehledy historie oboru v kratším či delším časovém úseku (například Vývoj anatomického poznání od R. Čiháka, Vesaliovi předchůdci a následovníci od J. Žytka), dějiny institucí nebo medailony osobností (příspěvky o pražské anatomii v 19. století), na druhé straně původní pramenné studie, včetně překladů originálních textů nebo interpretací jiných druhů pramenů (např. příspěvky B. Divišové nebo K. Černého). Pátá část představuje nejenom zasvěcené zhodnocení institucionálního zajištění (ústavy, společnosti, publikace), výukové činnosti a vědecké produkce anatomie a příbuzných oborů na lékařských fakultách v České republice, ale v řadě případů díky množství shromážděných informací poskytnou její jednotlivé kapitoly významný pramenný materiál k dalšímu kritickému historickému zkoumání soudobých dějin oboru. Samozřejmostí je u všech kapitol poznámkový aparát s odkazy na literaturu, případně primární prameny, a jmenný rejstřík. Bohatý ilustrační doprovod je nejenom krásným ornamentem výpravné publikace, ale v řadě případů i nositelem důležité informace doplňujícím vlastní texty.


Celkově vzato svazek představuje velmi široký, komplexní a v řadě případů detailní a originální pohled na vývoj anatomie a dalších morfologických oborů v Českých zemích od středověku do současnosti v evropských souvislostech. V některých částech převládají syntetizující pohledy zpracované na základě hlubokých znalostí dosavadní sekundární literatury, v jiných jde o originální, obvykle spíše kratší materiálové historické studie, v dalších pak o víceméně faktografickou dokumentaci současného stavu morfologických pracovišť na českých a moravských lékařských fakultách. Soudržnost publikace je posílena vzájemnými odkazy mezi jednotlivými kapitolami. Potencionálními čtenáři mohou být jak profesionální historikové nebo představitelé lékařských oborů, tak zájemci o dějiny medicíny z řad širší lékařské i laické veřejnosti.

prof. PhDr. Petr Svobodný, Ph.D.

Ústav dějin UK a archiv UK

Ovocný trh 3, 116 36 Praha 1


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Imunitní trombocytopenie (ITP) u dospělých pacientů
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Pěnová skleroterapie
Autoři: MUDr. Marek Šlais

White paper - jak vidíme optimální péči o zubní náhrady
Autoři: MUDr. Jindřich Charvát, CSc.

Hemofilie - série kurzů

Faktory ovlivňující léčbu levotyroxinem
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×