Spolek českých lékařů v Praze


Autoři: Prof. MUDr. Richard Škába, CSc. ;  Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2015; 154: 40
Kategorie: Spolek českých lékařů

Spolek českých lékařů v Praze

pořádá v březnu 2015 pravidelné přednáškové večery s diskuzí. Začátek vždy v 17 hodin v Lékařském domě v Praze 2, Sokolská 31.

DNE 2. BŘEZNA 2015

Přednáškový večer II. interní kliniky 3. LF UK a FNKV

Přednosta prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.

SYLLABŮV VEČER

Méně obvyklé pohledy na etiologické faktory v diabetologii

Koordinátor: prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.

Předsedající: prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc.

 1. M. Anděl: Jiří Syllaba a široké pojetí vnitřního lékařství (10 min)
 2. P. Kraml, P. Syrovátka, M. Anděl: Pacienti s vyššími zásobami železa mají známky inzulinové rezistence a akceleraci aterosklerózy (15 min)
 3. M. Anděl, Š. Průhová, J. Lébl, P. Kraml:  Přítomnost chronické mírné hyperglykémie u pacientů MODY 2 diabetu nevede k významnému ztluštění vnitřních struktur a. carotis ani po desítky let trvajícím onemocnění (15 min)
 4. N. Pavlíková, J. Kovář: Enviromentální  polutanty poškozující beta buňky (15 min)
 5. J. Polák, A. Havlová: Syndrom spánkové apnoe u diabetiků (10 min)

Diskuze

DNE 9. BŘEZNA 2015

Přednáškový večer Ústavu biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FNM

Přednosta: prof. MUDr. Milan Macek, DrSc.

SEKLŮV VEČER

Koordinátor: prof. MUDr. Milan Macek, DrSc.

Předsedající: prof. MUDr. Petr Goetz, DrSc.

 1. M. Macek: Nejnovější strategie biochemického screeningu v I. trimestru ke zdokonalení záchytu rizik aneuploidie, preeklampsie, růstové retardace plodu a předčasného porodu (15 min)
 2. N. Ptáková: Sekvenování nové generace, příklad kardiomyopatií (15 min)
 3. J. Drábová: Optimalizace cytogenetické diagnostiky (15 min)
 4. J. Paděrová: Molekulární syndromologie, příklad Kabuki (15 min)

Diskuze

DNE 16. BŘEZNA 2015

Přednáškový večer II. interní kliniky 1. LF UK a VFN

Přednosta: prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.

PELNÁŘŮV VEČER

Úskalí diagnostiky a léčby hluboké žilní trombózy

Koordinátor: prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.

Předsedající: MUDr. Jaroslav Svoboda

 1. A. Linhart: Úvod (5 min)
 2. P. Procházka: Diagnostika hluboké žilní trombózy (15 min)
 3. P. Vařejka: Endovaskulární léčba u dobře selektovaných pacientů (15 min)
 4. D. Karetová: Nová orální antikoagulancia v léčbě žilní trombózy (15 min)
 5. S. Heller: Jak léčit flembotrombózu horních končetin? (15 min)
 6. M. Chochola: Sekundární prevence žilní trombózy – čím déle, tím lépe? (15 min)
 7. J. C. Lubanda: Souhrn pro praxi (10 min)

Diskuze

DNE 23. BŘEZNA 2015

Přednáškový večer Kliniky dětské chirurgie 2. LF UK a FNM

Přednosta: prof. MUDr. Jiří Šnajdauf, DrSc.

KAFKŮV VEČER

Dětská chirurgie nejsou jenom apendixy nebo kýly

Koordinátor: prof. MUDr. Jiří Šnajdauf, DrSc.

Předsedající: prof. MUDr. Richard Škába, CSc.

 1. J. Šnajdauf: Úvod (5 min)
 2. B. Frýbová: Poranění jícnu (10 min)
 3. M. Šimsová: Duplikatury GIT (10 min)
 4. J. Trčka: Poranění bránice (10 min)
 5. P. Jurka: Metastázy plicní (10 min)
 6. J. Trachta: Poranění uretry (10 min)

Diskuze

DNE 30. BŘEZNA 2015

Přednáškový večer Urologické kliniky 1. LF UK a VFN

Přednosta: prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.

UROLOGICKÁ KLINIKA 1. LF UK A VFN

Koordinátor: prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.

Předsedající: prof. MUDr. Robert Gürlich, CSc.

 1. T. Hanuš: Úvod – 40 let Urologické kliniky 1. LF UK a VFN (10 min)
 2. R. Kočvara: Novinky v rekonstrukční a dětské urologii (10 min)
 3. O. Čapoun: Novinky v léčbě karcinomu prostaty (10 min)
 4. V. Vobořil: Novinky v léčbě urolitiázy (10 min)
 5. L. Zámečník: Novinky v andrologii (10 min)

Diskuze

Vzdělávací akce jsou pořádány dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a jsou ohodnoceny dvěma kredity.

Přednášky jsou zařazeny jako volitelný předmět pro studenty 1. LF UK Praha.

prof. MUDr. Richard Škába, CSc.
vědecký sekretář

prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.
předseda


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
nový kurz
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Léčba akutní pooperační bolesti
Autoři: doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.

Nové antipsychotikum kariprazin v léčbě schizofrenie
Autoři: Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.

Familiární transthyretinová periferní polyneuropatie
Autoři: MUDr. Radim Mazanec, Ph.D.

Diabetes mellitus a kardiovaskulární riziko, možnosti jeho ovlivnění
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se