Intenzivní medicína


Autoři: prof. MUDr. Jan Petrášek, DrSc.
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2015; 154: 51
Kategorie: Knihy

Pavel Ševčík (pořadatel), Martin Matějovič, Vladimír Černý, Karel Cvachovec, Ivan Chytra (spolupráce na pořádání)

Intenzivní medicína

Praha: Galén 2014, 3. přepracované a rozšířené vydání, 1195 s., cena 3500 Kč. ISBN 978-80-749-206-60

První vydání monografie Intenzivní medicína mělo 23 kapitol, 393 stran a bylo jen černobílé. Protože v té době (ani předchozí) nebyla jiná monografie a její potřeba byla nepochybná, byl celý náklad brzy vyprodán. Proto také, za pouhé 3 roky, vyšlo druhé, rozšířené vydání. To již mělo 25 kapitol a 422 stran.

Současné vydání je v pořadí třetí. Oproti předchozím se mírně rozšířila a obměnila pořadatelská skupina a velmi se rozšířil autorský kolektiv. Ten tvoří celkem 160 (!) odborníků, převážně anesteziologů-intenzivistů nebo pracovníků oborových jednotek intenzivní péče. Počet kapitol se sice nezměnil, ale téměř se ztrojnásobil rozsah knihy (1195 s.), také většina obrázků je barevná. Zvýšila se odborná úroveň knihy, protože jednotlivá témata jsou zpracována daleko podrobněji. Kniha také již není jen obvyklá učebnice pro lékaře atestující v oboru anestezie-resuscitace-intenzivní péče, ale rozsáhlá referenční monografie. A v tom také spatřuji její největší význam. V současné době nemá v naší literatuře konkurenci.

Text knihy je rozdělen do 24 kapitol v tomto pořadí: Obecná problematika (66 s.), Vybrané terapeutické postupy a techniky (75 s.), Monitorování (59 s.), Zobrazovací metody (24 s.), Šokové stavy, SIRS a MODS (40 s.), Kardiovaskulární systém (86 s.), Respirační systém (94 s.), Centrální nervový systém (72 s.), Gastrointestinální systém, játra a pankreas (50 s.), Ledviny (32 s.), Hematologie a krevní srážení (64 s.), Endokrinologie (22 s.), Poruchy vnitřního prostředí (24 s.), Závažné infekce (82 s.), Intoxikace (36 s.), Závažná traumata (106 s.), Nutriční podpora kriticky nemocných (12 s.), Specifické situace v intenzivní medicíně (68 s.), Kardiopulmonální resuscitace (20 s.), Vybrané kapitoly z pediatrické intenzivní medicíny (50 s.), Základy farmakoterapie (30 s.), Ošetřovatelská péče (12 s.), Psychiatrický pacient (24 s.) a Příloha (6 s.).


Odborný text je bohatě ilustrován a většina obrázků je barevných, velké množství tabulek a algoritmů usnadňuje pochopení složitějších rozhodovacích postupů. Použitá a doporučená literatura je zařazena za každou kapitolou a většinou je rozsahem úměrná významu tématu. Uváděné prameny jsou převážně moderní, nebyly opomenuty citace prací českých autorů. Obsah knihy se mi zdál až příliš podrobný, proto je i rozsáhlý (38 s.). Knihu uzavírá Seznam zkratek a vzhledem k rozsahu knihy přiměřený rejstřík (23 s.). Nakladatelství Galén vypravilo tuto knihu s pečlivostí jemu vlastní, text rozsáhlé knihy je prakticky bezchybný, grafika i reprodukce jsou velmi dobré kvality.

Obor anesteziologie-resuscitace-intenzivní medicína získal tuto pilířovou monografii sice o něco později než jiné obory, ale ta jistě bude po řadu let nejen zdrojem kvalifikovaných odborných informací, ale i ozdobou knižního fondu tohoto oboru.

Komu knihu doporučit? Nepochybně a především pracovníkům jednotek intenzivní péče (ARO i oborových JIP), pro něž by to měla být „povinná četba“, a specializovaným oddělením pracujících v režimu intenzivní medicíny – center dialyzačních, popáleninových a transplantačních ad. Většina kapitol může také být základem odborných seminářů všech pracovníků těchto oddělení.

Jsem přesvědčen, že tato kniha by rozhodně neměla chybět na žádném oddělení intenzivní medicíny.

prof. MUDr. Jan Petrášek, DrSc.

3. interní klinika 1. LF UK a VFN

U Nemocnice 1, 128 08 Praha 2


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Imunitní trombocytopenie (ITP) u dospělých pacientů
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Pěnová skleroterapie
Autoři: MUDr. Marek Šlais

White paper - jak vidíme optimální péči o zubní náhrady
Autoři: MUDr. Jindřich Charvát, CSc.

Hemofilie - série kurzů

Faktory ovlivňující léčbu levotyroxinem
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×