Kardioonkologie


Autoři: Prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2015; 154: 18
Kategorie: Knihy

Beata Mladosievičová a kolektiv

Kardioonkologie

Praha: Grada Publishing 2014, 208 s. ISBN 078-80-247-4338-2

První české vydání publikace s neobvyklým názvem nepochybně zaujme nejen onkology, ale také patofyziology, kardiology i pracovníky jiných oborů. Hlavní autorka a pořadatelka rukopisu prof. MUDr. Beata Mladosievičová, CSc. přizvala ke zpracování další dvě desítky odborníků, což se odrazilo ve skutečnosti, že zadané téma je zpracováno do mimořádné šíře. Již první kapitola napovídá, že jde o monografii zcela výjimečnou a moderně pojatou, která vychází z hlubokého pochopení složitých vztahů mezi buněčnými populacemi v myokardu, kde nelze přehlédnou roli progenitorových buněk, fibroblastů, endotelových a dalších buněk ani jejich interakce se signálními drahami, růstovými a transkripčními faktory. Naše dosavadní vědomosti o účinku kardiotoxických protinádorových léčiv jsou tak posunuty až na molekulární úroveň. To kvalitativně převyšuje dosavadní publikace věnované kardiotoxicitě protinádorových léčiv. Kromě podrobného popisu antracyklinové kardiotoxicity je probrána kardiotoxicita jiných konvenčních cytostatik, na kterou se často zapomíná. Značná pozornost je věnována dosud sporadicky publikovaným informacím o kardiotoxickém riziku cytokinů, některých hormonů a zejména nově zaváděných cílených léčiv, především inhibitorů tyrozinkináz. Vzhledem k tomu, že mnohá cílená léčiva se dnes stávají pravidelnou součástí komplexní protinádorové léčby, má tato stať značný dopad pro onkologickou praxi. Nechybí ani důležitá zmínka o poškození srdce po radioterapii na oblast hrudníku. Velmi podrobně jsou probrány diagnostické možnosti kardiotoxicity a návody na monitorování kardiálních funkcí. Naproti tomu mi připadá, že kapitola 11 „Cévní mozkové příhody u onkologických nemocných“ je do monografie začleněna poněkud neorganicky, i když společným jmenovatelem může být endotelová dysfunkce působená cytostatiky.


Text monografie je doplněn instruktivními schématy a tabulkami a čtenář jistě ocení též velmi podrobný seznam zkratek. Literární odkazy jsou aktuální a přiměřeně rozsáhlé. Závěrem mi nezbývá než poblahopřát autorům k úspěšné monografii.

prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
nový kurz
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Léčba akutní pooperační bolesti
Autoři: doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.

Nové antipsychotikum kariprazin v léčbě schizofrenie
Autoři: prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se