Zemřel farmakolog a člen redakční rady Časopisu lékařů českých MUDr. Norbert Gaier, CSc.


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2013; 152: 114-115
Kategorie: Osobní zprávy

Dne 7. února 2013, krátce po dovršení 70 let, náhle zemřel odborný asistent Farmakologického ústavu 1. LF UK a VFN v Praze MUDr. Norbert Gaier, CSc.


Norbert Gaier nastoupil na Farmakologický ústav FVL UK v Praze po promoci v roce 1967 a práci zde věnoval celý profesní život. Do jeho dlouholetého působení v oboru se promítá vývoj farmakologie posledních desetiletí. V týmu pracovníků vedeném prof. MUDr. Maxem Wenkem, DrSc. se zapojil do studia interakčních mechanismů látek ovlivňujících vegetativní nervový systém. Spolu s doc. MUDr. Miroslavem Mrázem, DrSc., uveřejnili výsledky práce o vlivu působků vegetativního nervového systému u inbredních potkanů s hypertenzí. Kandidátskou dizertaci „Studie uterorelaxačních a kardiologických účinků především beta-sympatomimetik“ obhájil v roce 1987. Později, ve skupině prof. dr. Hassana Farghali, DrSc., spolupracoval při studiu signálních buněčných mechanismů v hepatocytech a adipocytech. Do této oblasti se řadí jeho práce zabývající se oxidem dusnatým působícím jako signální mechanismus v kardiovaskulárním a nervovém systému i v mnoha dalších biologických systémech a funkcích organismu. Zaujaly ho též nové směry výzkumu, týkající se farmakologického a klinického přínosu aktivátorů sirtuinu 1 (SIRT 1) při oxidativním poškození. Význam této výzkumné oblasti shrnul v roce 2012 v tomto časopisu (Čas. Lék. čes. 2012; 151: 187–189).

Ve Farmakologickém ústavu 1. LF UK a VFN v Praze se MUDr. Norbert Gaier, CSc., podílel na pregraduální výuce studentů stomatologie i lékařství. Byl vedoucím autorem opakovaně vydávaných „Cvičení a testů z farmakologie“ a samostatných kapitol v řadě skript a učebnic pro mediky. Ve své pedagogické činnosti si získal respekt řady studentů, ale i v kruzích odborné veřejnosti při postgraduálním vzdělávání.

Aktivně se účastnil života fakulty i jako opakovaně zvolený člen Akademického senátu. Mimo fakultu působil zejména, když několik let řídil Komisi pro fytofarmaka a homeopatika a vytvořil základ pro regulaci těchto látek. Neméně záslužná byla i jeho mnohaletá činnost v redakční radě Časopisu lékařů českých.

V panu asistentu Norbertu Gaierovi, CSc., ztrácí 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze významného odborníka a uznávaného vysokoškolského učitele. V osobě zesnulého odešel z našeho středu charakterní a pracovitý člověk a milý kolega.

Čest jeho památce!

Jménem spolupracovníků

prof. MUDr. František Perlík, DrSc.

Farmakologický ústav 1. LF UK a VFN

Redakce Časopisu lékařů českých se připojuje k projevům lítosti nad úmrtím pana profesora Pavla Bartáka a pana doktora Norberta Gaiera, kteří byli dlouholetými členy redakční rady časopisu a významným podílem přispívali k jeho chodu.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se