Richard Rokyta, Miloslav Kršiak, Jiří Kozák (eds.)
BOLEST
Přepracované, doplněné vydání


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2013; 152: 117
Kategorie: Kniha

Praha: Tigis 2012, 747 s. ISBN: 978-80-87323-02-1


Když dá hlavy dohromady 76 renomovaných autorů pod taktovkou tří zkušených editorů, lze očekávat znamenitý výsledek. Tak se také stalo v případě algeziologického opusu, který má ve svém monumentálním výsledku 747 stran formátu A4 zajímavého čtení.

Heslo „bolest“má již samo o sobě přitažlivost svou hororovou příchutí; na své si zde ovšem přijde mnohem více racionální stránka čtenářovy zvědavosti. Osm kapitol poskytuje revue komplexního jevu, který prostupuje všechny oblasti mediciny; jevu, který se neméně pronikavě proplétá také celou filosofií lidské existence. Život bez bolesti je nemyslitelný a i kdyby byl teoreticky možný, byl by zahanbující.

Již přehled terminologie s 19 názvy různých typů bolesti nás uvádí ze světa medicínského amatéra do říše členité vědy. Dovídáme se na 50 stranách, která bolest a proč je fyziologická, z jakých nociceptorů se vnímá a čím se tato transdukce moduluje. Kromě tkáňové úrovně probíhá modulace centrální, hlavně cestou descendentního antinociceptivního systému. Opioidy, kanabinoidy, substance P, dopamin, β-endorfiny, neuropeptid Y, oxytocin, orexin, glutamát, serotonin jsou jen ukázkami z výčtu neuromodulátorů, účastnících se na stressových reakcích, tlumících bolest. Jejich sledování je předmětem početných animálních výzkumných modelů.

Pro farmakologii bolesti bylo vyhrazeno 65 stran. Obsahují popis periferní i centrální neurotransmise, výklad neopioidních i opioidních analgetik, se závislostí, tolerancí i antagonisty. Graf překvapivě udává, že analgetický účinek placeba převyšuje kodein a je shodný s tramadolem 50. Paracetamol překonává i tramadol 100. Ekvianalgetické dávky opioidů jsou v tabulce. Specifická a adjuvantní léčiva zahrnují antidepresiva, antikonvulziva, neuroleptika, benzodiazepiny, myorelaxancia, kortikosteroidy a další. Lokální anestetika a nakonec placebo uzavírají kapitolu.

Ve „Vyšetřování bolesti“ najde čtenář analogové škály verbální i non-verbální jakož i elektrofyziologickou algometrii. Stanovení psychologického profilu pacienta vede následně ke kognitivně behaviorální léčbě.

Pátá kapitola se věnuje typologii bolesti – akutní, neuropatické (periferní i centrální), viscerální (se subkapitolami jednotlivých viscerálních orgánů), fantomové a dalším. Neuropatie doprovází řada přehledných neuroanatomických schémat. Neúspěch či nedostatečný efekt zákroků na bederní páteři je předmětem kapitoly „Failed back surgery syndrome“. „Regionální komplexní bolestivý syndrom“ zpracovává vegetativní a trofické dopady systémové dysregulace mikrocirkulační i kostní. Kapitoly bolesti stařecké a dětské znovu protínají předchozí obecně pojaté principy patofyziologie, diagnostiky, terapie farmakologické i behaviorální – se zřetelem ke specifikům věku a jeho empatickým nezbytnostem. Chirurg předkládá důležitou kapitolu „Hojení rány“ (kůže, kosti, zažívacího traktu).

Bolesti onkologické v kapitole VI. a bolesti orgánů v kapitole VII. (hrudník, břicho, rheumatismus, gynekologická oblast včetně porodu, hlava, kosti, bedra, orofaciální zóna s ohledem na ORL i zuby, mužská pánev) – jsou hlubokým a elegantním přehledem klinických přístupů k nejčastějším nozologickým jednotkám a jejich průvodním bolestem. Pokrývají 180 stran a klinik zde najde velkou část z podstaty svého oboru. Tyto kapitoly přinášejí plně dotaženou diferenciální diagnostiku, využití škál bolesti v praxi a návody k praktickému postupu. Obecné principy z kapitol předchozích se zde užitečně opakují a promítají do konkrétního postupu.

Poslední kapitola „Léčebných technik“ ukazuje nečekanou bohatost nových analgetických postupů: intervence nervových blokád s neurolýzou, přístupy do páteřního kanálu, k nervovým plexům i gangliím, programované neurostimulace, transkraniální magnetickou stimulaci a radiofrekvenční léčbu. Kapitoly těchto semikonzervativních přístupů uzavírají implantabilní porty pro aplikace venózní, arteriální, peritoneální, epidurální a intratekální. Následné kapitoly neurochirurgické řeší bolest trigeminu, periferních nervů i míšních kořenů. Po možnostech gamma nože následují přístupy rehabilitační od termického ovlivnění bolesti přes manuální léčbu a kineziterapii až po psychoterapii a akupunkturu. Závěrečný rejstřík má kolem 1200 hesel. Barevná i černobílá anatomická schémata, neuroradiologické nálezy, hojnost grafů a tabulek činí knihu velmi dobře srozumitelnou.

Popsaná encyklopedie bolesti je pokladem pro knihovnu každého lékaře. Nejen proto, že bolest jako taková je jedním z dominantních příznaků klinické mediciny, ale také proto, že předložené pojetí přináší pohledy do všech zákoutí diagnostiky a léčby prakticky ve všech odvětvích ambulantní i klinické práce. Tříbí vědomosti, umožňuje pochopení a podává vodítka ke konkrétní terapii. Spíše než k souvislému čtení lze očekávat její využití ad hoc ve chvílích bezradnosti. Velkolepé dílo!

prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc

Neurologická klinika 3. LF a FNKV


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se