13. konference Tabák a zdraví v Lékařském domě (Praha, 15. listopadu)


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2013; 152: 106-107
Kategorie: Sjezdy

Již po třinácté se zaplnil velký sál Lékařského domu více než 120 lékaři a sestrami na tradiční konferenci Tabák a zdraví. Tradičně byli pořadateli domácí Pracovní skupina pro prevenci a léčbu závislosti na tabáku ČLS JEP (přivítal prof. MUDr. Tomáš Zima ,DrSc., MBA), 1. lékařská fakulta UK (přivítal její nový děkan prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.) a Všeobecná fakultní nemocnice ve spolupráci se Společností pro léčbu závislosti na tabáku.

I tentokrát se organizátoři snažili vyhnout notoricky známým souvislostem kouření. Hned na začátku zcela zaujal prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc. (LF UK Hradec Králové), který objasnil většinou nečekané a překvapivě zajímavé souvislosti kouření a metabolismu vitaminů, zejména svého oblíbeného vitaminu D. Většina účastníků se po jeho přednášce zřejmě zamýšlela nad vlastním deficitem vitamínu D, a to i bez ohledu na kuřácký status, i když kuřáci měli k přemýšlení důvody pádnější.

Komplikované souvislosti kouření s tlakem krve (TK) s přehledem rozpletla prof. MUDr. Renata Cífková, CSc. z Thomayerovy nemocnice v Krči. Není to jasné ani jednoduché, po zanechání kouření se může TK přechodně zvýšit, ale celkově je vliv kouření negativní.

Centrum pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK a VFN spolupracuje čtvrtým rokem s Nicotine Dependence Center (NDC), Mayo Clinic, Rochester, MN, USA. NDC je také vedoucím pracovištěm projektu „GlobalBridges“ (www.globalbridges.org), jehož cílem je globálně propojit ty, kdo se zabývají léčbou závislosti na tabáku, či by se jí zajímat měli, včetně poskytovatelů zdravotní péče, a také je všechny k této léčbě na dané úrovni vzdělávat a motivovat. V rámci projektu bylo vyškoleno několik set terapeutů jen v roce 2012.

Podle údajů ředitele NDC prof. Richarda Hurta jsme referovali o přehledu činností NDC – ambulantní léčba, intervence u hospitalizovaných a rezidenční program i týdenní kurzy pro „TTS“ – Tobacco Treatment Specialist. V rámci projektu AMVIS-KONTAKT ME09014 lékařky Centra pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK a VFN MUDr. Alexandra Kmeťová, MUDr. Lenka Štěpánková a MUDr. Kamila Zvolská navštívily NDC v Rochesteru, kurz pro TTS absolvovaly, a tak mohly na závěr svých sdělení ve společném diskuzním panelu vše živě popisovat na základě vlastních zkušeností. Překvapením mohla být důležitá role sester.

Naším špičkovým odborníkem v alergologii je prof. MUDr. Václav Špičák, DrSc., který mluvil pochopitelně o alergiích a kouření. Těžko bychom hledali znečištěnější vzduch pro vdechnutí než tabákový kouř.

Zajímavou přednáškou – a jak ji sám autor označil, také rozvernou – byly informace o kouření a mozku doc. MUDr. Oldřicha Vinaře, DrSc. Nehovořil pouze o dopaminu, ale především o endorfinech a například těžko prokazatelné statistické významnosti frekvence pohlavního styku pro oplodnění.

Tandem sester (Vladislava Felbrová, Stanislava Kulovaná z VFN) informoval ústy Kateřiny Malé z ÚVN o svých aktivitách v léčbě závislosti na tabáku – mnoha probíhajících edukačních akcích pro sestry, akcích pro veřejnost, sesterském festivalu Sestrafest a mezinárodní spolupráci s International Society of Nurses in Cancer Care a minigrantech, které od nich obdržely sestry řady zdravotnických zařízení právě na posílení role sester v léčbě závislosti na tabáku.

Konference končila diskuzí na nejrůznější aktuální témata včetně elektronických cigaret, o absenci vykazování diagnóz F17.2 a Z58.7 – závislost na tabáku/abstinenční syndrom a expozice pasivnímu kouření, o jednotných baleních cigaret či nevůli našich politiků k legislativním úpravám kontroly tabáku. To vše v milé přátelské atmosféře – alespoň tak se mi zdálo.

Těšíme se na příští ročník v pátek 15. listopadu 2013.

doc. MUDr. Eva Králíková, CSc.

Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN

Centrum pro závislé na tabáku III. interní kliniky1. LF UK a VFN

Studničkova 7, 128 00 Praha 2

e-mail: eva.kralikova@lf1.cuni.cz


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se