Pražské Fyziologické dny 2013 (Praha, 5. až 7. února 2013)


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2013; 152: 108-109
Kategorie: Sjezdy

Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i. byl letošním pořadatelem přehlídky několika desítek přednášek, referátů a posterů v rámci 89. fyziologických dnů. Ve dnech 5. až 7. února 2013 se v Krčském areálu Akademie věd v Praze uskutečnilo toto tradiční setkání badatelů a studentů fyziologie člověka a živočichů sjednocených pod hlavičkou Fyziologické společnosti při České lékařské společnosti J.E. Purkyně. Záštitu převzal předseda Akademie věd ČR prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr.h.c. a primátor hlavního města Prahy doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.

Fyziologické dny jsou už po desetiletí jedinečným místem vzrušujících diskuzí nad novými, často objevnými výsledky, které se většinou za pár měsíců objeví v plné kráse na stránkách zahraničních i našich časopisů. Spoluzakladatelem Fyziologických dnů byl vynikající fyziolog profesor Vilém Laufberger, objevitel ferritinu a hormonálního řízení vývoje obratlovců, který se roku 1958 podepsal mezi prvními na prezenční listinu Fyziologických dnů a přednesl přednášku o vzruchové teorii nervového systému. Na Fyziologických dnech byly také poprvé vysloveny např. vědecky prokázané teorie o vývojových periodách mláďat po porodu, které ovlivnily moderní pediatrii a výživu dětí, trofická teorie prof. Gutmanna, která umožnila pochopit regeneraci poškozených nervů a svalů, molekulová podstata biorytmů a poruch spánku a mnoho dalších.

Také letos členové Slovenské a České fyziologické společnosti představili svým kolegům a hostům výsledky svých výzkumných programů v zastřešujících vědních oborech, jako je fyziologie srdce a cirkulace, neurofyziologie, molekulová biochemie, genetika a fyziologie metabolismu a zánětu anebo v používání nejnovějších výzkumných technologií. Jednou z nejzajímavějších sekcí byla bezesporu ta, která se týkala nových metod použitelných pro funkční analýzy fyziologických procesů. O jedné z metod se posluchači dozvěděli víc už první den, v úterý 5. února. Je to metoda genetická a umožňuje pomocí tzv. nukleáz „zinkových prstů“ poměrně snadnou editaci genomu buněk malých laboratorních zvířat. Jde např. o cílené bodové i rozsáhlejší mutace v konkrétních oblastech primární struktury bílkovin, které pracovníci Fyziologického ústavu studují vzhledem k jejich podílu na metabolických a nervově degenerativních onemocnění.

Další moderní zobrazovací metodu představila slovem, obrazem a exkurzí ve čtvrtek 7. února v Haškově posluchárně nové budovy ústavu molekulární genetiky AV ČR v Krčském areálu, kde převážně konference probíhala, ředitelka FGÚ dr. Lucie Kubínová, vývojový pracovník firmy dodavatelské firmy Bruker Biospin dr. Jens Waldeck, a garant nového přístroje dr. Pavel Flachs. Přístroj Albira, pořízený především z prostředků operačního programu Praha – konkurenceschopnost, inovace pro vědu, slučuje výhody počítačové tomografie a pozitronové emisní tomografie s velmi vysokým rozlišením (μCT/PET), která na buňkách a tkáních drobných laboratorních živočichů zachytí v čase a prostoru průběh metabolických dějů, průběh hypoxie, vazbu ligandů na receptory, distribuci metabolitů a farmak v živém organismu. Lze s její pomocí také pozorovat vznik a růst novotvarů, nádorů, cévního zásobení a studovat celou řadu dalších patofyziologických procesů prakticky ve všech orgánech včetně kostí, kloubů a vaziva. Účastníci Fyziologických dnů včetně přítomného předsedy AV ČR prof. Drahoše a řady novinářů a reportérů si robustní přístroj o výšce asi 170 cm prohlédli přímo v laboratoři. Na téměř 80 přednáškách a u 90 posterů si čeští a slovenští fyziologové spolu s dalšími zájemci z řad klinických pracovníků, lékařů, pedagogů a studentů mohli uvědomit vzájemné propojení a podobné principy činnosti řady buněčných typů a orgánů. Není tedy překvapivé, že už přes 100 let patří fyziologie, tento jedinečný integrující biomedicínský obor, k těm, za něž se každoročně uděluje jedna z Nobelových cen.

Program, abstrakta a fotodokumentace na: http://memory.biomed.cas.cz/FD2013/ved_program.html

prof. MUDr. František Vyskočil, DrSc.

Fyziologický ústav AV ČR

Vídeňská 1083, 142 00 Praha 4

e-mail: vyskocil@biomed.cas.cz


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Možnosti biologické léčby u CRSwNP
nový kurz
Autoři: MUDr. Zuzana Balatková, Ph.D.

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autoři:

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Urtikarie – přehled o onemocnění a léčbě a významu antihistaminik
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se