ZMĚNY CELULÁRNÍ IMUNITY PO PODÁNÍ NUKLEOTIDŮ


Changes in Cellular Immunity after Nucleotide Administration

Background.
Nucleotide deficiency in the diet of experimental animals reduces cellular immunity, and converselyit is assumed that an increased intake could improve the immunity also in humans.Methods and Results. The authors administered to 12 women with malignant tumours the dietetic preparationPreventan containing nucleotides, 1x 1 mg/day, and followed up for four weeks some immunological parameters.There was a considerable decline of CRP and conversely an increase in the number of T-lymphocytes (CD 3+ ),T-lymphocyte helpers (CD 4+ ) and suppressor/cytotoxic T-lymphocytes (CD 8+ ), almost to double values. There wasalso an increase of the cytotoxic activation and activated T-lymphocytes. As to parameters of humoral immunity,except for a small rise of IgG, no major changes were recorded and the number of B-lymphocytes did not change(CD 19 ).Conclusions. Supplementation with a dietetic preparation containing nucleotides increases the number of T-lym-phocytes, their sub-populations and their activation, and thus has a favourable impact on cell-mediated immunity asapparent from the marked decline of CRP.

Key words:
nucleotides, cellular immunity, T-lymphocytes.


Autoři: J. Kocián;  J. Kalanin 1
Působiště autorů: I. interní klinika IPVZ FTN, Praha, 1 Imunologické pracoviště IKEM, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 1999; : 209-211
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Nedostatek nukleotidů v dietě snižuje u pokusných zvířat celulární imunitu, naopak se předpokládá,že by jejich zvýšený přívod mohl tuto imunitu zvyšovat, a to i u lidí.Metody a výsledky. U 12 žen s maligními tumory jsme podávali dietní přípravek Preventan s obsahem nukleotidův dávce 1krát 1 mg denně a 4 týdny sledovali některé imunologické parametry. Došlo k značnému snížení CRPa naopak ke zvýšení počtu T lymfocytů (CD 3+ ), pomocných T lymfocytů (CD 4+ ) a supresorových/cytotoxických Tlymfocytů (CD 8+ ), a to téměř na dvojnásobek. Zvýšila se i cytotoxická aktivace a aktivované T lymfocyty. Z para-metrů humorální imunity až na malý vzestup IgG nedošlo k významnějším změnám, rovněž se nezměnil počet Blymfocytů (CD 19 ).Závěry. Přídavek potravinového doplňku s nukleotidy zvyšuje počet T lymfocytů, jejich subpopulací a jejichaktivaci. To příznivě ovlivní buňkami podmíněnou imunitu, o čemž svědčí výrazný pokles CRP.

Klíčová slova:
nukleotidy, buněčná imunita, T lymfocyty.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×