PLICNÍ ENDOMETRIÓZA


Pulmonary Endometriosis

Endometriosis in less common locations can become a diagnostic pitfall both from the clinical and morphologicalpoint of view, as this diagnosis is only seldom considered in the first series of differential diagnoses. This was truealso for our patient reported. 48-year-old woman underwent left superior lobectomy for the clinical diagnosis ofpulmonary neoplasm. Slightly prominent subpleural whitish nodular partly cystic tissue was histologically identifiedas pulmonary endometriosis. It consisted of proliferative to hyperproliferative endometrial glands surrounded byproliferation type stroma. Focally slight cytological glandular atypias and immature squamous metaplasia werepresent. Later another focus was located by x-ray examination. Without any surgery, it responded to six monthtreatment with competitive gonadoliberin agonist (GnRH analogue) Zoladex. Three years after the treatment no signsof the disease have been present. The correct clinical diagnosis accompanied with cautious morphological verificationmay prevent unnecessary extensive surgery. However, even some correctly diagnosed and morphologically verifiedcases may require radical operative removal. Either approach (conservative therapy and surgery) completed withsubsequent dispensarisation may prevent both the common (cycle related progressive tissue damage) and rare (tissuedestruction, malignant transformation) complications.

Key words:
pulmonary endometriosis, lung pseudotumours, long neoplasm, catamenial haemothorax, catamenialhaemoptysis.


Autoři: Dušková J.. Vítková I.
Působiště autorů: Ústav patologie 1. LF UK a VFN, Praha a katedra patologie IPVZ, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 1999; : 214-216
Kategorie: Články

Souhrn

Endometrióza v méně obvyklých až vzácných lokalizacích představuje diagnostické úskalí jak z hlediska klinic-kého, tak morfologického, neboť zpravidla není v počátcích diagnostického procesu předmětem diferenciálnědiagnostických úvah. Tak tomu bylo i u námi popisovaného onemocnění. 48letá žena podstoupila levostrannou hornílobektomii s klinickou diagnózou tumor plicní. Supleurálně prosvítající uzlovité bělavé, zčásti cystické ložisko bylohodnoceno histologicky jako endometrióza. Vykazovalo přítomnost žlázek i stromatu proliferačního až hyperproli-feračního charakteru ložiskově s mírnými cytologickými nepravidelnostmi žlázového epitelu a okrsky dlaždicovémetaplazie. Následně bylo zjištěno ještě jedno ložisko, které bez operačního zákroku regredovalo po šestiměsíčníléčbě kompetitivním agonistou gonadoliberinů Zoladexem. Pacientka se v současné době (tři roky od operačníhovýkonu) těší dobrému zdraví. Správná klinická diagnóza doplněná případně co nejšetrnějším morfologickýmověřením nálezu může zabránit nepřiměřeně rozsáhlému operačnímu výkonu, nicméně i část klinicky správnědiagnostikovaných a morfologicky ověřených onemocnění si vynutí operační řešení. Důsledná léčba a následnádispenzarizace zabrání jak komplikacím obvyklým – z cystických změn progrese, tak vzácným – malignímu zvratua destrukci nosné tkáně.

Klíčová slova:
endometrióza plic, plicní pseudotumory, plicní nádory, katameniální pneumotorax, katameniálníhemoptýza.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Možnosti biologické léčby u CRSwNP
nový kurz
Autoři: MUDr. Zuzana Balatková, Ph.D.

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autoři:

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Urtikarie – přehled o onemocnění a léčbě a významu antihistaminik
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se