PŮSOBENÍ INZULINU U VYSOKORENINOVÝCH ANÍZKORENINOVÝCH HYPERTENZÍ


Effects of Insulin in High-Renin and Low-Renin Hypertension

Background.
Setback in insulin resistance has been described in patients with essential hypertension. The aim ofour study was to verify at the receptor and postreceptor levels the presence of insulin resistance in patients with highor low renin activity.Methods and Results. Six patients with the renal artery stenosis (20 to 65 years, average age was 51 ± 12 years,BMI: 27 ± 2.0 kg.m2) and six patients with primary hyperaldosteronism (28 to 61 years, average age was 50 ± 13years, BMI: 26.9 ± 3.2 kg.m2) were investigated. Their diagnose was confirmed by laboratory examination, computertomography, and duplex sonography. Blood pressure was monitored for 24 hours with Spacelab tonometer (SBP:161 ± 29 mmHg, DBP: 98 ± 12 mmHg versus SBP: 168 ± 21 mmHg, DBP: 103 ± 9 mmHg; plasma renin activitywas 8.1 ± 5.6 versus 0.3 ± 0.4 ng.ml-1.h-1, p

Key words:
renin activity, primary hyperaldosteronism, clamp.


Autoři: G. Šindelka;  J. Widimský;  M. Prázný;  Z. Kasalová;  J. Škrha
Působiště autorů: III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 1999; : 205-208
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Zhoršená inzulinová rezistence byla popsána u nemocných s esenciální hypertenzí. Cílem naší studiebylo ověřit na receptorové a postreceptorové úrovni přítomnost inzulinové rezistence u hypertenze s vysokoua nízkou reninovou aktivitou.Metody a výsledky. Vyšetřeno bylo šest pacientů se stenózou renální arterie (průměrný věk 51 ± 12 let, rozmezí20–65 let, BMI: 27,0 ± 2,0 kg.m-2) a šest pacientů s primárním hyperaldosteronizmem (průměrný věk 50 ± 13 let,rozmezí 28–61 let, BMI: 26,9 ± 3,2 kg.m-2). Diagnóza byla stanovena pomocí laboratorních vyšetření, výpočetnítomografie a duplexní sonografie. Krevní tlak byl monitorován po dobu 24 hodin Spacelab tonometrem (STk: 161± 29 mmHg, DTk: 98 ± 12 mmHg vs. STk: 168 ± 21 mmHg, DTk: 103 ± 9 mmHg, plazmatická reninová aktivitabyla 8,1 ± 5,6 vs. 0,3 ± 0,4 ng.ml-1h-1, p

Klíčová slova:
reninová aktivita, primární hyperaldosteronizmus, clamp.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se