SYSTÉMOVÁ AMYLOIDÓZA AKO PRÍČINA TZV.ATEROSKLEROTICKÝCH KRVÁCAVÝCH KOMPLIKÁCIÍ


Systemic Amyloidosis as a Cause of So-called Atherosclerotic Complications

Background.
A survey of the pathogenesis, diagnostics and treatment of amyloidosis is presented, illustrated bylong-term clinical experience with the treatment of 28 patients with primary amyloidosis, 4 patients with familialand 7 patients with secondary amyloidosis.Methods and Results. To all patients combined treatment of glucocorticosteroids and cytostatics was administe-red. For primary amyloidosis methylprednisolone, vincristine (oncovine), cyclosphosphamide, alkeran, chlorethyl-nitrosourea (MOCCA), and in secondary amyloidosis cyclophosphamide, vincristine, prednisone (CVP). In allpatients, this treatment was combined with dimethylsulphoxide treatment (DMSO) administered in intravenousinfusion (5 g/100 ml saline) for 3-5 days before the start of cytostatic therapy. In primary amyloidosis the medianof survival was 48 months, in secondary amyloidosis the median survival was 72 months.Conclusions. The authors emphasise the need of an early diagnosis and start of comprehensive therapy completedin recent years successfully with immunomodulatory therapy using hydrolytic enzymes (WOBE MUGOS).

Key words:
systemic amyloidosis, therapy of amyloidosis, primary amyloidosis.


Autoři: A. Sakalová;  D. Škultétyová 1;  J. Škultéty 2
Působiště autorů: Klinika hematológie a transfuziológie FN, Bratislava, 1 Slovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, Bratislava 2 I. chirurgická klinika FN, Bratislava
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 1999; : 212-216
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Podáva sa stručný prehľad o patogenéze, diagnostike a liečbe amyloidózy, doplnený dlhoročnýmiklinickými skúsenosťami s liečbou 28 chorých s primárnou amyloidózou, 4 chorých s familiárnou a 7 chorých sosekundárnou amyloidózou.Metódy a výsledky. U všetkých sa podávala kombinovaná liečba glukokortikoidov s cytostatikami. Pri primárnej(myelóm) kombináciu metylprednizolónu, onkovínu, chlóretylnitrozoúrey, cyklofosfamidu, alkeranu (MOCCA), prifamiliárnej buď kombinovanú cytostatickú chemoterapiu alebo monoterapiu alkeranu s prednizónom. Pri sekundár-nej kombináciu cyklofosfamidu, vinkristínu a prednizónu (CVP). Vo všetkých kombinujú túto liečbu s dimetylsul-foxidovou liečbou (DMSO), ktorú podávajú v intravenóznej infúzii (5 g/100 ml fyziologického roztoku) 3-5 dní zasebou pred začatím cytostatickej liečby. V skupine primárnej amyloidózy dosiahli medián prežitia 48 mesiacov,v skupine sekundárnej amyloidózy bol medián prežitia 72 mesiacov.Závery. Autori zdôrazňujú potrebu včasnej diagnostiky a začatia komplexnej liečby, ktorú v posledných rokochúspešne doplňujú imunomodulačnou liečbou pomocou hydrolytických enzýmov (WOBE MUGOS).

Klíčová slova:
systémová amyloidóza, liečba amyloidózy, primárna amyloidóza.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se