TRANSPLANTACE PANKREATU: KOMU A KDY?


Pancreas Transplantation: For whom and when

Hyperglycemia is an important factor in the development and progression of the complications of diabetes. Pancreastransplantation is currently the only method able to achieve sustained normoglycemia in type I diabetes. By now,this procedure has become an accepted treatment option combined with kidney transplantation for selected patientswith end-stage diabetic nephropathy. The definite benefits of pancreas transplantation comprise relieve from insulinadministration, superb glycemic control, improved quality of life and long-term survival of patient with severeautonomic neuropathy. Presumed benefits represent stabilization or slowing of progression of microvascularcomplications. Definite disadvantages are the risk of the surgical procedure, graft rejection and the necessity ofpermanent immunosuppression. Isolated pancreas transplantation in nonuremic type-1 diabetic patients is stillcontroversial. Diabetic complications of the potential recipient have to be potentially correctable by the transplantationand their significance must exceed all risks of the operation and life-long immunosuppression. Currently, approx.25 combined transplants are performed per year in IKEM with the results comparable to those reported by theInternational Pancreas Transplant Registry. Seven nonuremic type-1 diabetic recipients of 8 operated in IKEM byJune 2000 have been insulin-independent for 1–33 months. The main indication for isolated pancreas transplantationis brittle diabetes with hypoglycemia unawareness syndrome and labile diabetes with severe autonomic neuropathyand rapid progression of microangiopathy despite appropriate intensified insulin therapy.?

Key words:
diabetes mellitus, pancreas transplantation, diabetic nephropathy, microangiopathy.


Autoři: F. Saudek;  P. Bouček;  M. Adamec
Působiště autorů: Klinika diabetologie Centra diabetologie Institutu klinické a experimentální medicíny, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 1999; : 195-199
Kategorie: Články

Souhrn

Hyperglykémie je důležitý faktor pro vznik a vývoj komplikací diabetu. Zatím jedinou léčebnou metodou, kterádokáže u diabetu I. typu navodit dlouhodobou normoglykémii, je transplantace pankreatu. V současné době jepovažována za standardní způsob léčby v kombinaci s transplantací ledviny u vybraných pacientů s konečnýmstadiem diabetické nefropatie. Mezi prokázané výhody transplantace pankreatu patří ukončení inzulinové léčby,perfektní kontrola glycidového metabolizmu, zlepšená kvalita života a lepší přežívání u pacientů s těžkou formouautonomní neuropatie. Předpokládanými, ale dosud plně neprokázanými výhodami jsou stabilizace nebo zpomalenídalšího vývoje mikroangiopatických komplikací. Nevýhodami jsou riziko chirurgického výkonu, možnost rejekcea trvalá nutnost užívat imunosupresivní léčbu. Indikace izolované transplantace pankreatu u neuremických příjemcůje zatím kontroverzní. Problémy potenciálního příjemce spojené s dalším průběhem diabetu musí mít reálnou naději,že budou transplantací odstraněny a jejich tíže musí převyšovat možná rizika operace a imunosuprese. V Institutuklinické a experimentální medicíny se nyní provádí zhruba 25 kombinovaných transplantací ročně a výsledky jsouobdobné jako na předních světových pracovištích. Izolovanou transplantaci pankreatu podstoupilo zatím 8 neure-mických příjemců, z nichž u 7 trvá zatím plná funkce štěpu pankreatu po dobu 1–33 měsíců. Hlavní indikací izolovanétransplantace pankreatu je „brittle” diabetes se syndromem porušeného vnímání hypoglykémie a labilní diabetesprovázený těžkou formou autonomní neuropatie a s rychlou progresí mikroangiopatie navzdory správně prováděnéintenzifikované inzulinové léčbě.

Klíčová slova:
diabetes mellitus, transplantace pankreatu, diabetická nefropatie, mikroangiopatie.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se