KLINICKÝ A EKONOMICKÝ VÝZNAM DŮSLEDNÉNÁHRADY ŽELEZA PŘI LÉČBĚ ANÉMIEREKOMBINANTNÍM HUMÁNNÍM ERYTROPOETINEM UHEMODIALYZOVANÝCH NEMOCNÝCH


Clinical and Economical Significance of Consistent Replacementof Iron with Recombinant Human Erythropoietin in Treatment of Anaemia in Patients on Hemodialysis

Background.
Anaemia is a common phenomenon encountered in patients on hemodialysis. Although treatmentwith rHuEPO therapy is effective, it may fail even at high doses. As rHuEPO efficacy depends on the bioavailabilityof iron, we monitored the effect of consistent iron supplementation on hematocrit levels and rHuEPO dosage.Methods and Results. 24 patients of our outpatient dialysis centre were included in this study. The mean age was59 years. The age group over 60 included 14 patients. The mean duration of dialysis treatment was 23.8 months. Thepatients were followed for 6 months according to the NKF-DOQI (National Kidney Foudantion Dialysis OutcomesQuality Initiative) recommendations for the treatment of anaemia. Following values were examined monthly:hematocrit, transferin saturation (TSAT) and ferritin. Iron and rHuEPO dosage was adjusted accordingly. Genetictests for haemochromatosis were conducted in 4 patients with the highest value of TSAT and ferritin. TSAT increasedfrom a mean of 15.9 % to 35.9 % (p

Key words:
anemia, erythropoietin, iv iron therapy, hemodialysis


Autoři: S. Vaňková;  R. Šafářová;  M. Horáčková;  J. Herink;  I. Rychlík
Působiště autorů: I. interní klinika 3. LF UK a FNKV, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 1999; : 209-213
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Léčba anémie hemodialyzovaných nemocných rekombinantním humánním erytropoetinem (rHuE-PO) je efektivní, avšak často selhává i při vysokých dávkách. Dostupnost železa pro krvetvorbu je nutnou podmínkoupro účinek rHuEPO. Proto byl sledován vliv důsledné náhrady železa na hematokrit a dávku rHuEPO.Metody a výsledky. Do studie bylo zařazeno 24 pacientů (průměrný věk 59 let) z ambulantního dialyzačníhostřediska. Z nich 14 bylo starších 60 let. Průměrná doba dialyzační léčby byla 23,8 měsíce. Nemocní byli sledováni6 měsíců. V měsíčních intervalech byl vyšetřován hematokrit, saturace transferinu železem (TSAT) a feritin. Dlevýsledků byla upravována dávka železa a rHuEPO. Léčba byla vedena dle doporučení NKF-DOQI (National KidneyFoundation Dialysis Outcomes Quality Initiative) pro léčbu anémie. Během sledování došlo k vzestupu TSATz průměrných 15,9 % na 35,9 % (p

Klíčová slova:
anémie, intravenózní terapie železem, erytropoetin, hemodialýza.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se