KARDIOLOGIE 2000


Cardiology Update 2000.

In cardiovascular pharmacotherapy, the main focus is now on statins (HMG-CoA-reductas e inhibitors) becauseof their antihyperlipidaemic and antiatherogenic effect. They are suggested to be benefitial also in senile dementia,stroke and osteoporosis and they can reduce incidence of ventricular arrhythmias in patients with cardioverter-de-fibrillator. In chronic heart failure, statins should be used with caution since reduced cholesterol levels relate toimpaired survival. As an alternative to statins and fibrates, niacin therapy may be considered. ACE inhibitors are ofproven benefit for patients with left ventricular dysfunction after acute myocardial infarction; however, in long-termtreatment, their protective activity is not superior to that of -blockers, diuretics and clonidine. Ca-channel antagonistsslightly increase the incidence of cardiovascular complications but reduce the incidence of stroke in high-risk patients.Biventricular pacing has been used with success in patients with severe heart failure and conduction disturbances,and the first permanent artificial ventricle was implanted to a patient with irreversible terminal heart failure in summer2000. Cardiospecific troponin I may be an uninvasive marker of a procoagulant status indicating e.g. graft failureafter cardiac transplantation; T-cadherin belongs to the cell-adhesion molecules and has a role in maintenance ofcellular contacts which are critical for the vessel wall architecture. Etamoxir, originally developed for the treatmentof diabetes II, has recently been shown to be a potential novel drug for heart failure. Routine use of nitric oxide aftercongenital heart surgery lessens the risk of pulmonary hypertensive crises.

Key words:
statins, niacin, biventricular pacing, nitric oxide, troponin I, T-cadherin, etamoxir, progress incardiology.


Autoři: P. Jerie
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 1999; : 200-204
Kategorie: Články

Souhrn

Statinům (inhibitorům HMG-CoA reduktázy) je v současné době věnována velká pozornost nejen pro jejichantihyperlipidemický a antiaterogenní účinek. Nové studie ukázaly příznivý efekt u senilní demence, v prevenciischemických mozkových příhod a osteoporózy. Zkouší se též u pacientů s kardioverterem-defibrilátorem, kde patrněsnižuje výskyt závažných komorových arytmií. Opatrnost se doporučuje u pacientů se srdečním selháním, zejménave vyšším věku: při snížení hladiny cholesterolu pod určitou mez byla zaznamenána vyšší úmrtnost. Jako alternativníléčba se doporučuje niacin. ACE-inhibitory se osvědčily v prevenci kardiovaskulárních komplikací u nemocnýchs dysfunkcí levé komory po akutním infarktu myokardu. Při srovnání dlouhodobého efektu nejsou však účinnějšínež podávání -blokátorů, diuretik a klonidinu. Blokátory kalciových kanálů snižují sice výskyt cerebrovaskulárníchpříhod u nemocných se zvýšeným rizikem, ale zvyšují riziko komplikací kardiovaskulárních. U nemocných sesrdečním selháním a poruchami vedení byly s úspěchem nasazeny biventrikulární pacemarkery; poprvé byla v létě2000 implantována umělá podpůrná komora u nemocného s terminálním nezvládnutelným selháním. Kardiospeci-fický troponin I se ukazuje jako možný časný ukazatel stavů spojených se zvýšenou koagulabilitou a následnýmpoškozením myokardu, např. též orgánové rejekce při srdeční transplantaci. T-cadherin byl identifikován jako součástmolekulárního systému, podílejícího se na regulaci složení cévní stěny. Etamoxir, který byl původně vyvinut proléčbu diabetu II. typu, by mohl být účinný též při srdečním selhání. Inhalace NO snižuje riziko pulmonální hypertenzepo operacích vrozených chlopňových vad.

Klíčová slova:
statiny, niacin, biventrikulární pacemarkery, NO-inhalace, troponin I, T-cadherin, Etamoxir, pokrokv kardiologii.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Možnosti biologické léčby u CRSwNP
nový kurz
Autoři: MUDr. Zuzana Balatková, Ph.D.

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autoři:

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Urtikarie – přehled o onemocnění a léčbě a významu antihistaminik
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se