VZTAH PLAZMATICKÝCH HLADIN IGF-I, LEPTINUA TNF-ALFA U DIABETIKŮ


Relation of IGF-I Leptin and TNF-alpha Plasma Levels, in DiabeticPatients

Background.
TNF-alpha, IGF-I and leptin are agents which influence insulin resistance, they play probably a partin the pathogenesis of diabetic nephropathy and influence mutually their production. The objective of the submittedinvestigation was to assess whether there exist relations between their concentrations in the plasma of diabeticpatients.Methods and Results. The authors examined 37 patients aged 18-67 years from a diabetic clinic, 10 with normalalbuminuria and normal renal function, 12 with microalbuminuria and 15 with macroalbuminuria and/or reducedrenal function. TNF alpha, IGF-I and leptin were assessed in plasma, using commercial kits, by the ELISA method.IgF-I in plasma correlated inversely with glycated haemoglobin (r = -0.20, p < 0.05). In women a correlation wasfound between IGF-I and TNF-alpha concentrations (r = 0.65, p < 0.01). No other mutual correlations were foundbetween concentrations of the investigated substances and between cytokine concentrations and serum creatinine,glycated haemoglobin, the blood glucose level and body mass index.Conclusions. IGF-I plasma levels correlate inversely with glycated haemoglobin and in women with the TNF-alphalevel. No other correlations were found between IGF-I. TNF-alpha and leptin plasma levels. The levels do notcorrelate with age, renal function and compensation of diabetes.

Key words:
diabetes mellitus, insulin-like growth factor (IGF-I), leptin tumour necrotizing factor-alpha, leptin,glucose metabolism.


Autoři: V. Chábová;  J. Perušičová 1;  V. Tesař;  J. Žabka;  M. Merta;  T. Rychlík;  T. Zima 2;  V. Bradová
Působiště autorů: I. interní klinika VFN a 1. LF UK, Praha, 1 Fakultní poliklinika VFN a UK, interní oddělení, Praha 2 I. ústav lékařské chemie a biochemie 1. LF UK, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 1999; : 217-219
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
TNF-alfa, IGF-I a leptin jsou působky, které mají vliv na inzulinovou rezistenci, pravděpodobně seuplatňují v patogenezi diabetické nefropatie a ovlivňují navzájem svoji produkci. Cílem naší studie bylo zjistit, zdaexistují vztahy mezi jejich koncentracemi v plazmě u diabetiků.Metody a výsledky. Bylo vyšetřeno 37 pacientů ve věku 18-67 let z diabetické poradny, 10 s normoalbuminuriía normální renální funkcí, 12 s mikroalbuminurií a 15 s makroalbuminurií a/nebo sníženou renální funkcí. TNF-alfa,IGF-I a leptin byly stanoveny v plazmě komerčními kity metodou ELISA.IGF-I v plazmě korelovalo negativně s glykosylovaným hemoglobinem (r = -0,20, p < 0,05). U žen byla nalezenakorelace hladin IGF-I a TNF-alfa (r = 0,65, p < 0,01). Jinak nebyly mezi hladinami sledovaných působků navzájem,a mezi hladinami cytokinů a sérovým kreatininem, glykovaným hemoglobinem, aktuální glykémií a body massindexem nalezeny významné korelace.Závěry. IGF-I v plazmě koreluje negativně s glykovaným hemoglobinem a u žen s hladinou TNF-alfa. Jinak mezihladinami IGF-I, TNF-alfa a leptinem v plazmě nebyly nalezeny korelace. Hladiny nekorelují ani s věkem, renálnífunkcí a kompenzací diabetu.

Klíčová slova:
diabetes mellitus, růstový faktor podobný inzulinu (IGF-I), leptin, tumor nekrotizující faktor-alfa,leptin, metabolismus glukózy.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se