HEMODIAFILTRACE


Haemodiafiltration

Haemodiafiltration (HDF) is renal replacement therapy. It is a method of blood clearance based on the principleof diffuse and convection transport of substances through a semipermeable membrane. The method uses high-fluxmembranes, usually synthetic ones with a high ultrafiltration coefficient. According to the principle of preparationof a substitution solution HDF is divided into bag methods (substitution solutions in bags), on-line HDF (continualpreparation of substitution solution in an apparatus in the course of the procedure) and HDF based on reversedfiltration of the dialyzation solution through the membrane of the haemodiafilter. Depending on the length andfrequency of the procedure, there is intermittent HDF used in particular in the treatment of chronic renal failure andcontinual HDF used in acute conditions where renal failure is part of multiorgan dysfunction. Depending on the siteof administration of the substitution solution, we differentiate between predilution HDF (the substitution solutionis administered into the blood stream before haemodiafiltration) and postdilution HDF (the substitution solution isadministered into the bloodstream after the haemodiafilter). HDF methods are highly effective in the elimination oflow-molecular and medium-molecular substances. They are effective and well tolerated by patients. They can beused under conditions when standard haemodialysis is associated with circulatory instability or is not sufficientlyeffective. The author describes principles and possibilities of application of different modifications of HDF methods.

Key words:
renal replacement therapy, haemodiafiltration, chronic renal failure, solutions for haemodiafiltration,indications for haemodiafiltration


Autoři: J. Eiselt
Působiště autorů: I. interní klinika LF UK a FN, Plzeň
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 1999; : 195-202
Kategorie: Články

Souhrn

Hemodiafiltrace (HDF) je metodou náhrady funkce ledvin. Jde o metodu očišťování krve, založenou na principukombinace difuzního a konvektivního transportu látek polopropustnou membránou. Metoda užívá vysokopropustné(high-flux) membrány, většinou syntetické, s vysokým ultrafiltračním koeficientem. Podle principu přípravy sub-stitučního roztoku se HDF dělí na metody vakové (substituční roztok ve vacích), on-line HDF (kontinuální přípravasubstitučního roztoku v přístroji v průběhu procedury) a HDF založené na zpětné filtraci dialyzačního roztokumembránou hemodiafiltru. Podle délky a frekvence procedury existují HDF intermitentní, užívané zejména v léčběchronického selhání ledvin, a kontinuální HDF, užívané v akutních situacích, kdy je selhání ledvin součástímultiorgánové dysfunkce. Podle místa aplikace substitučního roztoku lze rozlišovat prediluční HDF (náhradní roztokje podán do krve před hemodiafiltrem) a postdiluční HDF (náhradní roztok je podán do krve za hemodiafiltrem).HDF metody jsou vysoce efektivní v eliminaci nízkomolekulárních i středněmolekulárních látek. Jsou účinnéa nemocnými dobře tolerované. Uplatňují se i v situacích, kdy je standardní hemodialýza provázena oběhovou nestabi-litou nebo je nedostatečně účinná. V práci jsou popsány principy a možnosti využití jednotlivých modifikací HDF metod.

Klíčová slova:
náhrada funkce ledvin, hemodiafiltrace, chronické ledvinové selhání, roztoky pro hemodiafiltraci,indikace hemodiafiltrace.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se