ENDOKRINOLOGIE 1997-1998*


Endocrinology 1997-1998

The author presents an account on advances in endocrinology in 1997-1998, starting by mentioning the Nobelprize for physiology and medicine in 1998 and the discovery of nitric oxide as an active substance. Subsequentlythe author discusses data on „new gerontology“, i.e. hormonal aspects of the menopause, andropause, adrenopauseand somatopause. Endocrinological contributions to oncology pertain in particular to the discovery of activesubstances which inhibit neovascularization (endostatins) and some new aspects of the action of antioestrogens andoestrogens. The possible action of hormonal factors in neurodegenerative processes are obvious in ubiquitine, CREBand „heat shock proteins“. New types of Ca-channels were detected, in particular „promiscuous“ channels, conveyingCa as well as Na, which can be influenced by endogenous ouabain. Subsequently attention is paid to ryanodinereceptors and compounds acting as Ca on the sensor for Ca in the parathyroid bodies and inhibition parathormonesecretion. The greatest future advances will be achieved obviously in the sphere of oncology, gerontology andhormonal analogues with unforeseen effects.

Key words:
endocrinology.


Autoři: V. Schreiber
Působiště autorů: III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 1999; : 220-221
Kategorie: Články

Souhrn

Je podán přehled pokroků v endokrinologii v letech 1997-1998, počínaje zmínkou o Nobelově ceně za fyziologiia medicínu v roce 1998 za objev oxidu dusnatého jako působku. Dále jsou rozebrány údaje o „nové gerontologii“,tj. hormonálních aspektech menopauzy, andropauzy, adrenopauzy a somatopauzy. Endokrinologické příspěvkyonkologii se týkají hlavně objevu působků, tlumících neovaskularizaci (endostatiny), i některých nových aspektůúčinku antiestrogenů a estrogenů. Možnosti působení hormonálních faktorů v neurodegenerativních procesech jsouzřejmé u ubikvitinu, CREB a „proteinů tepelného šoku“. Byly objeveny nové typy Ca kanálů, jmenovitě „promis-kuitní“ kanály transportující současně Ca a Na a ovlivnitelné endogenním ouabainem, dále se věnuje pozornostryanodinovým receptorům a sloučeninám působícím jako Ca na senzor pro Ca v příštítných tělíscích a tlumící sekreciparathormonu. Největších pokroků zřejmě bude i nadále dosahováno v oblasti onkologie, gerontologie a hormonál-ních analog s nepředvídatelnými účinky.

Klíčová slova:
endokrinologie.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých

Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se