GENETICKÁ PREDISPOZICE PRO MNOHOČETNÝMETABOLICKÝ SYNDROM4. část. Apolipoprotein E a lipoprotein (a)


Genetic Predisposition for Multiple Metabolic Syndrome. Part 4: Apolipoprotein E and Lipoprotein (a)

Apolipoprotein E (apo E) is a genetically polymorphous glykoprotein made up of 299 amino acids. It is an importantpart of triacylglycerol rich lipoproteins [chylomicrons, lipoproteins with a very low density (VLDL) and their„residues“]. Apo E is a ligand of apo B, E receptors and thus regulates in a marked way the homeostasis of lipidsand lipoproteins in plasma. The genetic polymorphism of apo E is controlled by three alleles e2, e3, e4 which influenceindividual plasma cholesterol levels and thus the process of atherogenesis.Lipoprotein (a) [Lp(a)] is a plasma lipoprotein which is another independent, genetically determined risk factorin the process of atherogenesis. The basis of its structure is a micelle of LDL which is linked by a disulphidic covalentwith the glycoprotein of the apolipoprotein (a). Lp (a) was detected in atherosclerotic plaques and it is assumed thatit participates in the penetration of lipids into the vascular wall. Its thrombogenic properties were also detected dueto its structural relationship with plasminogen to which it is linked and inhibits competitively the transformation ofplasminogen to plasmin.

Key words:
apolipoprotein E, homeostasis of plasma cholesterol, lipoprotein (a), apolipoprotein (a).


Autoři: J. †šobra;  R. Češka
Působiště autorů: III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 1999; : 203-208
Kategorie: Články

Souhrn

Apolipoprotein E (apo E) je geneticky polymorfní glykoprotein, který je složen z 299 aminokyselin. Je významnousoučástí triacylglyceroly-bohatých lipoproteinů [chylomikronů, lipoproteinů velmi nízké hustoty (VLDL) a jejich„zbytků“]. Apo E je ligandem apo B, E receptorů, a tím výrazně reguluje homeostázu lipidů a lipoproteinů v krevníplazmě. Genetický polymorfismus apo E je kontrolován třemi alelami e2, e3, e4, které ovlivňují individuální hladinyplazmatického cholesterolu a tím i proces aterogeneze.Lipoprotein (a) [Lp(a)] je plazmatický lipoprotein, který představuje další nezávislý, geneticky determinovanýrizikový faktor v procesu aterogeneze. Základem jeho struktury je micela lipoproteinu nízké hustoty (LDL), kteráje disulfidickou kovalentní vazbou spojena s glykoproteinem apolipoproteinu (a). Lp(a) byl prokázán v ateroskle-rotických plátech, a předpokládá se, že se účastní na penetraci lipidů do cévní stěny. Rovněž byly prokázány jehotrombogenní vlastnosti vzhledem k jeho strukturní příbuznosti s plazminogenem, na který se váže a kompetitivněinhibuje přeměnu plazminogenu na plazmin.

Klíčová slova:
apolipoprotein E, homeostáza plazmatického cholesterolu, lipoprotein(a), apolipoprotein(a).

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se