Vliv adherence k substituční léčbě závislosti na opioidech na výskyt relapsů

12. 11. 2018

Americká retrospektivní studie se zaměřila na adherenci k substituční léčbě buprenorfinem během prvního roku užívání a její souvislost s výskytem relapsů u osob závislých na opioidech. Dále hodnotila vliv adherence na využívání zdravotní péče, náklady na zdravotní péči a faktory spojené s adherencí, respektive neadherencí.

Sledované parametry a metodika studie

Autoři použili data z amerických zdravotnických databází MarketScan Commercial a Medicaid z let 2008 až 2014. Jednalo se o údaje od pacientů během 12 měsíců poté, co si v lékárně poprvé vyzvedli buprenorfin. Adherence byla hodnocena podle počtu dní pokrytých léčbou na základě vyzvednutých balení buprenorfinu. Dostatečná adherence k substituční léčbě byla definována jako nejméně 80% podíl dní pokrytých léčbou. Sledované parametry byly porovnány mezi skupinou s dostatečnou a s nedostatečnou adherencí k léčbě.

Výsledná zjištění

Celkem bylo do studie zahrnuto 16 085 osob z databáze MarketScan Commercial a 5688 pacientů z databáze Medicaid. Průměrný věk činil 32,4, resp. 32,9 roku, podíl mužů 63 %, resp. 27 %. Dostatečná adherence byla zjištěna u 37,1 % zařazených z MarketScan Commercial a u 41,3 % z Medicaid.

Výsledky ukázaly významně vyšší výskyt relapsů, hospitalizací a návštěv pohotovosti u osob s nedostatečnou adherencí k léčbě buprenorfinem v porovnání s účastníky s dostatečnou adherencí. Se zvyšujícím se počtem dní pokrytých léčbou stoupaly náklady na farmakoterapii, ale klesaly náklady na zdravotní péči. Celkové zdravotní náklady s rostoucí mírou adherence klesaly.

Faktory spojené s vyšší adherencí k substituční léčbě zahrnovaly využívání psychosociální terapie po zahájení substituční léčby, bydliště na venkově, ženské pohlaví a průměrnou denní dávku buprenorfinu > 24 mg. Naopak s nedostatečnou adherencí souvisela absence zaměstnání, denní dávka buprenorfinu < 12 mg a závažné psychické onemocnění, zneužívání dalších drog mimo opioidů, zneužívání alkoholu nebo diagnóza chronické bolesti před zahájením substituční léčby.

Závěr

Dostatečná adherence k substituční léčbě závislosti na opioidech může během prvního roku snížit riziko relapsů i celkové náklady na zdravotní péči.

(krif)

Zdroj: Ronquest N. A., Willson T. M., Montejano L. B. et al. Relationship between buprenorphine adherence and relapse, health care utilization and costs in privately and publicly insured patients with opioid use disorder. Subst Abuse Rehabil 2018 Sep 21; 9: 59−78, doi: 10.2147/SAR.S150253.Štítky
Adiktologie Praktické lékařství pro dospělé Psychiatrie Algeziologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se