Psychiatrická symptomatologie u pacientů v substituční metadonové léčbě – studie

2. 7. 2018

S prvními výstupy z probíhající české studie, která hodnotí vliv substituční léčby (SL) na psychiatrické symptomy, seznámila účastníky výroční AT konference Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP 2018 Mgr. Barbora Orlíková (Národní ústav duševního zdraví, Praha). Ukazují častější výskyt deprese, úzkosti, fobie a paranoie u pacientů nastupujících na SL, než je populační průměr.

Souběh poruchy z užívání návykových látek a psychiatrické komorbidity popisují přehledové studie zhruba u poloviny pacientů v léčebných zařízeních. Nejčastější jsou úzkostné a depresivní poruchy, poruchy osobnosti, psychotické poruchy a poruchy příjmu potravy. Klienti s touto duální diagnózou mají těžší průběh nemoci, závažnější zdravotní a sociální důsledky a horší léčebné výsledky. Některé studie ovšem ukazují, že ne vždy musí být psychiatrická duální diagnóza prediktorem slabých výsledků léčby. Pacienti s depresí např. vykazují dle některých výsledků významně vyšší retenci v substituční léčbě (SL).

V současné době probíhá v ČR kohortová studie, která hodnotí psychiatrické symptomy u pacientů léčených pro závislost na návykových látkách ve 4 typech zařízení (nízkoprahové kontaktní centrum, ambulantní program, centrum poskytující SL, pobytová léčba na adiktologii/psychiatrii). Z celkového počtu 200 pacientů zahrnuje 46 respondentů v SL závislosti na opioidech. Tito pacienti jsou hodnoceni krátce po nástupu na SL a dále po 3 a 12 měsících léčby. Sledovány jsou změny v užívání návykových látek, změny zdravotního stavu (včetně psychiatrické symptomatologie), snížení rizikového chování spojeného s injekčním užíváním drog, zlepšení sociálního fungování a postavení v zaměstnání, snížení trestné činnosti a udržení v léčbě.

Respondenti jsou ve věku 26–49 let (průměr 38 let), 61 % tvoří muži, mají spíše nižší vzdělání a jen 58 % z nich má stálé bydlení, přičemž 42 % žije s další osobou s problémem s drogami. Pacienti většinou nemají stálé zaměstnání a jejich příjmy jsou nízké (průměr 11 tisíc Kč měsíčně). Přes 84 % má dluhy (medián 350 tisíc Kč) za pokuty, nedoplatky za právnické služby a zdravotní pojištění. Tři čtvrtiny uvádějí absenci somatického onemocnění, zřejmě ale často nehlásí hepatitidu C.

Zatím jsou k dispozici výsledky vstupního vyšetření při nástupu na SL získané prostřednictvím dotazníku Brief Symptom Inventory, který zahrnuje 53 otázek v 9 dimenzích. Ukazují vyšší skóre GSI (Global Severity Index), častější výskyt deprese, úzkosti, fobické úzkosti, paranoie a psychotismu, než je populační průměr. Na další výsledky dosažené během léčby si budeme muset počkat.

(zza)Štítky
Adiktologie Praktické lékařství pro dospělé Psychiatrie Algeziologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se